Slovíčka - Anglický klub Ostrava (čtvrtek)

Zpět na webové stránky klubu: Anglický klub Ostrava.

O co se jedná na této stránce najdete informace zde.

31.10.2013

 • coal mining - dolování uhlí
 • suggestion - návrh
 • a lot in common - mít mnoho společného
 • torture - [ˈtɔːtʃə] - mučit , týrat vězně ap.; trápit koho
 • filling - výplň, zubní plomba
 • pay a fortune = to pay through the nose for nose - muset zaplatit hodně za něco = to se hodně prohneš
 • pack - ranec
 • pussycat [ˈpʊsɪkæt] - číča , kočička , micka
 • tomcat [ˈtɒmˌkæt] kocour
 • fly - poklopec
 • filthy
 • extremly,totally freezing (strong adjective) = very cold
 • develop - rozvinou; syn: expand
 • how long does it take (/you/ to get there) - jak dlouho to trvá (ti) se tam dostat
 • guinea pig - morče
 • hamster [ˈhæmstə] křeček
 • cucumber - okurka
 • meal - portion of food; breakfast, snack, lunch, dinner
 • buy food in shop; buy precooked food
 • dish - spaghetti; starter; main course, main dish, dessert
 • tasteful = delicious (vynikající) X disgusting (nechutný)
 • I was at my mothers - byl jsem u své matky

7.11.2013

 • even - 2,4,6
 • odd - 1,3,5
 • the Beskydy Mountains - mountain range = the; the Alps
 • x Lysá hora - bez THE
 • competitors - konkurenti
 • competition - hospodářská soutěž
 • competitive prices - konkurenční
 • prize - cena; Nobelova atd.
 • a bunch of flowers
 • there is a rat - kde je zakopán pes
 • who from - od koho
 • accompany [əˈkʌmpnɪ] doprovodit , doprovázet koho; doplnit co čím
 • it was her birthday - měla narozeniny
 • hyphen - ”-”
 • to be off-colored - necítit se (být bledý)
 • at the eleventh hour - být někde za 5 minut dvanáct
 • a storm in a teacup - exaggerate, make problem bigger
 • fuss [fʌs] povyk , poprask; vzrušovat se , být nervózní , dělat si starosti kolem čeho
 • to cook the books - podvádět v účetnictví
 • tax return - daňové přiznání
 • to be at loose end - nevědět kudy kam; být v koncích
 • to put one's foot in it - říct něco nevhodného ve chvíli, kdy měl člověk mlčet; přilít olej do ohně
 • smell a rat - discove sth. with is problematic; = něco tu smrdí; there is sth. suspicious
 • to beat about the bush - chodit okolo horké kaše
 • tell the truth - říci pravdu
 • to catch someone red-handed - chytit někoho při činu; (červené ruce - jako od krve)
 • to pull someone's leg - tahat někoho za nos
 • to be a wet blanket - být suchar; boring person
 • to get cold feet - přituhuje; teče to bot; starting to be afraid
 • I am starting to get cold feet -
 • to turn a blind eye to sth. - nevšímat si;
 • to hit a roof - vyletět z kůže
 • to be all fingers and thumbs - mít obě ruce levé

14.11.2013

 • stick shift - řadicí páka vozidla
 • transmission [trænzˈmɪʃən] přenos , přenášení signálu, nemoci ap.; vysílání televize ap.; převodovka auta
 • gear [gɪə] (ozubený) převod , převodové ústrojí / soukolí; rychlostní stupeň; rychlost v autě
 • (could you) keep an eye on flat - dohlídnout
 • last week; next week - bez articlu - the / a
 • You might…. (change the position)
 • how about …. (changing position)
 • In my opinion it would be better if…. turned around (= je to 2. kondicionál)
 • properly [ˈprɒpəlɪ] (po)řádně , náležitě , patřičně , jak se patří; správně , vhodně , korektně
 • risky [ˈrɪskɪ] riskantní , hazardní
 • fifty-year-old whiskey (fifty-year-old = adj. = adjektivum = přídavné jméno)
 • rope - lano
 • práskač - snitch
 • prioritize [praɪˈɒrɪˌtaɪz] upřednostňovat co; dávat přednost čemu; stanovit (si) priority v čem
 • go on foot - jít pěšky
 • why dont you…. (order it right away)

20.11.2013

 • impatient - netrpělivý
 • completely lost
 • say to her
 • tell her
 • I couldnt do anything but dance - nemohl jsem delat nic nez tancit; but = než
 • embarrassing [ɪmˈbærəsɪŋ] - trapný , nepříjemný , žinantní situace ap.
 • give up = surrender - vzdát to (se)
 • podřízený - subordinate
 • gooseberry - angrešt
 • rag [ræg] hadr hl. k úklidu; (staré) hadry oblečení i sběrná surovina; plátek noviny; hadra před vanou
 • i ll do my best
 • thorn [θɔːn] trn , osten; trní keř; trnitý keř
 • skin of an apple
 • nutshell
 • (un)ripe - (ne)zralý
 • basin - vana
 • washbasin - umyvadlo
 • to put it into nutshell - to summarize it
 • The hair of the dog - A small measure of drink, intended to cure a hangover.

20.11.2013

 • kočičí hlavy → cobbles(tones)
 • hairdresser - kadeřnice
 • crotch, crutch (BrE) - rozkrok
 • mature - dospělý
 • sleeve - rukáv
 • courage - odvaha
 • decrease , diminish, drop - klesnou (něco) hodnota atd.
 • emerge [ɪˈmɜːdʒ] vynořit se , objevit se ze tmy, z vody ap.; vylíhnout se z kukly ap.; dostat se , vzpamatovat se , vybřednout z čeho potíží ap.; vyplynout , ukázat se , vyjít najevo fakt ap.; vyvinout se v co
 • (trouser) leg - nohavice
 • (short) scene; sketch - scénka
 • enthusiastic about sth - nadšený
 • silver frost - námraza
 • black ice - ledovka
 • drain - [dreɪn] odvést co odkud kapalinu; odtéct / odtékat do čeho
 • powerful - výkonný
 • quality - vlastnost
 • be suspended from sth - viset , být zavěšen z čeho
 • mainspring [ˈmeɪnˌsprɪŋ] hnací síla , hlavní motiv čeho; hnací pero hodin

5.12.2013

 • pumpkin - dýně
 • liver - játra
 • cattle - skot
 • dog shelter - útulek pro psy
 • venison zvěřina; game - zvěř
 • deer - vysoká
 • antler - parohy
 • to be on my go / turn - být na řadě
 • and last but not least - a v neposlední řadě
 • find out - zjistit
 • adequate /ˈæd.ə.kwət/ - adekátní

12.12.2013

 • flute - flétna
 • chapel - kaple, kaplička
 • warmth - teplo
 • belongings - majetek, “věci”
 • name badge - jmenovka
 • garlic - česnek
 • ticket inspector - revozor
 • fare dodger - černý manažer
 • fugitive - uprchlík
 • bunch - banda
 • blackmail - vydírat
 • precious [ˈpreʃəs] vzácný , (draho)cenný čas, zdroj ap.; drahý kámen, kov ap.; milovaný , (pře)drahý; děsně , strašně , šíleně
 • mud - bláto, bahno
 • stranger - cizinec
 • playroom - herna
 • yard, back yard - dvorek, zadní dvorek
 • fast - post
 • assault - útok
 • front garden - předzahrádka

9.1.2014

 • conveyor belt - dopravní pás , (pásový) dopravník; továrna , automat na co co chrlí stejné věci ap.
 • provide services
 • to pay through the nose for sth - pay a fortune for sth.
 • turn a blind eye to sth -
 • to be at a loose end -
 • to keep a straight face - keep stone face, poker face
 • at the eleventh hour - na poslední chvíli
 • to put one's foot in it - přilít olej do ohně
 • in my opinion…
 • acording to all evidence…
 • I see you point but…
 • I am deeply convinced…
 • i am afraid i cant agree..
 • possesions -
 • artificial sleep -
 • flourish
 • greedy
 • envious
 • no the same as

16.1.2014

 • aries - astrologické zanmení býk
 • fortseing
 • how did it happen - jak se to stalo
 • what happened? - co se stalo..
 • who (←subject) loves you? - kdo tě má rád
 • who do you (←subject) love? - koho máš rád(a)
 • school leaving exam
 • state governed - organizováno státem
 • relief - úleva, ulehčení
 • revelation [ˌrevəˈleɪʃən] odhalení , odkrytí; zjevení
 • unconscious [ʌnˈkɒnʃəs] v bezvědomí; neuvědomující si co; nevědomý si čeho
 • přehlédnout - overlook , miss , look past , fail to notice sb / sth
 • trial - pokus
 • manual shift /transmission → ruční řazení v autě
 • experience - pracovní zkušenost; knowledge, skills; I dont have your life experience.
 • experiences - memories
 • get on - nastoupit u (letadel, bus, loď)
 • get off - vystoupit
 • get in - nastoupit do auta / taxi
 • get out - “vypadni”
 • arrive at(in) my office - NOT “to”
 • arrive at - work, school
 • arrive in - Prag (=city), Spain (=country)
 • scream - řvát, zaječení
 • shout out - vykřiknout slova (co)
 • on time - na čas, brzy
 • in time - během určitého časového intervalu; v čas
 • solicitor [səˈlɪsɪtə] právní zástupce , právní poradce jen na nižších instancích
 • plumber - instalatér
 • conceited [kənˈsiːtɪd] domýšlivý , ješitný , namyšlený
 • comb [com] - hřeben
 • bald - plešatý
 • tradesman - často jako řemeslník
 • pass away - odejít = umřít

23.1.2014

23.1.2014

 • blacklag - stávkokaz
 • a groom-to-be -
 • wrinkles - vrásky
 • a busman's holiday - time away from work that is spent doing something that is similar to your usual job Going to the beach is too much of a busman's holiday for him - he's a lifeguard!
 • name the day - vybrat den pro důležitou věc
 • play gooseberry - být třetí, navíc… (= páté kolo u vozu; dělat křena)
 • horse radish - křen
 • key - klávesa, klapka
 • locksmith - zámečník
 • acquaintance - známý, známé
 • mandatory, obligatory - povinnost, povinné
 • trivia - nevýznámá zajímavost

27.2.2014

 • rewarding
 • perk [pɜːk] výhody , požitky zaměstnanecké ap.; živý , čilý
 • benefit - výhody v práci
 • fixed-hours
 • flexi-time
 • drawback [ˈdrɔːˌbæk] nevýhoda , nedostatek , stinná stránka; navrácení cla hl. při reexportu
 • good sides - výhody
 • lethal [ˈliːθəl] smrtelný , smrtící pro koho; smrtonosný schopný páchat velké škody
 • demanding
 • challenging
 • monotonous
 • repetitive
 • squeeze [skwiːz] zmáčknout , stisknout , sevřít co; vymačkat , vytlačit , vyždímat co; vmáčknout (se) , vtlačit (se) , vecpat (se) koho kam; zmáčknutí , stisk(nutí) , sevření ruky ap.; tlačenice , mačkanice
 • humanities, (liberal) arts - humanitní vědy
 • lecture - přednáška
 • consequence; (after-)effect, impact, result - následek
 • satisfy [ˈsætɪsˌfaɪ] uspokojit , uspokojovat koho; přesvědčit , ubezpečit koho, že pro klid duše
 • depend - záviset
 • thrilling [ˈθrɪlɪŋ] vzrušující , strhující , senzační
 • get a (pay)rise - dostat přidáno
 • to be on short-ter, contract
 • I work part-time; full-time
 • redundant - nadbytečný
 • to be made redundant - být vyhozen
 • to be dismissed - být vyhozet
 • to be out of work = be unemployed

06.3.2014

 • beneficial - přínosný
 • to have degree in philosphy - mít titul v
 • rewarding
 • rely on - spoléhat se
 • prospect - vyhlídka , šance , naděje na co že se něco stane; možnost čeho že se něco stane nebo má stát v budoucnu; perspektiva , vyhlídky
 • staff - personál , zaměstnanci , štáb , kolektiv pracovní (učitelský) sbor
 • out of work - bez práce
 • off work - být mimo práci /dovolená, mateřská/
 • tedious [ˈtiːdɪəs] nudný , únavný , jednotvárný práce ap.

13.3.2014

 • compost, leaf mold - kompost
 • set up a fire - zapálit oheň
 • land mower - sekačka
 • circular saw - kotoučová pila (cirkulárka)
 • ordinance (formální), regulation (vládní), (public) notice (veřejné oznámení) - vyhláška
 • aluminium foil - alobal, hliníková fólie
 • barbecue [ˈbɑːbɪˌkjuː] - grilovat
 • potato pan cake - bramborový placek
 • prescription - předpis od lékaře
 • recipe - recept
 • receipt - doklad o koupi
 • prescribe - předepsat
 • ON friday - V pátek; ON 14.3.2014; ON friday morning
 • blueprint [ˈbluːˌprɪnt] (detailní) plán , program , projekt
 • all over the wourld - thorough the world
 • deflect [dɪˈflekt] odvést stranou , odvrátit zájem ap.; odradit , odvést od plánů, cíle ap.; odklonit , odchýlit ze směru
 • astonish [əˈstɒnɪʃ] udivit , ohromit , uvést v úžas koho

20.3.2014

 • auditive - auditivní
 • kinesthetic - pohybový, kinestetický
 • visual - vizuální
 • functional - funkční
 • surgery - chirurgie
 • do sth on one's own (hook) - udělat co na vlastní pěst
 • stopper - zátka, špunt
 • pool - kulečník
 • billiards - biliár
 • consumption - spotřeba
 • hideous [ˈhɪdɪəs] škaredý , šeredný , ohyzdný; strašný , hrozný čin ap.
 • make mistake
 • failure [ˈfeɪljə] neúspěch , nezdar , prohra výsledek činnosti; selhání projektu, manželství ap.
 • offence - urážka
 • letter of complaint - stížnost
 • legible [ˈledʒəbəl] čitelný písmo
 • illegible [ɪˈledʒɪbəl] nečitelný rukopis ap.
 • purport - tvrdit , prohlašovat co i nepravdivé; dělat si ambice na co; smysl , význam
 • debris [ˈdebrɪ] trosky , sutiny , suť budovy ap.; suť skalní
 • scatter [ˈskætə] rozptýlit , rozházet , roztrousit co po podlaze ap.
 • site [saɪt] místo , plocha stavební ap.; areál účelově vymezená oblast; dějiště , místo čeho
 • quote - citovat
 • pass - předat
 • lead - vést, vodítko
 • circumstantial [ˌsɜːkəmˈstænʃəl] nepřímý důkaz; záležící na okolnostech , týkající se okolností,podmíněný okolnostmi; podružný , vedlejší
 • neatly [ˈniːtlɪ] čistě , úhledně , upraveně; pořádně
 • survive - přežít

3.4.2014

 • I have been to the cinema this week - byl jsem v kině…možno jen u období, které ještě neskončilo
 • vet - veterinář - doktor
 • commute [kəˈmjuːt] dojíždět do práce ap.
 • drink, drank, drunk
 • dinner [ˈdɪnə] večeře , hlavní jídlo (dne) hl. brzy večer
 • supper [ˈsʌpə] večeře hl. pozdní
 • I was AT the cinema
 • I have been to the cinema
 • sauce - omáčka
 • say sth. to sb. - he said it to me.
 • tell sb. sth - it je už v TELL obsaženo. He told me
 • He said: No
 • Who said it?
 • He said that…
 • I will tell you
 • He told him.
 • Tell me
 • tell me the truth
 • Dont tell me a lie.
 • He told us that
 • speak - mluvit; level of formality: *; at uni * talk -
 • chat *; in the pub

10.4.2014

 • conveyor [kənˈveɪə] dopravník
 • impolite [ˌɪmpəˈlaɪt] nezdvořilý , neslušný
 • truth [truːθ] pravda; pravdivost čeho
 • not be on speaking terms with - If you are not on speaking terms with someone, you refuse to speak to them because you are angry with them:
 • swear, tell bad words - nadávat
 • you should come - přítomnost, nebo budoucnost; měl bys přijít
 • you should have come - minulost - měl jsi přijít
 • divide , split (up) , break up in(to) sth - rozejít se
 • girlish [ˈgɜːlɪʃ] dívčí , holčičí
 • kitsch [kɪtʃ] kýč, kýčovitý

17.4.2014

 • homework, news - není v množném… jen two pieces of homework, news
 • at time = from time to time
 • at this time / at that time
 • walk = go on foot
 • go by… by car, by train, by air, by land, by water
 • at work, at home, at school, at the party, at the square - je to abstraktní, není tak snadné člověka najít
 • in an office, in the garden, in the hospital - jesltiže je prostor limitovaný (zdí, plotem) použijeme in (platí na 95 %)
 • at the bus stop - není limitováno, jsem někde kolem
 • fence - plot
 • plot - děj
 • wag [wæg] (za)vrtět ocasem ap.; (za)mávat; (po)hrozit prstem
 • argument = row = quarrel = dispute - hádka, roztržka, rozepře, přít
 • way - cesta
 • eternal [ɪˈtɜːnəl] věčný
 • eternity [ɪˈtɜːnɪtɪ] věčnost
 • will be together for eternity - budeme spolu na věty
 • last for eternity
 • solve, deal with - řešit
 • carve sth in sth, engrave sth on sth, inscribe , incise sth on sth - vyrýt
 • engagement - zásnuby
 • mark, platemark - punc
 • reconcile sb with sb - udobřit
 • scratch - škrábanec
 • priorities - priority
 • rare - vzácný
 • consumer goods - spotřební zboží
 • appreciate, acknowledge sth, appraise , evaluate , value sth - ocenit
 • thats a better idea
 • thats the best
 • its typical of men - je to typické pro muže
 • concentrate -
 • wag - vrtět

24.4.2014

 • apology - omluva
 • letter of apology - omluvný dopis
 • prepositions
  • in 2014 (years)
  • in spring (seasons)
  • in January (months)
  • in the 2nd week (weeks)
  • in the morning, afternoon, evening
  • on - DAY
  • on sunday
  • on sunday morning
  • on 24th april 2014 (je to den)
  • on birthday
  • on holiday
  • AT - hodiny
  • at 12 o clock
  • at midnight
  • at noon
  • at night
  • at the weekend
  • at christmas
  • at easter (longe holidays generally)
 • citizenship - občanství
 • zero conditional - IF i am hungry, i eat.
 • first conditional - IF i am hungry, i WILL eat
 • second conditional - IF i WA hungry, i WOULD eat
 • third conditional - IF i HAD BEEN hungry, i WOULD HAVE eatEN
 • mixed cond - If i HAD EATEN (3), i WOULD NOT BE hungry (2)
 • if - jestli, jen možnost
 • when - když, jistota
 • jump of joy - skákat radostí
 • sunbathe [ˈsʌnˌbeɪð] opalovat (se) , slunit (se)

29.4.2014

 • accurate - přesný
 • perceive [pəˈsiːv] vnímat , uvědomovat si , uvědomit si co souvislosti ap.; vnímat koho jako co; pohlížet na koho/co jako na koho/co; chápat koho/co jako koho/co
 • inaccuracy [ɪnˈækjʊrəsɪ] nepřesnost , nesprávnost , chybnost výpočtu, odpovědi
 • proprietary [-trɪ] značkový , patentovaný léčiva ap.; vlastnický , majetkový vztah; soukromý klinika ap.; vlastník
 • genuine [ˈdʒenjʊɪn] pravý , skutečný , ryzí , nefalšovaný; opravdový , nelíčený , skutečný cit
 • deal with - zabývá se čím
 • inverted commas - uvozovky
 • full stop - tečka na konci věty
 • dot - www . seznam .cz - tečka v URL adrese
 • point - 7.45 Pounds
 • colon [ˈkəʊlən] dvojtečka; tračník
 • dash
 • hash =
 • underscore - _
 • asterisk -
 • at - @
 • ampersand -
 • tilde
 • slash - /
 • backslash - \
 • detach [dɪˈtætʃ] oddělit (se) , odpojit (se) , odepnout (se) jednu věc od druhé; odpoutat se , odvrátit se , vzdálit se od čeho; odloučit , detašovat co
 • narrow - úzký
 • restraint [rɪˈstreɪnt] omezení čeho, překážka, zdrženlivost , sebeovládání
 • respect to eldery people
 • violence - násilí
 • oversee - [ˌəʊvəˈsiː] dozírat , dohlížet na co; kontrolovat co
 • pitch [pɪtʃ] hřiště
 • reliable, trustworthy - spolehlivý
 • self-reliance - samostatnost
 • resistant [rɪˈzɪstənt] odporující , vzdorující čemu člověk změnám ap.; odolný , imunní , rezistentní vůči čemu
 • crutch [krʌtʃ] berla; berlička , opora , záchrana člověk, věc; rozkrok část těla i kalhot
 • inflammation [ˌɪnfləˈmeɪʃən] zánět , zápal , zanícení
 • beehive [ˈbiːˌhaɪv] úl , včelín
 • expense - náklady (peněžitý)
 • revenue, profit - výnos, peněžitý

6.05.2014

 • mite - roztoč
 • claw - dráp, drápek, klepeto raka
 • coach - dálkový autobus
 • couch - gauč
 • paws - packy
 • poisonous - jedovatý
 • overnight - přes noc
 • a couch potato -
 • shed - ronit (slzy), vrhnout (světlo na něco)
 • season ticket - permanentka , předplatní / sezónní lístek / vstupenka
 • maiden name - rodné příjmení dívky
 • piss off [pɪs ɒf] - štvát někoho; odprejsni ! (neformální, dosti výrazné)
 • fare dodger - černý pasažér
 • heir [eə] dědic čeho trůnu, majetku
 • notary - notář
 • I cant help it - nemohu si pomoci
 • I cant help laughing
 • deserve - zaslouži si
 • inappropriate - nevhodný
 • priest [priːst] kněz , pastor
 • wafer [ˈweɪfə] oplatka hl. ke zmrzlině; hostie , oplatek
 • clown - klaun
 • pumpkin [ˈpʌmpkɪn] dýně; tykev
 • stain - skvrna
 • slip of the tongue - an accidental and usually trivial mistake in speaking
 • unconsciousness - (to) nevědomí
 • unconscious - v bezvědomí, nevědomý si něčeho
 • till - pokladna v obchodě
 • designer cloths - značkové oblečení
 • fulfilling - uspokojující , naplňující

15.05.2014

 • maroon [məˈruːn] vínově / tmavě červený
 • chestnut - kaštan
 • width - šířka
 • expenditure [ɪkˈspendɪtʃə] výdaj(e) , výlohy , vydání na/za co; vynaložení čeho času, úsilí ap.
 • conclusion - závěr
 • chamber [ˈtʃeɪmbə] - komnata; komora, dutina
 • spend money on - utratit peníze za
 • handlebar - řidítka jízdního kola
 • at the weekend - o víkendu
 • footbike - koloběžka
 • i feel like going out - chtěl bych jít ven
 • half brother - same mother of father
 • step brother - bratr mebo sestra, kterou měl jeden z nevlastních rodičů v prvních vztahu
 • dog handler - psovod
 • ankle [ˈæŋkəl] kotník na noze

15.05.2014

 • bee colony - včelstvo
 • swarm [swɔːm] roj hmyzí; hejno much ap.; dav , zástup , houf lidí ap.
 • larva [ˈlɑːvə] larva
 • queen cell - matečník
 • meadow [ˈmedəʊ] louka
 • seaweed [ˈsiːˌwiːd] mořské řasy , chaluhy
 • savoury [ˈseɪvərɪ] pikantní , výrazné chuti , ostrý ne sladký; chutný , příjemný , lahodný vůně ap.
 • expatriate - vystěhovalec , exulant , emigrant osoba žijící v cizí zemi; vystěhovalecký , utečenecký , vyhnanecký

žijící v cizině

 • frighten , scare sb - vystrašit, obávat
 • plate [pleɪt] talíř , tác , podnos
 • tray [treɪ] tác , podnos , tácek k přenášení talířů, sklenic ap.
 • backwater [ˈbækˌwɔːtə] odříznutá oblast , odlehlé místo; stagnující oblast / místo / instituce kvůli izolaci ap.
 • attic - půda
 • preserved - zavařené
 • climb up a tree - vylézt na strom
 • stage [steɪdʒ] fáze , stadium , etapa vývoje, procesu; jeviště , scéna , pódium
 • wonder [ˈwʌndə] přemýšlet , uvažovat , lámat si hlavu nad čím; divit se čemu
 • mortage - hypotéka
 • tenant - nájemník
 • shield - šťít domu; ochrana, záštita, šťít
 • conjuror - kouzelník , kejklíř;
 • bead [biːd] korálek; kapka , krůpěj , kapička tekutiny
 • wring [rɪŋ] vytáhnout , vymámit , vyždímat co z koho; (z)kroutit; ždímat , (silně) zmáčknout ruku ap.
 • slip - šoupnout , vsunout co kam nenápadně

29.05.2014

 • weighing machine - váha
 • licence plate number - poznávací značka
 • ransom (money) - výkupné
 • prune - prořezat , prostříhat co strom ap.; omezit , zredukovat , snížit co nepotřebné ap.
 • sew - šít
 • braces - rovnátka (pro rovnání zubů)
 • far-fetched - za vlasy přitažený , nepravděpodobný
 • absent-minded - roztržitý , nepozorný , roztěkaný , duchem nepřítomný
 • mandatory [-trɪ] povinný , nařízený , závazný
 • optional - volitelný
 • straighten [ˈstreɪtən] narovnat , srovnat , vyrovnat co obraz, polštář, ubrus ap.; narovnat (se) , napřímit , natáhnout nohy, drát ap.
 • joint - i klouby
 • pelvis [ˈpelvɪs] pánev
 • hip (joint) - kyčel
 • elbow - loket
 • shoulder - rameno
 • ankle [ˈæŋkəl] kotník na noze
 • wrist [rɪst] zápěstí
 • niece [niːs] neteř
 • crawl on all fours - lézt po kolenou
 • drop down to one's knees - padnout na kolena
 • rewarding [rɪˈwɔːdɪŋ] přinášející uspokojení / naplnění , uspokojující , vděčný činnost ap.
 • dish - (druh) jídla = pizza
 • meal - jídlo jako takové = oběd
 • pros - výhody, advantages
 • cons - nevýhody, disadvantages

5.06.2014

 • golden ratio - zlatý řez
 • derive sth from sth - odvodit, derivovat
 • neglect - zanedbání , zanedbávání , opominutí; zanedbávání
 • stumble over sth - zakopnout o co
 • icing (frosting) on the cake - “třešnička na dortu”
 • treat oneself - Do or have something that gives one great pleasure:
 • indulge [ɪnˈdʌldʒ] dopřá(va)t si co; oddávat se čemu; vychutnat si co; (příliš) hýčkat , rozmazlovat koho
 • babysitting - hlídání dětí
 • result-driven
 • time-driven
 • sniff [snɪf] popotáhnout nosem; přičichnout k čemu
 • blow you nose - vysmrkat se
 • at our neighbour's - na návštěvě u našich sousedů
 • a deteched house - samostatný rodinný dům
 • a semi-deteched - dvojdomek
 • a terraced house - řadový domek
 • edible - poživatelné
 • reliant [rɪˈlaɪənt] odkázaný na koho/co; závislý na kom/čem
 • self-reliant - soběstačný , samostatný , nezávislý
 • something ? - offer, request; is positive
 • anything - negative; questions
 • intense [ɪnˈtens] silný , intenzivní , ostrý světlo, záře; upřený , pronikavý pohled; náruživý , vášnivý v dané činnosti
 • fatigue [fəˈtiːg] únava , vyčerpání , vysílení i duševní; pracovní / bojová uniforma
 • admit - přijmout do nemocnice pacienta
 • retaliate [rɪˈtælɪˌeɪt] oplatit to komu; provést odvetný úder / protiúder , podniknout protiopatření proti komu

12.06.2014

 • tickle - lechtat
 • store(house) - skladiště
 • support - fandit
 • sunscreen, sun (protection) cream, suntan lotion/cream - krém na opalování
 • resume [rɪˈzjuːm] - pokračovat v čem; znovu začít s čím po přerušení; znovu zaujmout pozici ap.
 • menial /ˈmiːnɪəl/ - (Of work) not requiring much skill and lacking prestige
 • i'm seeing him - chodím s ním
 • i see him every day - vídávám ho každý den
 • (I'll) be seeing you - another way of saying.
 • i am, it is likely to get web
 • suffocate [ˈsʌfəˌkeɪt] (u)dusit (se) , zadusit (se); dusit se v dusné místnosti ap.
 • smother [ˈsmʌðə] zadusit , (u)hasit co oheň - přikrytím; (u)dusit , zadusit koho polštářem ap.
 • meridian [məˈrɪdɪən] poledník , meridián
 • equator [ɪˈkweɪtə] rovník , ekvátor
 • diligent [ˈdɪlɪdʒənt] svědomitý , pilný , pečlivý , usilovný
 • some experience (nepočitatelné) = zkušenosti, pra­xe
 • an experience (počitatelné) = zážitek; some experiences (počitatelné) = zážitky
 • scalpel [ˈskælpəl] skalpel
 • lead - vodítko u psa
 • suffer - trpět
 • droppings [ˈdrɒpɪŋz] trus hl. ptačí a malých zvířat
 • bother, annoy, irritate sb. - obtěžovat, otravovat
 • lever [ˈliːvə] páka , páčka ovládací prvek; páka , sochor ke zvedání

19.06.2014

 • Unordered List Itemtow (away) sth -
 • exploit [ɪkˈsplɔɪt] vykořisťovat , využívat koho; zneužívat , využívat čeho situace ap.;(plně) využít čeho; zužitkovat co příležitosti, dovednosti ap.
 • roast - (o)péci (se) , péct suchým žárem , pečený , opékaný maso ap.
 • haircut [ˈheəˌkʌt] (o)stříhání vlasů; sestřih , účes
 • bruise - modřina
 • rascal [ˈrɑːskəl] lump , darebák , lotr; rošťák , uličník , dareba dítě či zvíře
 • confuse - plést si
 • dancing lessons - “taneční”
 • disagreement - nesouhlas
 • childhood - dětství
 • (inner) tube - duše u pneumatiky
 • airtight - vzduchotěsný
 • soaking wet - promočený durch
 • clumsy [ˈklʌmzɪ] nemotorný , neobratný , neohrabaný tvor, ruce ap.
 • in (the) summer → v létě
 • promlčený - time-barred , statute-barred , barred by the statute of limitations
 • trace [treɪs] zjistit (zpětně) co; (vy)sledovat co původ ap.; vystopovat , najít podle stop ap.
 • blow up - nafouknout
 • phenomenon [fɪˈnɒmɪnən] jev , úkaz; fenomén
 • obligation [ˌɒblɪˈgeɪʃən] závazek , povinnost , úkol udělat co
 • rightly, by right - po právu
 • craftsman - řemeslník
 • hump - hump [hʌmp] vyvýšenina , kopeček , hrbol; hrb na hřbetě

24.06.2014

 • copper [ˈkɒpə] měď kov; měděná barva
 • provide [prəˈvaɪd] poskytnout , dodat , zajistit komu co
 • stall [stɔːl] - stánek , prodejní stůl
 • competitor [kəmˈpetɪtə] konkurent koho/čeho obchodní ap.; účastník soutěže veřejné ap.; závodník , soutěžící , soupeř
 • suburb - předměstí , periferie městská, okraj města
 • outskirt - periferie města
 • give up - přestat s čím; (za)nechat čeho; vzdát se čeho
 • business card - vizitka
 • prime contractor - hlavní (smluvní) dodavatel
 • you may say so - lze to takto říci
 • Subcontractor - subdodavatel
 • range - škála , řada , sortiment čeho výrobků, barev ap.; rozmezí , rozsah cenový, věkový ap.; dosah , doslech , dostřel
 • tip - špička, spropitné
 • (lawn) mower - sekačka na trávu
 • blade [bleɪd] čepel , ostří nože; lopatka turbíny ap.
 • make an offer - udělat nabídku
 • do business
 • make phone call
 • make noise
 • make a decision, an agreement
 • goods IS - je to slovo v jednotném čísle
 • nosy [ˈnəʊzɪ] zvídavý , (příliš) zvědavý , vlezlý
 • inquisitive [ɪnˈkwɪzɪtɪv] zvědavý , všetečný , zvídavý
 • it's none of your business - do toho vám (ti) nic není
 • there is a competition at the end of june - scheduled event - událost je již naplánována, ve veřejná
 • rota - BrE [ˈrəʊtə] rozpis / seznam / přehled služeb / úkolů
 • on a rota basis → střídavě, na střídačku (různými osobami konaný)
 • ward [wɔːd] oddělení , (vícelůžkový) pokoj nemocniční; (městský) obvod , okrsek s vlastním zastupitelstvem; poručenec , svěřenec , chráněnec soudu nezletilý
 • be made redundant → být propuštěn (z práce kvůli nadstavu)
 • tough [tʌf] tvrdý , neústupný , neoblomný povahou; drsný , tvrdý , otrlý člověk; těžký , obtížný problém, úkol, otázka
 • case - případ
 • when, after, before, unless, as soon as - po těchto se nepoužije budoucí čas ale přítomný i pro vyjádření budoucnosti
 • still water - neperlivá voda
 • sparkling (fizzy) water - perlivá voda
 • flour [ˈflaʊə] mouka
 • pare [peə] o(d)říznout , (o)krájet , seříznout co svrchní vrstvu; zredukovat , snížit , osekat co
 • pear [peə] hruška
 • pair of glasses - brýle
 • pair of trausers - kalhoty
 • pair of scissors - nůžky
 • pop in - zaskočit , stavit se na návštěvu
 • drop in - (za)stavit se u koho; zaskočit za kým na návštěvu

3.07.2014

 • breed [briːd] rasa , plemeno , odrůda; druh , typ člověka, věci
 • obstacle [ˈɒbstəkəl] překážka , bariéra v postupu ap.
 • headscarf [ˈhedˌskɑːf] šátek (na hlavu) i muslimských žen
 • as a last resort, in the last resort, v krajní nouzi in extremis → v krajním případě
 • distance - dálkový
 • vault [vɔːlt] trezor místnost; trezorová místnost
 • panacea [ˌpænəˈsɪə] všelék na co
 • comprehension [ˌkɒmprɪˈhenʃən] (schopnost) chápání / porozumění; pochopení , porozumění významu ap.
 • viable [ˈvaɪəbəl] funkční , životaschopný , schopný fungování systém ap.; použitelný plnící požadovanou funkci ap.
 • scratch [skrætʃ] (po)škrábat se , (po)drbat se; (po)škrábat , škrábnout zranit ap.
 • stitch [stɪtʃ] (při)šít , našít , (při)stehovat co; sešít , zašít co ránu
 • hamper [ˈhæmpə] překážet , bránit , vadit komu/čemu v činnosti ap.

10.07.2014

 • strut your stuff
 • boast
 • show off
 • scooter - A child’s toy consisting of a footboard mounted on two wheels and a long steering handle, propelled by resting one foot on the footboard and pushing the other against the ground.
 • tread pattern - dezén běhounu pneumatiky , vzorek podrážky boty
 • center of gravity - těžiště
 • worth [wɜːθ] - mít hodnotu, cenu, price, value
 • worthless - bezcenný
 • priceless [ˈpraɪslɪs] nevyčíslitelné hodnoty , penězi nezaplatitelný , nesmírně cenný; neocenitelný , k nezaplacení vliv, užitek ap.
 • extinguisher [ɪkˈstɪŋgwɪʃə] hasicí přístroj
 • extinguish [ɪkˈstɪŋgwɪʃ] uhasit , zhasnout co oheň, světlo ap.; udusit , zničit co naděje ap.
 • catch / take fire , start burning - vznít se
 • hood [hʊd] kapuce , kápě; kapota auta, sklápěcí střecha kočárku, vozu ap.
 • powder - prášek
 • investigator - vyšetřovatel
 • fire brigade
 • disadvantage, drawback - nevýhoda

17.07.2014

 • minipig
 • volunteer [ˌvɒlənˈtɪə] dobrovolník , dobrovolný pracovník
 • lullaby [ˈlʌləˌbaɪ] ukolébavka
 • seaside [ˈsiːˌsaɪd]řehrát zvuk
 • mořské pobřeží , přímoří hl. oblast rekreace; přímořský
 • hotel-based, long stay - pobytový
 • excursion tour - poznávací zájed
 • package holiday
 • peninsula [pɪˈnɪnsjʊlə] poloostrov
 • Crete [kriːt] Kréta
 • along [əˈlɒŋ] po čem jít, jet ap.; podél , kolem čeho cesty, plotu ap.
 • ridge [rɪdʒ] hřeben hory, střechy; hřbet zvířete ap.
 • soil - půda, země
 • mud [mʌd] bláto , bahno , kal bahnitý; zakalit vodu ap.
 • cable car - lanovka
 • mud [mʌd] bláto , bahno , kal bahnitý; zakalit vodu ap.
 • fissure [ˈfɪʃə], crack - puklina , štěrbina , prasklina
 • compound [ˈkɒmpaʊnd] (uzavřený) areál , (ohrazený) pozemek; sloučenina , směs; směs(ice) , kombinace různých věcí
 • lately [ˈleɪtlɪ] poslední dobou , v poslední době , před nedávnem; nedávno , donedávna pracující jako ap.
 • eye socket , orbit - očnice, oční jamka
 • bow tie - motýlek k obleku

24.07.2014

 • sledge - sáňky
 • vintage - archivní , ročníkový víno; (starý) klasický automobil ap.
 • steep [stiːp] strmý , příkrý , prudký kopec; prudký , rychlý , náhlý vzestup ap.
 • gradual , bit-by-bit, slow - pozvolný
 • slope [sləʊp] svah , úbočí , stráň kopce ap.
 • piste [piːst] sjezdovka lyžařská
 • ski slope - sjezdovka
 • punch - úder pěstí
 • reverse [rɪˈvɜːs] - couvat auto, zpátečka auta ap.
 • offence - přestupek
 • summons - obsílka, soudní obsílka
 • junction , crossway - křižovatka silnic
 • tipsy - mírně opilý,
 • quick-witted, alert - dochapřítomný
 • model - příkladný , vzorný , dokonalý exemplární
 • craft - řemeslo
 • preparation [ˌprepəˈreɪʃən] příprava , připravování na co, čeho, vyhotovení smlouvy ap. čeho; přípravek , preparát
 • topis, theme - námět
 • according to you - podle tebe

31.07.2014

 • welding [weldɪŋ] sváření , svařování kovu; stavování plastu
 • tangle [ˈtæŋgəl] změť , spleť , propletenec; zamotat (se) , zašmodrchat (se) , proplést (se)
 • applicant - záje
 • subsidy, grant - dotace
 • obligation [ˌɒblɪˈgeɪʃən] závazek , povinnost , úkol udělat co; (dlužní) úpis
 • employment contract - pracovní smlouva
 • stake [steɪk] sázka , vsazené peníze co je v sázce; hmotný zájem , kapitálový podíl na čem
 • telly [ˈtelɪ] telka , bedna , televize
 • Projection screen - projekční plátno
 • chase [tʃeɪs] pronásledovat , stíhat , honit , nahánět koho; honit se za čím; shánět co peníze, práci ap.jít po čem
 • tuition [tjuːˈɪʃən] učení , vyučování , výuka; školné na univerzitě ap.
 • scholarship [ˈskɒləʃɪp] stipendium hl. prospěchové; studování , učenost , vzdělanost , věda , erudice
 • earplug headphones - sluchátka přímo zasunutá v uších
 • tile [taɪl] kachlička , kachlík , dlaždička , dlaždice , obkládačka
 • piece - kousek
 • sneak out of sth → vyplížit se, vykrást se z čeho z budovy ap.
 • spinal core - páteř
 • equilibrium [ˌiːkwɪˈlɪbrɪəm] rovnováha i systému ap.; vyváženost; vyrovnanost , klid

7.08.2014

 • endurance [ɪnˈdjʊərəns] - výdrž , vytrvalost , odolnost schopnost déle snášet nepříjemné
 • stumble upon it -
 • spark [spɑːk] jiskra; (elektrický) výboj; (za)jiskřit; zažehnout , zapálit co jiskrou či výbojem; podnítit , vyvolat , rozpoutat co; atmosféra je napjatá , jiskří to při hádce ap.
 • campus - areál univerzity , kampus , akademická půda; firemní areál (kampus) /jako má google, microsoft/
 • transanction fee
 • ATM - bankomat
 • delinquent [dɪˈlɪŋkwənt] delikventní , dopouštějící se (opakovaně) deliktů zpravidla o mládeži; neplatící dlužník; delikvent
 • payroll [ˈpeɪˌrəʊl] výplatní listina; mzdy , výplaty suma peněz
 • employment office, BrE job centre → úřad práce
 • regardless [rɪˈgɑːdlɪs] bez ohledu na co; stejně , i tak , přesto navzdory všemu; nedbající , nedbalý čeho; lhostejný k čemu
 • fictitious, fictional - fiktivní
 • hassle [ˈhæsəl] nepříjemnost(i) , potíž(e); hádka , (roze)pře; otravovat koho; dorážet na koho
 • subsidiary [səbˈsɪdɪərɪ] dceřiná firma / společnost , přidružená společnost; vedlejší , podružný , druhotný záležitost ap.
 • tentative [ˈtentətɪv] provizorní , předběžný dohoda, plán ap.; nesmělý , váhavý , nejistý pokus ap.
 • adamant [ˈædəmənt] neústupný , neoblomný člověk; nerozbitná hmota
 • pencil pusher - Someone who works in an incredibly boring job. Most likely the person themselves also exudes extreme boringness. I.e. an accountant, or one whose job is meaningless, and invites people that have no personalities to join and TALK.
 • cubical -
 • down the ladder - dolů ve struktuře

11.08.2014

 • altitude [ˈæltɪˌtjuːd] nadmořská výška , výška nad mořem
 • regardless of sth , irrespective of sth , without regard to sth → bez ohledu na co
 • ski jump → skokanský můstek
 • (Venetian) blind , jalousie - žaluzie
 • elevation - (nadmořská) výška , kóta
 • sheer [ʃɪə] záclony - čirý , naprostý , vyložený zdůraznění; strmý , kolmý , příkrý útes ap.
 • curtain - závěs
 • northern/southern lights → severní/jižní polární záře
 • case - gramatický pád
 • (ling.) první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pád → nominative/genitive/dative/accusative/vocative/locative/instrumental (case)
 • declension - skloňování
 • seminar paper - seminární práce
 • struggle [ˈstrʌgəl] snažit se usilovně; usilovat o co; vzpírat se ve snaze vysvobodit se
 • rush [rʌʃ] spěchat , pádit , chvátat kam; hnát se , hrnout se do čeho, udělat co
 • golden rush - zlatá horečka
 • fresh water → sladká voda
 • salt water → slaná voda
 • beverage [ˈbevrɪdʒ] nápoj
 • physicist [ˈfɪzɪsɪst] fyzik
 • effective [ɪˈfektɪv] účinný , efektivní způsob ap.; skutečný , faktický význam ap.
 • wax [wæks] vosk; (ušní) maz; (na)voskovat podlahu ap.
 • turn (over) sth - otočit
 • loaf [ləʊf] bochník; šiška sekané ap.; homole cukru

14.08.2014

 • work out - cvičení
 • sharp eye - postřeh
 • pet / pat - pohladit
 • slap - pohlavek
 • grade - třída , ročník školní; mezi jiným
 • internship [ˈɪntɜːnʃɪp] (pracovní) stáž , (počáteční) praxe studenta VŠ, hl. medika
 • routine -
 • suicide [ˈsjuː-] sebevražda
 • suicidal [ˌsjuː-] se sklony k sebevraždě pacient ap.; sebevražedný sklony, čin ap.
 • fortnight = 2 weeks
 • graduation - promoce
 • soil [sɔɪl] půda orná; hlína , zemina
 • expertise [ˌekspɜːˈtiːz] odbornost , odborné znalosti , (odborná) kvalifikace
 • accounting [əˈkaʊntɪŋ] (vedení) účetnictví , účetní evidence , účtování
 • scale - Each of the small, thin horny or bony plates protecting the skin of fish and reptiles, typically overlapping one another.
 • pull over - zastavit
 • ticket - pokutový bloček
 • issue - vydat (řidičský průkaz)
 • head lights - přední světla auta
 • tail lights - zadní světla
 • court appearance [əˈpɪərəns]
 • dismiss [dɪsˈmɪs] zavrhnout nápad ap.; nebrat v úvahu , neuvažovat co zprávu ap.
 • issue (arrest) warrant - vydat zatykač
 • bail [beɪl] kauce soudní poplatek za propuštění; propuštění na kauci proti finanční záruce; být propuštěn na kauci
 • plea [pliː] (naléhavá) žádost , (úpěnlivá) prosba o co ke komu; vyjádření obžalovaného o pocitu viny či neviny; obhajoba , ospravedlnění jednání obviněného ap.
 • probation [prəˈbeɪʃən] podmínka , podmíněný / podmínečný trest soudní; zkušební doba před přijetím do práce
 • offence [əˈfens] delikt , přestupek , porušení zákona , přečin , trestný čin; urážka

21.08.2014

 • bolete , boletus, mushroom - hřib
 • fungus [ˈfʌŋgəs] houba , plíseň; plurar: fungi
 • put on - obléci boty
 • stare , gaze - zírat
 • turn down - odmítnout; decline, refuse
 • meadow / field mushroom; champignon - žampión
 • harsh [hɑːʃ] drsný , krutý , tvrdý prostředí ap.; výrazný , ostrý , křiklavý barva, světlo ap.
 • convenient store - obchod se smíšeným zbožím
 • crane - jeřáb
 • basic tax rate - daňový základ
 • thrilling , exciting - napínavý (film)
 • crossing gate/barriers - závora
 • taker - odpovidatel na inzerát
 • modernization of sth - modernizace
 • grid - rozvodná síť elektřiny, plynu ap.
 • windmill power plant - větrná elektrárna
 • coefficient [ˌkəʊɪˈfɪʃənt] koeficient , součinitel

28.08.2014

 • bogus [ˈbəʊgəs] falešný , falšovaný , nepravý
 • stroke - mozková mrtvice
 • heart attack - srdeční záchvat, infarkt
 • floss [flɒs] vlákno , nitka hedvábí ap.; zubní nit; čistit nití zuby
 • garment [ˈgɑːmənt] část oděvu , oděv; šaty , svršky
 • catchy [ˈkætʃɪ] chytlavý melodie, slogan ap.; přerývaný , nepravidelný dýchání ap.
 • hard copy - výtisk dokumentu
 • unit - jednotka (řídící atd.)
 • shelter (root), shed - přístřešek
 • pillion passenger - spolujezdec na motorce
 • equipment - výbava
 • velocity [vɪˈlɒsɪtɪ] rychlost hl. pohybu, změny
 • spare [speə] náhradní , záložní , rezervní; volný , navíc , neobsazený; náhradní díl , rezerva
 • cash on delivery, collect on delivery - dobírka
 • payment card, debit card - platební karta
 • ATM - bankomat
 • profitable - výnosný
 • happy accident, happy coincidence, lucky chance - šťastná náhoda
 • stroke of luck - šťastná náhoda, štěstí náhlé
 • hardly anyone - skoro nikdo
 • bering - ložisko
 • carousel [-ˈzel] kolotoč s koníky ap.; pás se zavazadly
 • trapeze - visutá hrazda
 • components - díly
 • assamble - složit, skládat
 • rubb for a good luck - poplivat pro štěstí
 • stage fear - strach z vystupování na veřejnosti
 • outlook - výhled
 • tangible [ˈtændʒəbəl] hmatatelný , hmotný , skutečný

11.09.2014

 • blush , redden , flush - červenat se
 • do overtime - dělat přesčas
 • coordinate - jedna souřadnice, např. GPS
 • a big fish - An important or influential person
 • by / via phone, by email - způsob komunikace
 • attorney-at-law; lawyer - právník
 • traffic jam / congestion - dopravní zácpa
 • sibling [ˈsɪblɪŋ] sourozenec i nevlastní
 • the only child - jedináček
 • twins - dvojčata
 • triplets - trojčata
 • quadruplet [kwɒˈdruːplɪt] čtyřče
 • responsible for - být zodpovědný za
 • it is sb's responsibility to be (←inf.) here
 • We went to Croatia via Vienna - jeli jsem do chorvatska přes Vídeň
 • shall I help you - mám ti pomoci?
 • parkmeter - parkovací hodiny
 • must - musím; mé rozhodnutí (past tense ale: had to; future: I will have to; question: Do I have to..)
 • have to - muset na základně vnějšího okolností
 • accompany [əˈkʌmpnɪ] doprovodit , doprovázet koho; doplnit co čím
 • ambiguous [æmˈbɪgjʊəs] dvojznačný , nejednoznačný , dvojsmyslný; rozporuplný , protichůdný
 • code - v AJ ve významu zákon
 • ban - zákaz
 • fasten [ˈfɑːsən] zapnout na sponu ap.; zavázat , sepnout co
 • convenient [kənˈviːnɪənt] praktický , pohodlný , v(ý)hodný , příhodný pro co; vyhovující čemu

18.09.2014

 • what she is like - jaká je
 • neither me nor him → ani já ani on - BrE pron. /ˈnaɪ.ðər/
 • either cinema or theatre - buď a nebo /ˈaɪ.ðər/ BrE
 • witty - vtipný , zábavný , duchaplný osoba, žert ap.
 • scam [skæm] podvod , podraz hl. finanční
 • impostor [ɪmˈpɒstə] podvodník; hochštapler vydávající se za někoho jiného
 • be interested in sth → zajímat se, mít zájem o co
 • a white lie - lež, která se snaží neublížit, s dobrým úmyslem
 • fisherman [ˈfɪʃəmən] rybář
 • wagon [ˈwægən] povoz , (nákladní) vůz s koňmi; nákladní vagón
 • mug [mʌg] hrnek s rovnými stranami - na čaj ap.; (loupežně) přepadnout koho kvůli penězům
 • stall [stɔːl] stánek , prodejní stůl; (po)zastavit (se) dočasně; pozdržet (se) co proces
 • take off from sth - odrazit se při skoku
 • 'the life and soul of the party - sociable and at the centre of activity during a social occasion
 • heart and soul - putting a lot of energy and enthusiasm into something;; Sophia was an extremely dedicated employee and put her heart and soul into this project.
 • enrol [ɪnˈrəʊl] zapsat (se) , přihlásit (se) kam/do čeho; přijmout koho
 • pastry [ˈpeɪstrɪ] těsto na koláče, dorty ap.; (sladké) pečivo , cukroví

25.09.2014

 • physics - fyzika
 • campaign [kæmˈpeɪn] kampaň za co, proti čemu za politickou změnu ap.; vojenská akce , válečné tažení
 • barrack [ˈbærək] kasárna
 • dungeon [ˈdʌndʒən] (podzemní) žalář , kobka , hladomorna; druh her
 • pastime [ˈpɑːsˌtaɪm] koníček , zábava ve volném čase; kratochvíle
 • bump [bʌmp] náraz , rána , žuchnutí zvuk, otřes ap.; boule , otok po úderu, pádu ap.; hrbol
 • slag - struska
 • landscape - krajina
 • flat - vodorovný
 • steamroller, roadroller → tech. parní válec

2.10.2014

 • estate car - kombi auto
 • moody [ˈmuːdɪ] náladový , vrtošivý; působivý film, fotografie ap. rozmrzelý , trudomyslný
 • height [haɪt] výška osoby, věci ap.
 • pointer [ˈpɔɪntə] ručička přístroje ap.
 • brake fluid - tech. brzdová kapalina
 • workshop - dílna
 • komplikovaný - complicated; complex , intricate
 • resounding - zvučný hlas atd.
 • owner [ˈəʊnə] vlastník , majitel čeho
 • shelf - polička
 • emerge [ɪˈmɜːdʒ] vynořit se , objevit se ze tmy, z vody ap.; vylíhnout se z kukly ap.; vyplynout , ukázat se , vyjít najevo fakt ap.; ukázat se (být) čím
 • throw sth. at someone or sth. - hodit něco po někom
 • assets - pohledávky
 • liabilities - závazky

7.10.2014

 • Conditional 0: If I am thirsty I Drink.
 • ConD. 1: If I am thirsty, I will drink
 • Cond 2: If I were thirsty, I would drink
 • Cond 3:
 • catalytic converter, catalyst - katalyzátor
 • clogged , choked (up) - zanesený, ucpaný
 • silencer [ˈsaɪlənsə] tlumič hluku, pistole ap.
 • exhaust system (pipe) - výfuk
 • body(work) , coachwork - karoserie
 • wire brush - drátěný kartáč
 • weld , be welding sth - svařovat
 • terrific [təˈrɪfɪk] ohromný , báječný , úžasný; příšerný , (hrůzo)strašný zintenzivnění
 • bark - štěkat
 • all dogs can bark - všichni psi
 • every dog can bark
 • each is different - každý je jiný; each - u limited choice
 • pose for sb / sth - pózovat
 • make a pose - pózovat
 • (city) mayor - primátor
 • list of candidates - kandidátní listina
 • mayor - starosta
 • rubbish BrE; garbage, junk, AmE; waste - odpad
 • fright, scare - vylekat
 • tear off [teə] strhnout , strhat (ze sebe) oblečení; utrhnout , vytrhnout , vyrvat stránku ap.
 • boiler, kettle - kotel
 • work overtime - pracovat přesčas
 • after hours - přesčas
 • deposit - záloha
 • agreement - smlouva
 • roller-coaster, BrE big dipper, switchback - horská dráha
 • impractical [ɪmˈpræktɪkəl] neuskutečnitelný , neproveditelný v praxi; nerealistický; nepraktický osoba ap.
 • once in two weeks - jedno za dva měsíce
 • brewery [ˈbrʊərɪ] pivovar
 • premise [ˈpremɪs] prostory , areál , budovy čeho firmy ap.; předpoklad , premisa; předpokládat co jako východisko; vycházet z čeho pro další úvahy

16.10.2014

 • hurt , ache sb - bolet
 • brawl [brɔːl] hádka , rvačka , potyčka drsná
 • contract, agreement - smlouva
 • show off sth; boast of/about sth - pochlubit se
 • ankle [ˈæŋkəl] kotník na noze
 • breath [breθ] dech
 • straighten [ˈstreɪtən] narovnat , srovnat , vyrovnat co obraz, polštář, ubrus ap.
 • brake [breɪk] brzda vozidla ap.; brzdit

23.10.2014

 • at the airport, bus stop, work, school
 • in the garden, prison, hospital
 • in hospital - být v nemocnici jako pacient
 • in the hospital - jako návštěvník; refer to the hospital
 • go to church (every saturday) chodím do kostela
 • i am in prison - jsem ve vězení (obecně; jako instituci);
 • file - pilník (mezi jiný)
 • go to the prison - jit do určitého vězení (mluvíme o budově)
 • angry with mobile
 • push - tlačit, zatlačit
 • splint [splɪnt] dlaha
 • ligament[ˈlɪgəmənt] vaz mezi kostmi, kloubu ap.
 • tear - trhat
 • orthopedist - ortoped
 • plaster [ˈplɑːstə] omítka , sádrová malta; náplast; sádra na zlomenině
 • dismissals, layoffs, permeation - propouštění
 • for real - doopravdy
 • limb - končetina
 • crew staff - palubní personál, stewardess, steward
 • switch [swɪtʃ] vypínač , spínač , přepínač
 • angry with sb. - mít na někoho zlost
 • illetarate - sb who cant read
 • curse [kɜːs] klít , nadávat sprostě; proklínat co; nadávat na co; (za)klení , nadávka; kletba , prokletí
 • such big roots - such s množným číslem
 • so big root - jednotné číslo
 • sour [ˈsaʊə] kyselý , nakyslý

30.10.2014

 • pagan [ˈpeɪgən] pohanský; pohan
 • confirmation [ˌkɒnfəˈmeɪʃən] potvrzení , schválení čeho správnosti; biřmování
 • pulpit [ˈpʊlpɪt] kazatelna
 • census [ˈsensəs] sčítání lidu
 • road/traffic sign → dopravní značka
 • pin - kuželka
 • juggling with skittles - žonglování s kuželkami
 • surface [ˈsɜːfɪs] povrch
 • sincere [sɪnˈsɪə] upřímný , opravdový nic nepředstírající
 • religious [rɪˈlɪdʒəs] náboženský , církevní; zbožný , pobožný; pečlivý , svědomitý
 • wear off - vyprchat , pominout , vytrácet se pocit ap.; obrousit se , odřít se užíváním
 • heel - pata
 • sneaker [ˈsniːkə] tenisky , kecky; moderní ve sportovním vzhledu
 • pitch - (mezijiným) stupeň , úroveň , hladina emocí ap.
 • should you have - pokud jste
 • bend - ohnout (bend yout knees)
 • duck - přikrčit se , skrčit se , sehnout se; uhnout , vyhnout se čemu ráně ap. sehnutím; sehnout se před čím ránou ap.
 • even - ještě méně, více ap.; sudý
 • my legs are killing me
 • grouch [graʊtʃ] bručoun , reptal , škarohlíd; reptání; reptat , bručet
 • sedentary [-trɪ] sedavý povolání ap.
 • to be handover - mít bolehlav po požití alkoholu
 • paper work - administrativ work
 • clarify [ˈklærɪˌfaɪ] objasnit , vysvětlit , vyjasnit
 • specify [ˈspesɪˌfaɪ] přesně určit / vymezit , specifikovat , upřesnit
 • experiences - zážitky
 • experience - zkušenosti - pracovní atd.
 • drown [draʊn] utopit (se) koho; utonout
 • can - používá se u dovedností
 • may / might - mohl co do možnosti
 • real estate - nemovitý majetek , nemovitosti , reality; reality obor; realitní
 • intangible [ɪnˈtændʒɪbəl] nedefinovatelný , neurčitý , nepostižitelný; nehmotný , nehmatatelný; nehmotná aktiva , nehmotné hodnoty
 • to have (get) sb. done - něco si nechat udělat
 • mortgage - hypotéka
 • loan - půjčka
 • savings - úspory
 • interest rate - úroková míra

6.11.2014

 • crop up - slovíčko dne

13.11.2014

 • salmon [ˈsæmən] losos ryba i pokrm
 • in person - osobně, bzýt někde atd.
 • appetite for sth - mít chuť na
 • prerequisite [priːˈrekwɪzɪt] (nutný) předpoklad , podmínka čeho, pro co; nutný , nezbytný podmínka ap.
 • bottom [ˈbɒtəm] spodek , spodní strana čeho; úpatí nejspodnější část; dno nádoby ap.
 • abyss [əˈbɪs] propast , rokle v krajině; katastrofa , pohroma
 • let up - polevit , opadnout , ustat intenzita
 • ward [wɔːd] oddělení , (vícelůžkový) pokoj nemocniční
 • considerate[kənˈsɪdərɪt] ohleduplný , taktní ke komu

20.11.2014

 • old-fashioned
 • historical - spojený s historií
 • historic - historický, věhlasný - o historic event
 • sholt to - křičet aby někdo slyšel
 • shout at - křičet na někoho
 • bound - sure
 • misconduct - (profesní) přečin / pochybení / přestupek , nesprávné počínání / chování; osobní trest; špatné vedení organizace ap.; chovat se nevhodně

20.11.2014

 • scaffolding [ˈskæfəldɪŋ] lešení kolem budovy ap.
 • breach [briːtʃ] porušit , nedodržet , přestoupit co zákon, dohodu; prolomit , prorazit , protrhnout co bariéru ap.; porušení , přestoupení , nedodržení zákona ap.
 • surrounding - okolí
 • fire extinguisher
 • according to a law - podle (zákona) atd
 • rupture [ˈrʌptʃə] kýla , hernie; natržení , přetržení , ruptura svalu ap.; rozkol , roztržka ve vztazích mezi kým; prasknout , natrhnout (se) sval ap.
 • starve - hladovět
 • chicken out - zpanikařit
 • chilly - studený, chladný
 • back down - netrvat na čem, vzdát se

11.12.2014

 • triplet - trojice
 • district - okres
 • vacanca, free time - volno v práci
 • spinach ˈspɪnɪdʒ - špenát

18.12.2014

 • dementia [-ʃɪə] demence , slabomyslnost
 • immutable [ɪˈmjuːtəbəl] neměnný , pevný , nezměnitelný
 • culprit [ˈkʌlprɪt] viník , pachatel člověk; obžalovaný , obviněný
 • gutter [ˈgʌtə] strouha , stružka , (odtokové) koryto vedle silnice; okap , okapový žlab; stoka , bahno ulice nuzné poměry
 • cop [kɒp] polda , policajt(ka) , chlupatej; sebrat koho zatknout ap.
 • pack - smečka
 • medical student , medic(o) - medik
 • specialize in - specializovat se na
 • duty [ˈdjuːtɪ] služba; povinnosti , úkoly v zaměstnání ap.; povinnost morální ap.; clo , daň nepřímá, ze zboží ap.; poplatek státu
 • chore [tʃɔː] práce , povinnost nepříjemná; domácí práce mytí nádobí ap.
 • at the weekend
 • view of sth; prospect , outlook , lookout - výhled
 • exceptional [ɪkˈsepʃənəl] výjimečný , neobyčejný , mimořádný; nevšední zážitek ap.
 • table football , foosball - fotbálek, stolní fotbal
 • period, season, epoch - odbodí
 • catch up - dohnat , dostihnout , dohonit koho v chůzi; dohnat , dohánět co resty ap.; popovídat si , probrat život s kým o tom, co se událo za dobu, co se mluvčí neviděli
 
slovicka_anglicky_klub_ctvrtek.txt · Last modified: 2015/10/16 15:19 (external edit)
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki