Table of Contents

Slovíčka - Anglický klub Ostrava

Zpět na webové stránky klubu: Anglický klub Ostrava.

O co se jedná na této stránce najdete informace zde.

Slovíčka: Rok 2016

10.10.2011 - Anglický klub Ostrava -

 • follow up - v. jít po něčem, sledovat co dál
 • betrayer - zrádce, zrádkyně
 • bruise - modřina
 • thick - silný tlustý
 • 100 x 100 - 100 time 100
 • obstacle [ˈɒbstəkəl] - překážka, bariéra v postupu
 • shooting-range - střelnice
 • herbs - (léčivá) bylina
 • dosage - dávka / dávkování?
 • wink - mrknout, zamrkat; blikat /světlo lampa/
 • blink - mrknout, zablikat; v mžiku, phrase: než by řekl švec, co by dup
 • (with)stand, endure, bear, tolerate - snést
 • geyser - gejzír
 • moisture - vlhkost
 • asthma - astma
 • comfort sb. - utěšit
 • inhaler - inhalátor
 • crack, fissure - prasklina, puklina

17.10.2011

 • passionate = enthusiastic
 • insomnia - nespavost
 • tire - unavit (se), vyčerpat (se), zbavit (se), omrzet (se koho)
 • exhausting - únavný
 • irregular verbs - nepravidelná slovesa
 • bizarre [bɪˈzɑː] - bizardní, (pra)podivný, divný
 • dormitory - (společná) ložnice, (studentská) kolej
 • burnout syndrom - syndrom vyhoření
 • nurse -sestra
 • (domácí) léčitel - healer
 • gall bladder? - žlučník
 • oblige [əˈblaɪdʒ] - ukládat, uložit komu co za povinnost; vyhovět (komu čím)
 • grant [grɑːnt] - dotace, grant, příspěvek
 • graduated from the universtity
 • field - oblast, např. oblast, na kterou se zaměřuji atd.
 • junkie - feťak, závislák, narkoman
 • casual player - občasný hráč
 • excess in moderation = všeho s mírou
 • full-time job - práce na plný úvazek
 • part-time job - práce na částečný úvazek
 • teachers pet - šprt
 • temporarily /ˈtem.pər.er.ɪ.li/ - dočasně, přechodně
 • precede [prɪˈsiːd] - předcházet, jít první

24.10.2011

 • meadow - louka (black meadow)
 • row [raʊ] - hádka, (row with sb)
 • row [rəʊ] - veslovat, řada
 • cherish - (v srdci) co památku ap.; dělat si naději; opatrovat , střežit , opečovávat koho/co milovaného, dům ap.
 • comfort - utěšovat
 • keep eye on it -
 • loathed /ləʊð/ - mít odpor k čemu, nenávidět, nesnášet
 • glottal stop - a speech sound produced by closing the vocal cords and then opening them quickly so that the air from the lungs is released with force 1)
 • vocal cords - hlasivky
 • jaunty /ˈdʒɔːn.ti/ adj., živý, energický, elegantní, šik - showing that you are happy and confident; light-hearted, full of confidence and energetic

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/2011/10/111019_6min_english_fonts.shtml

31.10.2011

 • stutter, stammer - koktat
 • schizophrenic /ˌskɪt.səˈfren.ɪk/ - schizofrenik, ,schizofrenický2)
 • obligate [ˈɒblɪˌgeɪt] - ukládat / uložit komu za povinnost co
 • peer - n. vrstevník, vévoda, šlechtic;
 • confiscate - zabavit

7.11.2011

 • handy - šikovný
 • crave [kreɪv] - toužit, dychtit, prahnout
 • Chinese lantern - lampion
 • tea shop - čajovna
 • sleeping bag - spacák
 • parking lot, car park - parkovišťě
 • vicinity - okolí (blízké)
 • hankerchief - kapesník
 • sore - bolavý
 • running nose - rýma
 • cold - nachlazení (bez horečky)
 • precede - předcházet
 • auxiliary - pomocné sloveso
 • a few - několik (několik - countable nous only)
 • few - pár (málo - countable nouns only)
 • a litte - trochu (uncountable only)
 • little - málo (uncountable only)

14.11.2011

 • peninsula - poloostrov
 • vehicle - vozidlo
 • chill out - relaxovat
 • insular - ostrovní
 • loathe - nenávidět
 • railway sleeper - pražec
 • řepka - colza
 • ramifications - důsledky

21.11.2011

 • adenoids - nosohltanové mandle
 • almonds - mandle
 • hazelnut - lískový oříšek
 • walnut - vlašský ořech
 • rafters - krov
 • bend - ohnout
 • kite - létající drak
 • wax - vosk (pronounced wax not wox)
 • reliable - spolehlivý
 • prawn - kreveta
 • stubborn - tvrdohlavý

5.12.2011

 • embarrassed, nonplussed - být v rozpacích
 • stage-fright - nervozita
 • filthy language - sprosťárny
 • swear, curse - nadávat
 • share, stock - akcie
 • luck, accident - náhoda
 • host, organiser - pořadatel
 • in advance - předem
 • assets - aktiva
 • liabilities - pasiva
 • event - beware of pronunciation, not ívent but iVENT
 • fictitious, fictional - fiktivní
 • advice - rada
 • advise - radit
 • leap year - přechodný rok
 • crawl, sneak - plížit se
 • panicked - zpanikařit
 • průplav - canal
 • průliv - channel
 • forge - padělat
 • stage - sehrát něco /smrt, apod./

12.12.2011

 • mayor - starosta
 • lecture hall - aula
 • skill - dovednost
 • passion - vášeň
 • primer - podkladový nátěr
 • dilute - zředit
 • monkey business -
 • stuff x staff - pronunciation
 • personnel - personál
 • accountant - účetní
 • pull over - zastavit
 • stall - (po)zastavit, pozdržet se, otálet, zdržovat, oddalovat
 • reckless /ˈrek.ləs/ - lehkomyslný, bezhlavý, lehkovážný, riskující 3)
 • set off - vyrazit, vydat se na cestu, nastartovat, popíchnout; aktivovat, spustit
 • beaming - zářit radostí, zářivě se usmívat; vysílat, přenášet (rádiový signál); trám(ec), břevno, nosník

19.12.2011

 • tremendous - ohromný, obrovský, báječný, senzační, fantastický
 • nameday - svátek
 • cost - irregular verb, cost-cost-cost
 • lily - lilie
 • shoehorn - obouvací lžíce
 • sow, plant - zasadit (sow - semena, plant - rostliny)
 • dashboard - palubní deska
 • trunk - kufr u auta, pařez, chobot
 • windshield, windscreen - čelní sklo auta
 • tyre, tire - pneumatika
 • driving school - autoškola

09.01.2012

 • money laundering

16.01.2012

 • Walk in shoes
 • clip on - připevnit…
 • attach / fasten - připevnit na boty…
 • tie laces (on shoes)
 • laces - done, undone; tied / untied
 • strap - ?? něco jako upevnění; to strap on shoes
 • come in time - přijít v čas
 • work freelance (adj.)
 • launch the kite
 • to fly high as kite -
 • I was high - kouřit trávu
 • get stoned - “zkouřit se”
 • we have been throught last wek
 • lay a carpet (lay, laid, laid)
 • lie - (lie, lay, lain) - position of sbs body / sth - ležím různě, tedy nepravidělně…
 • lie - not to tell truth (lie, lied, lied) - lžu vždy stejně
 • pine - jehličnan, pine tree = jehličnan
 • plywood - dřevotříska
 • veneer - dýha , dýhování , dekor nábytku ap., podýhovat , obložit dýhou co
 • I will take you up on that - “beru tě za slovo”
 • running water - tekoucí voda…
 • tap water; water from the tap - voda z kohoutku
 • saliva ???- genetic material
 • slaverers - otrokář
 • caucasian /kokejšn/ - bělošský, bílá rasa, Kavkazan; oficiální označení běhlocha (referuje ke Causasia - někde u Gorgia, kazavstán)
 • casing - ? nahánět
 • asylum - azyl
 • overcome?
 • reclaim
 • gourd - tykev, dýně
 • The plough - velký vůz, souhvězdí; pluh, styl lyžování,
 • HW - podívat se na přeložky, zda všechny znamenají co mají - v článku A song of Freedom
 • knot - v. udělat uzel, zavázat uzel, stáhnout se, zkřivit se (obličej)
 • square knot – ambulantní uzel
 • bowline knot – dračí smyčka
 • surgeon's/fisherman's knot – chirurgický/rybářský uzel

30.01.2012

 • wage - per hour…
 • interest - úrok
 • workman, labourer - dělník
 • abbreviation = acronym
 • e.g. = exempli gratia (lat.) = for example
 • i.e. = id est (lat.) = that is
 • abbreviation stand for = je zkratkou pro
 • colomn - dvojtečka
 • eta - estimated time of arrival
 • f..k - F word
 • 4-letter words = sptostá slova
 • honest - someone you can trust; = fair
 • excerpt ['ekse:pt] - úryvek, výňatek
 • genre /žánr/ - žánr
 • clue, hint - nápověda, klíč, vodítko, stopa
 • tale = story
 • plot - děj
 • belch - říhnout, krknout; = burp -
 • wheeze - sípat, spípavě říkat; vtípek, šprým, žert
 • hum - bzučet, vrčet jemně, bzukot, šum, hukot
 • quay /ki:/ - přístavní hráz, nábřeží, přístaviště; platform; nástupiště
 • bound - jdoucí směrem k, směřující, jdoucí kam
 • jaw - čelist, sanice

13.02.2012

 • members meeting - členská schůze
 • mutual fund = kampelička?
 • deposit, down payement = záloha
 • land register - katastr
 • na půl cestě - half way through
 • cross fingers - držet pěst
 • millions, thousands - řády; jinak bez “s” na konci; jde i: tens of hundreds
 • cataclymic
 • drifting - pohy do boku; geologie, ve větru
 • snow drift - závěj (pile of snow)
 • sideways - bokem
 • dam - přehrada
 • carpark, parking lot, parking place - parkoviště
 • slip - uklouznout, nechtěně
 • slide - kontrolovaně klouzat, nebo kouzdat (slid, slid/slidden)
 • term - slovo, termín, kontract, semestr na VS, podmínka, čas - pouze u těhotenství
 • carry a baby to term – donosit dítě
 • birth at (full) term – porod v (řádném) termínu
 • due date - termín; deadline
 • due - something close to: should, obligation; something has to be done
 • baby is due on monday; .on 13th January
 • invoice due date - invoice is due
 • which car - který z výběru
 • what car - z nevyřčeného počtu

20.02.2012

 • information overload
 • look sb age - vypadat na něčí věk
 • relieve - v. - uvolnit
 • relief - n. uvolnění
 • as usuall - jako obvykle
 • trade fair - veletrh
 • die of hunger - zemřít hladem
 • removal men - stěhovák (člověk)
 • doing our best
 • flip-flops - žabky?

27.02.2012

 • bond - dluhopis
 • conclusive convincing - průkazný
 • stick, rod - prut
 • safe, vault - trezor
 • credit, loan - úvěr
 • draw, tie - remíza
 • ložisko - (horniny ap.) deposit; (ropy, plynu) reservoir; (žilné) lode , seam; (nemoci ap.) focus , centre

(infekce) nidus; (valivé ap.) bearing; kuličkové/válečkové ložisko – ball/roller bearing

 • bathtub, bath - vana
 • insulation - těsnění
 • blueprint - návrh?
 • pilot - pilíř?
 • nail, sprig - hřebík
 • load-bearing - nosný (třeba zeď)
 • hollow - dutý, prázdný, vykotlaný
 • porous - poróvitý, porézní, propustný
 • catch - where is the catch
 • sirens /sajrns/
 • deterioration - zhoršení, zhoršování, zkašení kvality
 • land register - katastr nemovitostí
 • convenient
 • see with my own eyes
 • gold bar - zlatá cihla
 • commision (špatně asi napsáno) - ažio, komise, poplatek
 • currency, currency in circulation - oběživo
 • HW - 5,6/51

5.03.2012

 • socialism times
 • adventurous - dobrodružní
 • organ - varhany
 • favourable
 • multiplex -
 • lounge, lodge, box - lóže
 • optimist - optimista
 • fill up - zaplnit
 • squeeze - zmáčknout, stisknout; tlačenice; vtlačit se
 • shape, form - tvar, vzhled

12.03.2012

 • impromptu - improvizovaný, bez přípravy, spatra
 • mercenary - žoldnéř , žoldák , námezdný voják
 • hitman
 • paw - tlapka, packa, pracka (in english symbol of luck)
 • back-up - záložní
 • serious - závažný
 • estimate - odhad
 • loss - ztráta
 • profit = income - costs
 • headquarters (HQ) - ředitelství
 • CEO (chief executive officer) AmE, BrE: managing director

19.03.2012

 • drizzly weather
 • misty weather
 • scatter - rozptýlit, rozházet; roztroušené
 • scattered rain - něco ala - místy přeháňky
 • humidity of air - vlhkost vzduchu
 • rejuvenated -
 • rejuvenate - omladit, osvěžit koho; organizaci
 • upbeat - optimistický, povzbudivý; lehká doba, předtaktí
 • smuggle - pašovat (pašerák: smuggler) AmE: trafficking
 • customs - celnice
 • know-worthy - hodné znalosti
 • to the north - severně
 • landmark
 • cemetary, graveyard - hřbitov
 • sight, place of interest (POI) - pamětihodnost
 • slag - struska, láva, škvára
 • spark - jiskra
 • ostrich - pštros
 • sidekick - pomocník, helfer
 • punchline - last line of joke, which make you laugh
 • inflate - nafouknout
 • it is high time we left - je nejvyšší čas abychom šli

26.03.2012

 • angry with sb. - být zlý na někoho (i sebe)
 • torque[tɔːk] - kroutící síla
 • leverage[ˈliːvərɪdʒ] - páka; pákový mechanizmus
 • lever - páka; ovládací prvek, páčka
 • prime number - prvočíslo
 • I like it better - líbí se mi více
 • tenant - nájemce

2.04.2012

 • piggy bank - prasátko
 • lingerie [ˈlænʒərɪ] - dámské prádlo , prádélko
 • control/safety valve - regulační/pojistný ventil
 • leak - unik
 • bruise [bruːz] - modřina, pohmožděny
 • gas consumption - spotřeba pohonných hmot
 • malingerer - simulant
 • doodle - čmáranice , klikyháky bezmyšlenkovité
 • prefere ST. over ST. - dát přednost něčemu před něčemu
 • bucket list - seznam přání… něco ala wish list
 • kick the bucket - natáhnout brka
 • plot - zápletka, děj

16.04.2012

 • carve - vybojovat si, vybudovat; vyřezat, vytesat do čeho
 • ashtray, ashpan - popelník
 • pack of cigarettes
 • determined - odhodlaný(á)
 • willow rod - karabáč
 • weep - plakat
 • plum brandy - slivovice
 • Sth. is left -něco zbývá
 • spank - naplácat, dát na zadek; plácnutí, plesknutí
 • Ten Commandments - desatero
 • fast(ing) - půst; zdržování se pokrmů
 • pedagogist - pedagog
 • stammer - koktat
 • stutter - koktavost, zadrhávání; trhavě se pohybovat
 • on the phone - v telefon
 • humble - pokorný, skromný, prostorný
 • blast furnace - vysoká pec
 • auditorium - hledištěm, sál

23.04.2012

 • check-up, examination - kontrola, lékařská ap.
 • logbook - velký technický průkaz
 • appointed, nominated - nominován
 • open toast - chlebíček
 • teetotaller - abstinent
 • illiterate , unlettered - negramotný
 • stimulus, impulse - podnět
 • sensitive, delicate - citlivý
 • resign, step down - resignovat
 • standard of living
 • form - formulář
 • certainty - jistota
 • haul - vytáhnout, vyzvednout; dopravovat, přepravovat; cesta, trasa

30.04.2012

 • broom - koště, smeták, metla
 • cinnamon - skořice
 • tap water - voda z kohoutku
 • something to eat - něco k jídlo
 • decent - slušný, obstojný, přijatelný
 • cosy - útulný, příjemný, pohodlný
 • costly - nákladný, drahý
 • machete , matchet - mačeta
 • hollow - dutý, prázdný, vykotlaný; dutina ve stromu

7.05.2012

 • tremble - třást, klepat se, chvění (rukou)
 • on site - na místě (koupit lístky, atd.)
 • union - odbory
 • take the stairs - jít po schodech
 • compound - areál, pozemek
 • chastity belt - pás cudnosti
 • rusty - rez
 • sympathetic - soucitný, soucítící, účastný s kým; empathy
 • “my sympathies” = upřímnou soustrast
 • kind; nice - sympatický člověk
 • vertigo - závrať
 • parachute - padák
 • catwalk - pódium, můstek vysoko mezi budovami; nad jevištěm
 • petrified - k smrti vyděšený; strachy bez sebe
 • gradually - postupně
 • overcame - překonat

14.05.2012

 • spectator - divák, posluchač
 • herbivore - býložravec
 • omnivore - všežravec
 • carnivore, meat-eater - masožravec
 • risotto - rizoto
 • portion - porce
 • appease [əˈpiːz] - uklidnit, uchlácholit; ukojit hlad
 • quench - uhasit žízeň, oheň; zakalit kov, prudce ochladit
 • sb minds sth - vadí někomu něco
 • supplement - příloha dokumentu
 • side dish - příloha /jídlo/
 • faults friends - slova, která v ČJ a Aj znějí podobně, ale mají jiný význam
 • updated, current - aktuální
 • actual - vlastní, samotný
 • actually - used to start sentences
 • check, verify - kontrolovat
 • control - run; řídit
 • virtually - prakticky, virtuálně (dvojí význam)
 • specific, concrete - konkrétní
 • concrete - beton
 • inženýr - Master of Science (MSc.)
 • (civil) engineer - pojektant, stavitel
 • bilion - miliarda, 1 000 000 000
 • condom - prezervativ
 • preservative - konzervant; extends life of food
 • deteriorate [dɪˈtɪərɪəˌreɪt] - zhoršit, zhoršovat se
 • intact - nedotčený, netknutý
 • possibly - eventuálně
 • eventually, finally - nakonec
 • gymnasium, gym - tělocvička
 • parquet [ˈpɑːkeɪ] (floor) - parketa (porkety)
 • high school, grammar school - gymnasium
 • rare, unusual - kuriózní
 • curious - zvědavý
 • boss - šéf
 • chef - boss in the kitchen, šéfkuchař
 • chief - náčelník
 • superior - nadřízený
 • literary - doslova
 • figuratively
 • Chief Operating Office (COO) – provozní ředitel, ředitel provozu
 • angína - tonsillitis /ˌtɒnt .sɪˈlaɪ.təs/
 • angina (pectoris) - angína pectoris; problém se srdcem

21.05.2012

 • tarrot reader, fortune teller
 • fate, destiny - osud
 • advice - rada (podstatné jméno)
 • advise - radit (sloveso)
 • mass - mše; spousty hromady něčeho
 • masses - spousty, hromady
 • phenomenon - sg. fenomén; jev, úkaz v přírodě
 • phenomena - pl.
 • criterion (sg.), criteria (pl.)
 • alumnus - bývalý žák , absolvent školy
 • formula - recept, formule, vzorec
 • analysis /e:nelysys/ - sgl.
 • analyses - pl.
 • (spolu s hotel, event - trochu jiná výslovnost)

28.05.2012

 • daughter company - dceřiná společnosti
 • thrifty - šetřivý
 • frugal - šetrný , hospodárný , skromný
 • stingy - skoupý , škudlivý , lakomý , skrblivý
 • shampoo - šampón
 • by foot - pěšky
 • heel - pata
 • toe - prst na noze
 • big toe - palec na noze
 • ridge - horský hřeben
 • HW - plural forms of ENG. words like (analysis, formular, viz výše)
 • 4 stroke engine - čtyřtaktní motor
 • revolution - otáčka
 • RPM - revolutions per minute - otáček za minutu
 • mug, cup - hrnek
 • necklace - náhrdelník
 • beverage - nápoj
 • door knob - americká klika
 • the last laugh is on sb. (you) - na tom kdo prohrál - kdo se směje na konec ten se směje nejlépe

04.06.2012

 • coincidence - okolnost, náhoda, shoda okolností
 • considerate - ohleduplný, taktní
 • absolve - osvobodit, zbavit se, zprostit false friend
 • absolution - odpuštění, zproštění viny, rozhřešení
 • actual - vlastně false friend
 • eventual - na konec false friend
 • gymnasium false friend
 • chef false friend
 • engineer false friend
 • pass out - omdlít, ztratit vědomí
 • she is used to ST. (noun) - je zvyklá na …. návš
 • persuade - přemluvit
 • take advantage of you
 • crook - podvodník, křivák, podrazník; zahnutá hůl, berla; ohnout, ohýbat; crook misleads you, cheats you, tricks sb.
 • obligation - závazek, povinnost, úkol co udělat
 • assumption - předpoklad, domněnka
 • deaf - hluchý
 • turn down the volume - snížit hlasitost
 • oblige - ukládat, uložit komu co za povinost
 • take exam - zúčastnit se
 • pass / fail . exam
 • buffet /bafei/ - švédský stůl

11.06.2012

 • ascension to the throne - nástup na trůn
 • kill two birds with one stone (idiom) - zabít dvě mouchy jednou ranou
 • n. sightseening - návštěvování pamětihodností (podstatné jméno)
 • sight - pamětihodnost
 • to see the sights - navštěvovat pamětihodnosti
 • meridian - poledník
 • equator - rovník
 • nail - hřebík, hřeb; nehet, dráp; přibít, přitlouci něco hřebíky
 • rush - spěchat, pádit
 • shape - tvar, forma (i sportovní)
 • peculiarity - svéráznost, svébytnost, zvláštnost
 • FL OZ = Ounce - 30 ml, značení tekutin v Americe; measurment of liquids
 • OZ = 30 g
 • fizzy drink; sparkling drink - s bublinkami
 • still water
 • skin, peel - slupka
 • crosswalk; zebra - přechod pro chodce
 • sidewalk - chodník - americky
 • pavement - chodník, anglicky
 • time is up
 • recipe /r:esipi/ - recept na vaření
 • receipt / resít/ - stvrzenka, prodejní / příjmový doklad
 • fit - “sedí” ohledně velikosti
 • suit - vyhovuje, sluší
 • beside = next to
 • besides = except OR by the way, in addition (at the beginning of a sentence)
 • wink - intentionaly closing of eyes; jedním okem
 • blink - unintentionaly quick closing and opening of eyes; oběma
 • cushion [ˈkʊʃən] - polštář(ek) k sezení, klečení ap.
 • pillow - polštář
 • advice /advise/ - rada
 • advise /ədˈvaɪz/ - radit

18.06.2012

 • i went to a pub last night = včera jsem byl v hospodě (v AJ to je dynamické)
 • last night I went to the cinema - byl jsem v kině.. (dynamické v AJ)
 • queer [kwɪə] - zvláštní, divný, homosexuální
 • straight - rovný, přímý, normální, běžný, heterosexuální
 • I am capable of playing…. - jsem schopný
 • spade - rýt, i rýč
 • 0 (nula) = zero, nil (sport, scores), nought (sport, 0.5), OH [ou] (tel. number, decimal numbers 0.5, 2001, agent 007), nothing
 • convenient - pohodlný, praktický, vyhovující čemu; hodící se
 • at the very end - na samotný konec
 • goal - branka i dát gól

25.06.2012

 • vice versa = the other way round - naopak
 • prey - kořist; živit se čím
 • pick up - sbalit (i holku / kluka), zatknout; chytit dostat nemoc
 • show off v. - předvádět se, machrovat, chlubi se čím
 • show-off n. - předvádění se
 • cocky [ˈkɒkɪ] - domýšlivý, namyšlený, suverénní
 • vintage [ˈvɪntɪdʒ] - (starý) klasický automobil; archívní, ročníkové víno; vynikající
 • slipper - bačkora, trepka, pantofel
 • speedos - slipy
 • handkerchief , hanky , hankie - kapesník
 • hoover - BE. vysavač
 • vacuum cleaner - AmE. vysavač
 • oil = crude - nafta
 • condominium [ˌkɒndəˈmɪnɪəm] - vlastnický byt v kondominiu ; kondominium , společenství vlastníků , dům ve vlastnictví uživatelů

02.07.2012

 • interest on late payment - úrok z prodlení
 • interest on loan - úrok z půjčky
 • interest on deposit - úrok z uložených fin. prostředků
 • lump sum / one-off payment - jednorázová platba
 • monthly installments (payments) - regular payments; profesional language, used on daily basis
 • fine - n. pokuta - financial punishment; v. pokutovat někoho; adv. kvalitný, vybraný
 • charge / fee - poplatek
 • rent - n. nájemné, činže; v. pronajmout, najmout byt, realitu;
 • payment practice - platební morálka
 • mourning - smuteční
 • good bye party
 • reward - stát za vynaložené úsilí; odměna za co; výnos, výhody
 • trunk - kufr auta
 • square - hranaté
 • chrisps - anglický výraz pro chipsy
 • (frech) fries - hranolky
 • rubbish - odpad
 • garbage, trash - odpad US
 • bonnet - kapota, kryt motoru GB, US: hood
 • slippers - bačkora, trepka, pantofel; nazouvací střevíc taneční
 • leg - nohavice
 • trunk - nohavičkové plavky; nohavičkové slipy
 • briefs - asi US pro: slipy
 • daughter company - dceřinná firma
 • production plant - továrna
 • growth - růst
 • offence - delikt, přestupek, přečin; urážka
 • commit - způsobit
 • road barrier - svodidla
 • postal order, money order - (poštovní) složenka
 • speeding - nedovolení maximální dovolené rychlosti
 • motorway - dálnice
 • abide by sth - dodržovat
 • freeriding - jízda na černo v MHD

09.07.2012

 • look up to - vzhlížet k
 • trump - trumf
 • rookie - bažant, zobák; zelenáč, začátečník
 • workshop - soustředění
 • (wild) boar - divočák
 • placed - být na x místě
 • mudflap - zástěrka
 • mudguard - blatník
 • rust - rez, koroze
 • embarassed, ashamed - zahambený
 • pervert - zvrhlík
 • molest - obtěžovat, zneužívat děti
 • envy - závidět
 • tease - dobírat si , škádlit , popichovat koho; provokovat, dráždit
 • scuba diving - potápění s dýchacím přístrojem

16.07.2012

 • make your self at home = chovej se jako doma
 • overwhelm - zaplavit, zmocnit se, zachvátit; překonat, zdolat soupěře atd.
 • overwhelmed with work - zavalen prací
 • to be snowed under (with work) - je zavalen
 • slag - struska
 • he is into cars - baví ho auta
 • to mourn - držet smutek
 • he is not in the picture - není v obraze
 • burn sb. to death - upálit někoho
 • airship - vzducholoď
 • tow - vléci, táhnout, odtažení; lyžařský vlek
 • trumpeter /ˈtrʌm.pɪtər/ - trumpetista
 • pay off - vyplatit se; vyplatit někoho; zaplatit komu
 • bracelet, wrist band - náramek
 • stroke - mozková mrtvice; pohlazení; tah štětcem
 • duck - přikrčet se, skrčet se; kachna, kačena
 • venue - místo konání, dění veřejné akce
 • toss - hodit; hod, hození mincí
 • lonely - osamělý

23.07.2012

 • as usual - jako obvykle
 • facility - zařízení, vybavení,
 • slide - skluzavka
 • swing - houpačka zavěšená na stromu)
 • seesaw - houpačka, vyvážená uprostřed - je na zemí
 • forth - pryč, ven na vzduchu
 • back-and-forth movement - pohyb dopředu a dozadu
 • rent a bike - půjčit si kolo
 • hitman - nájemný vrah, zabiják
 • trail, path - cesta, pěšina
 • climb down /klaɪm/ - slézt dolů
 • climb up - vylézt nahoru
 • endure - vydržet, snést, přetrpět
 • backpack (am.), rucksack (br.) - ruksak, batoh, krosna
 • come up with - přišel s..
 • I managed - zvládl jsem to (v AJ se “to” nepřekládá)
 • breed - rasa, plemeno, odrůda, druh
 • blackout, memory loss, lapse of memory - výpadek paměti
 • go on foot - jít pěšky
 • orienteering - orientační běh
 • avoid - vyhnout se; vyvarovat se, stranit se
 • obligatory, compulsory - povinný,
 • required - povinný, vyžadovaný
 • pneumatic /neumatic/ - pneumatický; na stlačený vzduch

30.07.2012

 • mushroom hunting - sběr hub
 • digestive system - trávicí ústrojí
 • stationary - papírnictví
 • to tan - opalovat se
 • to suntan - opalovat se
 • staple - sponka
 • stapler - sešívačka, “koník” na papír
 • channel - český TV program
 • once a week / year / day (singular)
 • once every 4 years (plurar)
 • cheer, support - fandit
 • tune - naladit, ladit (TV atd.)
 • proceeding - soudní řízení,; průběh (dění), postup; zápis, protokol
 • chicken , yellow-belly - srab
 • long life milk - trvanlivé mléko
 • fresh milk - čerstvé mléko
 • fruitless - marný, bezvýsledný, zbytečný; neplodný
 • dump - skladiště, skládka; sklad potravin, zbraní
 • throw away - vyhodit, zahodit; promarnit, zahodit šanci
 • prove fruitless - ukázalo se jako zbytečné
 • fend off - odradit koho/co výpad ap.; odehnat, udržet mimo
 • fend - starat se sám o sebe

6.08.2012

 • Sting - žihadlo, bodnout (sting stung stung)
 • to swell - opuchnout, zduřet
 • bee - včela
 • wasp - vosa
 • bumble-bee - čmelák
 • mosquito
 • hornet - sršeň
 • go skating, shoping, skating, camping
 • cloth - plátno
 • up, upwards - nahoru, vyhůru, směrem nahoru
 • green house - skleník
 • weed, grass - marihuana
 • weed - plevel, (vy)plít, odplevelit
 • take 3rd place - být třetí
 • shotgun - brokovnice
 • small-caliber / small-bore firearm / rifle; squirrel rifle - malorážka
 • sleeve - rukáv
 • series (sg.) - seriál
 • decathlon - desetiboj, atletický
 • relay - štafeta
 • relay race - štafeta (závod)
 • (front) crawl - kraul
 • breaststroke, breast-stroke - prsa (plavecký styl)
 • backstroke - znak, plavecký styl
 • butterfly (stroke) - motýlek, plavecký styl
 • to be - to have been (past infinitive)

13.08.2012

 • prone [prəʊn] - mající sklony , náchylný k čemu; na břiše (ležící); lie prone
 • stay - stát
 • stand - pozice ve stání, stát
 • remain standing - zůstat stát
 • unwonted /un-WONN-tid/ adj. - Unaccustomed, unusual, unexpected
 • want - nedostatek, nouze, bída, potřeba
 • to slip sb. mind - úplně vypadnout komu co , úplně zapomenout na co
 • work hard and rewards will come
 • ginger - zázvor
 • gingerbread - perník
 • coconut milk - kokosové mléko
 • porridge [ˈpɒrɪdʒ] - ovesná / vločková kaše
 • lollipop [ˈlɒlɪˌpɒp] - lízátko, ledňáček na špejli
 • sip - srkat
 • drink up - finish drink fast
 • to down - drink (beer) at once
 • bottoms up! - “kopnout do sebe drink”; jen slovo, není slovesem, ani ničím podobným
 • savour - vychutnávat (si) požitek, život atd.
 • shrew [ʃruː] - rejsek, xantypa, semetrika , fúrie
 • argumentative - hašteřivý(á)
 • play - divadelní hra
 • sunshade - slunečník (i parasol, /beach/ umbrella)
 • keep in good shape - držet v dobré kondici (auto)

27.08.2012

 • lukewarm applause - mírný potlesk, vlažný
 • fruitful - plodny, uspesny
 • neither - ani jeden, žádný ze dvou; není ani … ani ….
 • neither clean nor nice - není ani čistý ani pěkný
 • either … or → buď … anebo - ;buď … (a)nebo v kladné větě; ani … ani v záporné větě;kterýkoli , kdokoliv , někdo ze dvou
 • the page should have both good content and design - stránka by mela mít jak dobrý obsah tak dobrý vzhled
 • it has neither - nemá ani jedno…
 • it has neither …. or= it doesnt have either … or…
 • how come? - jak to?
 • filling - náplň keksů atd.
 • go skating, go hiking, go cycling, go shopping, go drinking, go camping - jít bruslit, jít na kolo
 • deer - jelenovitá zvěř - jelen, daněk, vysoká
 • shovel - lopata
 • Duck tape - izolační páska široká, plastová
 • open air cinema - letní kino
 • outlive , survive , live longer than sb - přežít (někoho) atd.

3.09.2012

 • asset - klad , přínos , přednost , výhoda; (celková) aktiva , jmění , majetek
 • to stumble over (Br.E) and fall - zakopnout (o něco) a spadnout
 • keg, barrel - sud (piva atd.)
 • love bite, hickey - cucflek
 • script, screenplay - scénář (filmu, hry)
 • omit - vynechat, opomenout, vypustit co; zapomenout
 • ferry - trajekt
 • If I had a million dollars I would go to the USA - 2nd conditional
 • pickaxe - krumpáč

10.09.2012

 • make use of sth. - využít
 • take advantage of st. / sb. - využít (u sb. zneužíš)
 • precise, precise - přesný, konkrétní údaj
 • weather is hot / cold - je horké počasí
 • it is windy, sunny, snowy
 • root - kořen
 • threshold - práh
 • curb - obrubník, okraj chodníku
 • come across - najít náhodou
 • run into sb. - potkat někoho náhodou (“zakopnout o někoho”)
 • shop assistant - prodavač(ka)
 • notch (cut) - zářez
 • benefit - užitek, prospěch
 • liability - přítěž, břímě
 • bruise - modřina
 • figurative - přenesený
 • literal - doslovný
 • 5 out of 10 - 5 z 10
 • (eye)patch - klapky na oči
 • to suffocate - udusit
 • to deceive ab. - podvést někoho
 • looks may be deceiving - zdání klame
 • limb - končetina, úd
 • destination - cíl, výletu

17.09.2012

 • take a nap - zdřímnout si
 • fork - vidlička, rozcestí ve tvaru Y; soutok řek; rozbíhat se, rozdělovat se (řeka)
 • east, west, home is best - všude dobře, doma nejlépe
 • pick apples (plums) - sbírat ovoce
 • pear - hruška; pear
 • ferment - kvasit
 • apricot - meruňka
 • tangerine - mandarinka
 • peach - broskev
 • pineapple - ananas
 • 3-hour - tříhodinový; 15-year-old - patnáctiletý
 • 10-dollar note - desetidolarová bankovka
 • betray - podvést
 • follow the rules - dodržovat pravidla
 • base - baseballová meta (používá se u vztahů atd.)
 • equation - rovnice
 • affect - postihnout
 • doghouse - bouda
 • hutch, cot(e) - kotec (pro zvířata atd.)

24.09.2012

 • display team - something like “exhibition team”
 • cheer sb. up - povzbudit, přijít na jiné myšlenky
 • do me a favour - udělejte mi radost
 • dash / separator - pomlčka v textu
 • fancy dress party - maškarní bál
 • bad luck - mít smůlu
 • elicit - vyvolat co reakci ap.; zjistit , vyzvědět , získat co informaci dotazy ap.
 • refuse - odmítnout; turn down,

01.10.2012

 • advice (uncount.) - rada / rady
 • experience - (uncount) - zkušenost(i); little experience (málo); some experience (nějaké)
 • experience(s) - (count) - zážitek / zážitky
 • angry with me - naštvaný na mě
 • gas holder - plynojem
 • kindergarten - školka
 • revenue stamp / government stamp - kolek
 • bottle cap - zátka
 • batch - várka, dávka (věcí); zpracovávat po dávkách
 • provision, reserve - rezerva
 • butcher's - řeznictví
 • well-off - rich (compound adjective)
 • mankind - lidstvo
 • hyphen - pomlčka (nejkratší; spojuje dvě slova) 10-dollar note
 • M dash - delší pomlčka, odděluje dvě slova (mezi pomlčkou a slovy je mezera)
 • N dash - ta dejdelší pomlčka
 • leap - skok, výrazná změna; poskočit dopředu

08.10.2012

 • term - semestr na VŠ, pololetí
 • blue-eyed, bad-tempered - compound adjectives
 • expectation - vyhlídka, očekávání
 • lap - klín, (sednou si na klín)
 • breath-taking - dech beroucí (něco úžasné)
 • jaw-dropping - “spadnout čelist”
 • a heart–stopping adventure - extremely shocking or exciting
 • to cheat on SB - podvádět někoho
 • hands-on - praktický , osobní , přímý
 • stuck-up - namyšlený, důležitý , domýšlivý
 • far-fetched - za vlasy přitažený , nepravděpodobný; exaggerated
 • long-legged /long-legid/ - má jinou výslovnost

15.10.2012

 • just a stone's throw away - co by kamenem dohodil
 • disturbance - výtržnosti, rušení pořádku
 • story lines (?) - dělové linie
 • put out, extinguish a fire - uhasit oheň
 • cast a ballot - jít volit
 • emigrate - emigrovat
 • slander - pomluva , očerňování , hanobení
 • Sicily [ˈsɪsɪlɪ] - sicílie
 • inflammation - zánět
 • (sense of) hearing - sluch
 • ungrateful , thankless , unthankful - nevděčný
 • dispenser - automat
 • filling the fuel - tankování paliva
 • crude oil - surová ropa
 • human trafficking - obchod s lidmi/bílým masem
 • pull over - zastavit koho/co policie auto; zastavit u krajnice
 • nailed - přibité
 • mud - bláto, bahno
 • a friend in need is a friend indeed - v nouzi poznáš přítele

22.10.2012

 • conclusion - závěr
 • frown upon - not acceptabled
 • onlooker - přihlížející , divák náhodný ap.
 • speak for you self - mluv sám za sebe
 • porridge [ˈpɒrɪdʒ] - ovesná / vločková kaše
 • villain , rogue - padouch
 • extraterrestrial, alien - mimozemšťan
 • have a soft spot for somebody/something - to feel a lot of affection for someone or something, often without knowing why I've got a real soft spot for Thomas - I just find something about him very appealing.
 • basin [ˈbeɪsən] - miska , mísa , lavor nádoba i její obsah; umyvadlo
 • are you positive - jste si jistá (jistý)
 • witty [ˈwɪtɪ] - vtipný , zábavný , duchaplný osoba, žert ap.
 • it is high time we left - je čas jít

12.11.2012

 • regional goverment, reg. authority - ala krajský úřad
 • inspectorate - inspektorát
 • break the law - překročit zákon
 • stiff - tuhý, ztuhl, neohebný
 • weather girl - rosnička
 • how come - [hovorově] jak to?
 • litter - smetí odpadky; vrh štěňat atd.
 • attempt , try - pokus
 • pliers - kombinační kleště
 • binoculars - dalekohled
 • pincers - kleště
 • handcuffs - náramky (policejní)
 • shears - zahradní nůžky
 • tweezers - pinzeta
 • tongs - kleště, kleštičky
 • tissue - tkáň(živ.); pletivo (rostl.)
 • clamp - svorka , svěrka , stahovák; upnout, připnout, sepnout; “boťička” na auto;
 • spill, splinter - tříska
 • to be apart - být od sebe
 • pull out - mezi jinými: vytrhnout
 • pluck - vytrhnout, utrhnout
 • drain [dreɪn] - odtok,
 • bath tub - vana
 • jodhpurs - jezdecké kalhoty
 • tights - štrample, punčocháče
 • stockings - punčochy, dámské
 • braces - kšandy, rovnátka
 • premises - areál, prostory
 • content - obsah v lahvi, nebo něco co lze změřit
 • proceeds - výtěžek, výnos
 • whereabouts - místo pobytu, kde se nachází
 • means of transport - dopravní prostředek
 • draught [drɑːft] - hra dáma (checkers); hrací kámen v dámě
 • HW - stockings, tights etc. (Radim) — content vs. contents (petr)

19.11.2012

 • underpants, briefs - spodky
 • in the evening, afternoon,
 • at night, noon, midnight, evening
 • on days, dates
 • in seasons, months, years, centuries
 • at nine (specific times)
 • at - time

26.11.2012

 • a few - málo
 • modest - skromný
 • sternum [stɜːnəm] - hrudní kost
 • cartilage - chrupavka
 • reroute, deflect - odklonit
 • fraud - podvod (hl. finanční), podvodník
 • failure, fiasco - neúspěch
 • lock sb. up - zavřít někoho do vězení; zamknout něco někde
 • suitcase - cestovní kufr
 • industrial action (formal) = strike - stávka
 • liver - játra
 • log [lɒg] - kláda, poleno

3.12.2012

 • wreath - věnec, věneček
 • baptise - pokřnít, přijmout do církve
 • sinner - hříšník
 • opening credits - úvodní titulky u filmu
 • overcome - překonat
 • (pre)condition , prerequisite for sth - předpoklad
 • respect - mezi jiným: pokud jde o (in this respect)
 • future tense after “when” is not possible -
 • speaking about occupations- wiht indefinitedt article
 • make a mistake
 • HW zbytek

10.12.2012

 • clockwise - ve směru hodinových ručiček
 • dim - tlumený, mdlý (o světlu); nejasný, neurčitý (vzpomínka)
 • butt - nedpalek, špaček, oharek; mezi jiným - zadek, prdelka
 • (kitchen) sink - (kuchyňský) dřez
 • cockroach - šváb
 • vat - káď, sud, nádrž
 • (bath)tub - vana
 • (over)crowded - přelidněno
 • fit - sedět oblečení - velikostí
 • suit - sedět vzhledem
 • lightweight lenses - odlehčené brýlové čočky
 • subsidy - dotace , subvence státní firmám ap.
 • lane - dopravní pruh na silnici
 • coking plant - koksovna
 • ulcer - vřed
 • consumerism - konzum;konzumní způsob života
 • car park, carpark, parking lot - parkoviště
 • cap - “strop” na nějaké množství

17.12.2012

 • series - seriál
 • go to see a movie / a doctor - viděl jsem film
 • convertible - cabriolet
 • series > seasons > episodes - seriály atd.
 • middle ages - středověk
 • midle age - střední věk
 • presenter - moderátor

7.1.2013

 • mercy - slitování, soucit
 • scrapyard - vrakoviště, kovošrot; AmE: junkyard
 • scale - váhy, váha (přístroj)
 • christmas - singular (sg.)
 • leading actress - hlavní postava (herečka)
 • disappointment - zklamání
 • tuna - tuňák
 • went to the montains twice
 • sky was clear
 • coincidence - náhoda, shoda okolností
 • deep-fryer - fritovací hrnec
 • perfume - parfém, voňavka pro ženy
 • Cologne - kolínská voda (pro muže)
 • stunted - zakrslý
 • crack, fissure - prasklina
 • solid - pevný, tuhý skupenství
 • mist - mlha
 • haze - mlha, jemný opar
 • maze - labyrinth

14.1.2013

 • maze - labyrinth
 • doughnut (AmE: donut) - koblih, slangově “udělat hodiny s autem”
 • dough - těsto na výrobu pečiva
 • steep - strmý , příkrý , prudký kopec /prudký svah , sráz/
 • (roll) mat [mæt] - karimatka,
 • towel - ručník, osuška
 • salvation [sælˈveɪʃən] - spása , spasení , vykoupení v křesťanství
 • sane - příčetný
 • insane - duševně chorý , šílený , choromyslný
 • flap - klapka na uši ap.
 • make fun of Sb.
 • stroke - mozková mrtvice;; zdvih (technika)

21.1.2013

 • poor knowledge - chabé, malé znalosti
 • culture center - dům kultury, něco podobného…
 • stain - skvrna, flek, poskrvna (lze i “spor”, ale stain je lepší)
 • to stain - pokypat…
 • splash - cákat, stříkat, šplíchat
 • slasher movie - krváky, s noži
 • slash - (roz)říznout , rozseknout , pořezat , proříznout co hlubokými řezy; seknout , ohnat se po kom/čem nožem ap.
 • drive/go off - sjet (např. z vozovky)
 • porridge - ovesná / vločková kaše
 • up / down the stair - nahoru / dolů po schodech
 • turn over || turn upside down - otočit se vzhůru nohama
 • scraping [ˈskreɪpɪŋ] - skřípání příborem ap.; dření , škrábání; i se odřít (remove skin)
 • scab [skæb] strup , stroupek
 • end well - skončit dobře
 • freezing [ˈfriːzɪŋ] ledový , mrazivý počasí ap.; (úplně) zmrzlý , mrznoucí člověk (rain etc.)
 • alloy - slitina; legovat co
 • raffle, tombola (BrE) - věcná loterie; rozdávat co v tombole , dát co do tomboly jako výhru
 • let off the steam - upustil páru
 • rig - (z)manipulovat , ovlivnit podvodně - volby ap.
 • elicit - [ɪˈlɪsɪt] -vyvolat co reakci ap.; zjistit , vyzvědět , získat co informaci dotazy ap.
 • calf - lýtko
 • epoch [ˈiːpɒk] - éra , epocha , období; období , doba geologické ap.
 • subtract [səbˈtrækt] odečíst , odčítat co od čeho
 • touching [ˈtʌtʃɪŋ] - dojemný , dojímavý; pokud se týká , co se týče , stran čeho
 • Gun fu - a portmanteau of gun and kung fu, is the style of sophisticated close-quarters gunplay seen in Hong Kong action cinema[1] and in Western films influenced by it. It often resembles a martial arts battle played out with firearms instead of traditional weapons

28.1.2013

 • to pun on sth. - obléci (1 item), i shoes
 • to dress up - vyšňořit se , nastrojit se hl. velmi formálně; nastrojit , vyšňořit koho; převléknout (se) za koho/co
 • undress
 • to take off ones's cloths, take st. off - svléci se; (1 item)
 • to get dressed - obléci se (all pieces of clothes, např. ráno)
 • to get undressed (all pieces of clothes)
 • Chinese whispers - tichá pošta
 • dress - clothes in general, zejm. jen pro ženy
 • clothes - clothes in general
 • apparel - šaty , oděv , oblečení; výstroj lodě , lanoví a plachtoví; odít , obléci koho
 • garment - část oděvu , oděv; šaty , svršky; šatit , odívat
 • peer - komu rovní společenského , někdo stejného věku
 • they were showing (in cinema) - promítali
 • cash office - pokladna (box)
 • lesser evil - menší zlo
 • buy up sth - vykoupit
 • barbed wire - ostnatý drát
 • trawl - pročesávat , prohledávat , prohrabávat (se) záznamy ap.; lovit nevodem / vlečnou sítí ryby; průchod , prohledání , projití čeho dat, záznamů ap.; vlečná (rybářská) síť , nevod
 • flour [ˈflaʊə] - mouka; posypat co moukou , pomoučit
 • manic [ˈmænɪk] - šílený , zběsilý , zuřivý činnost ap.
 • timber [ˈtɪmbə] (stavební) dřevo trámce ap.; řezivo; trámy , krovy , fošny
 • keep sb after school/in detention - nechat koho po škole
 • get a detention → být po škole za trest
 • quirky [ˈkwɜːrkɪ] svérázný , zvláštní , osobitý
 • though - ve smyslu “ale” v prostřed věty
 • deed [diːd] skutek , čin; (právní) listina , dokument
 • circumspect [ˈsɜːkəmˌspekt] - obezřetný , opatrný
 • pounding [paʊndɪŋ] nářez , záběr , nakládačka; bušení , tlukot; bušící , tlukoucí
 • chuckle [ˈtʃʌkəl] chichotat se , (za)smát se pro sebe , hihňat se potichu; kvokat , kdákat o slepici; potlačovaný smích , uchichtnutí
 • chant [tʃɑːnt] - skandování , pokřik; (liturgický) zpěv , žalm , hymnus; skandovat , pokřikovat co slogany ap.
 • fringe [frɪndʒ] ofina , vlasy nad čelem; třásně , střapce , třepení na lemu; (vnější) okraj , periferie města ap.; okrajový skupina ap.; druhotný , periferní
 • fringe benefit - mimoplatové / sociální výhody zaměstnance; zaměstnanecké požitky
 • nan [næn] - babi , babička
 • hence [hens] (a) proto , z toho(to) důvodu , a tudíž; od té(to) doby , ode dneška , od nynějška
 • lead actor - hlavní role ve filmu

04.2.2013

 • squeeze towel - vymačkat ručník
 • bunny - králiček, ušáček (mazlíček)
 • abbess - abatyše
 • nun - jeptiška
 • carnival, Shrovetide - masopust
 • sacrifice [ˈsækrɪˌfaɪs] - obětovat co/koho zvíře - bohům ap.; oběť , obětování komu/čemu bohům ap.
 • holy water - svěcená voda
 • bless [bles] - (po)žehnat , dát požehnání komu/čemu
 • wig - paruka; artificial hair
 • get off a bus - vystoupit z autobusu; letadla, vlaku - co má palubu
 • get on a bus - nastoupit do autobusu; letadla, vlaku - co má palubu
 • get in/off - nastoupit / nastoupit do auta / taxi
 • vowel [ˈvaʊəl] samohláska , vokál
 • consonant [ˈkɒnsənənt] souhláska , konsonant; odpovídající čemu; v souladu , (jsoucí) ve shodě s čím
 • invoice - faktura
 • invoicing, billing - fakturace, účtování
 • scrape out; scratch out sth from sth; scratch sth in(to) sth; inscribe sth on sth - vyškrábat
 • indirectly [ˌɪndɪˈrektlɪ] - nepřímo
 • token [ˈtəʊkən] symbolický gesto ap.; kupon , poukázka , bon na slevu ap.; žeton hrací ap.
 • loose [luːs] volný , nepřipevněný , neuvázaný (šroub atd.); volně puštěný zvíře ap.; rozpuštěný vlasy ap.; sypký , kyprý , nesoudržný půda ap.; nepřesný , vágní výrazy ap.
 • slim > thin > skiny > dead
 • carnivor - masožravec
 • herbivore - býložravec
 • omnivore - všežravec
 • live happily ever after - to live in happiness after a specific event. (A formulaic phrase at the end of fairy tales.)
 • peculiar [pɪˈkjuːlɪə] zvláštní , (po)divný , osobitý; typický , specifický , příznačný pro koho/co
 • borrow - půjčit si [borok = poor] - Can I borrow some money? You can borrow 20 CZK.
 • lend - půjčit [land = má bohatý člověk] I can lend you some money. Can you lend me some money?
 • better: very hungry - místo hungry a lot
 • kniha, doporučení: Angličtina na rovinu - porovnání AJ a Č

11.2.2013

 • Favourit colour … british eng.
 • Favorit color … American eng.
 • Demand – poptávka
 • Supply – nabídka
 • Neither nor – ani ani
 • I´m neither for nor against – nejsem ani pro ani proti
 • I speak neither Czech nor Franch – nemluvím ani česky ani francouzsky
 • Uncle /ankl/ – strýc
 • Ankle /enkl/ - kotník
 • Much easier – nejlehčí
 • More expensive
 • ON Saturday!!!
 • Good at (ne “in”)
 • Meanderthal – člověk, který zpomaluje lidi (návštěvník, turista, nakupující člověk….) (meander + neanderthal)
 • Redneck – venkovský buran
 • Al desko – obědvat v kanclu v práci (z italského “Al fresco” – jíst venku na čerstvém vzduchu)
 • Crumbs – drobky jídla
 • Abbreviation – zkratka
 • Blamestorming – hledání viníka
 • Scapegoat – obětní beránek
 • Willing to confess – ochoten se přiznat
 • Strain – namožení svalu…
 • Risk of
 • Tendon – šlacha
 • Traffic warden – dopravní policista
 • Surgery – ordinace, chirurgie
 • Operating theater – operační sál
 • Thief - zloděj
 • Pick pocket – kapsář
 • Mugger – pouliční lupič (přepadá násilně na ulici)
 • Broom – koště
 • Queue – řada
 • Queuing – stojím řadu

18.2.2013

 • Did you enjoy yourself?
 • enjoy st., enjoy oneself = have fun
 • how have you been? … jak jsi se měla od doby, co jsme se viděli naposledy?
 • extinguish/put out – uhasit oheň
 • thermometer – teploměr
 • account statement – bankovní výpis
 • sunscreen/sunblock/sunprotector/sun cream = krém na opalování
 • host – nositel nemoci
 • how much did you paid?
 • How much did it cost (you)?
 • ski slope – lyžařský svah
 • bus pass/tram pass/ski pass
 • MOT = STK (ministry of transport)
 • friends of mine
 • Questions
 • 1) switch noun/verb (často zapomínáme aux. verb)
  • How do you do?
  • normal verbs – aux verbs
  • How much did it cost?
  • How much does it cost?
 • Can you help me?
  • special verbs – no aux. verbs (can, may, should, shall, must, to be)

25.2.2013

 • “make” mean create something
 • Making questions
  • Are you happy?
  • (main verb + subject)
  • 1) verb is before the subject
  • How do you do?
  • (verb + subject + main verb)
  • 1) Is my main verb “special” (be, can, may, should)? → MV + S
  • Are you happy?
  • Were you happy?
  • Will you be happy?
  • Can you be happy?
  • Could you be happy?
  • May I open the window?
  • 2) Is my MV normal?
   • Did you stay at home? (auxiliary verb + subject + MV)
   • Primary information from auxiliary verb is tense.
   • Auxiliary verbs
   • they carry grammar, not meaning
  • Tenses:
   • do/does – present tense
   • did – past
   • will – future
   • have – pres. perfect
   • had – past perfect
   • to be – continuous form
   • would – conditional form
  • Subject question
  • What happened?
 • pro upřesnění pochopení doporučujeme se podívat i na tuto sejmutou tabuli: http://www.anglickyklub.cz/tabule/index.php?id=29 a tuto http://www.anglickyklub.cz/tabule/index.php?id=28

4.3.2013

 • CC TV – kamera pro bezpečnost (closed circuit)
 • To sue - žalovat
 • A lawsuit / (legal) action – soudní process, žaloba
 • Vote for / in favour of – volit pro / ve prospěch
 • Accusation of a crime – obvinění z trestného činu
 • Treason – zrada
 • High treason – velezrada
 • Constitution – ústava
 • Constitutional court – ústavní soud
 • On the one hand… On the other hand…¨
 • Opinion poll – průzkum veřejného mínění
 • Assumption – předpoklad
 • Respondent

11.3.2013

 • At the weekend (nepoužívat “during”)
 • In winter/summer (nepoužívat “during”)
 • A merry-go-round – kolotoč
 • A carousel – kolotoč
 • Inferior – podřadný, méněcenný
 • Crack – prasklina
 • Plaster – sádra
 • ceiling /Siling/ - strop

18.3.2013

měli jsme listening

25.3.2013

 • Infamous [infam's] - nechvalně známý; pozor: jiná výslovnost než u famous

8.4.2013

 • sun block - opalovací krém
 • tan - opálenost od slunce, snědost pokožky
 • fin - plotev
 • restrain [rɪˈstreɪn] - umírnit , (z)krotit , zadržet koho hl. fyzicky
 • affirmative sentence - Not only is the cake cheap, but it is also sweet.
 • the cake tastes sweet and it is also cheap → not only does the cake taste sweet but it is also cheap.
 • the cake can be sweet and also cheap → not only can the cake be sweet but it can also be cheap
 • underscore = _
 • never did I hear such a noise (never - adverb of frequency - can be used even others adv. of frequency) - seldom, hardly ever, only after after lunch he realized that he had eaten a spider; Little did he realize the danger he was facing; So quietly did he speak that I could bearly here him. Under no circumstances can we pay; here come our friends.
 • personal pronoun = normal word order ;; normal noun = reversed word order
 • substitute IF ⇒ should - If you have any questions = Should you have any questions.

15.4.2013

 • cider - [ˈsaɪdə] - slabé jablečné víno; jablečný mošt
 • TV bedtime story - večerníček
 • chorus - [ˈkɔːrəs] - refrén
 • choir [kwaɪə] - sbor pěvecký
 • asset [ˈæset] klad , přínos , přednost , výhoda; (celková) aktiva , jmění , majetek
 • retail - maloobchod
 • wholesale - velkoobchod
 • turnover - obrat
 • shareholder - akcionář
 • interest - sazba
 • interest rate - úrok
 • expenditure (expense) [ɪkˈspendɪtʃə] výdaj(e) , výlohy , vydání na/za co; vynaložení čeho času, úsilí ap.
 • invoice - faktura
 • liability [ˌlaɪəˈbɪlɪtɪ] přítěž , břímě , překážka kdo či co je na obtíž; (finanční) závazky , pasiva; práv. ručení , odpovědnost , závazky za co

¨

22.4.2013

 • on the fly - za pochodu, i u počítačů
 • on the go

6.5.2013

 • scramble -
 • groove - drážka
 • silent B:
 • dumb [dʌm] němý ; oněmělý úžasem ap. ; hloupý , natvrdlý , pitomý člověk
 • lamb[læm] jehně , beránek , ovečka
 • doubt
 • numb[nʌm] - znecitlivělý , necitlivý , zdřevěnělý , strnulý končetina ap. ; ochromený , strnulý , paralyzovaný šokem ap.
 • comb[kəʊm] hřeben , hřebínek ; (u)česat (si) co vlasy ; pročesat , důkladně prohledat co místo
 • climb
 • vintage[ˈvɪntɪdʒ] - ročník , sklizeň vína ; vinobraní období i sběr ; archivní , ročníkový víno ; (starý) klasický automobil ap. ; vrcholný forma ; vynikající
 • inquire[ɪnˈkwaɪə] zeptat se , informovat se , zjišťovat , vyptávat se , optat se na koho/co ;ptát se na koho/co, po kom/čem ;vyšetřit , prošetřit , prozkoumat co ;zabývat se (do hloubky) čím
 • cabaret[ˈkæbəˌreɪ] kabaret; kabaretní program
 • survival of the fittest - přežití nejsilnějšího

13.5.2013

 • thorn[θɔːn] - trn , osten
 • trivia[ˈtrɪvɪə] maličkosti , drobnosti , prkotiny ; znalostní , vědomostní hra, soutěž, kvíz - s otázkami založenými na nepodstatných faktech
 • sceptre[ˈseptə] - žezlo; předat žezlo komu vládu
 • sabre - šavle
 • walking zig-zag - šněrovat (po požití alkoholu)
 • middle ear (inner ear) - střední ucho
 • resemble - podobat se
 • dose - množství
 • withdrawal symptoms - abstinenční příznaky
 • chain smoking - zapalování jedné cigarety od druhé
 • sober - střízlivý
 • tee totaler - abstinent
 • alcoholics anonymous
 • croak[krəʊk] (za)skřehotat , (za)kvákat žába ; (za)krákat ; skřehotání , kvákání žabí ; krákání ; zaskřehotání , skřehot
 • conserve - šetřit , hospodařit s čím zásobami ap. ; chránit , uchovat , zachovat co zdroje ap. ; marmeláda , džem s velkými kusy ovoce
 • tip - to insure promptness
 • sneeze[sniːz] - kýchat , kýchnout; kýchnutí
 • bump[bʌmp] - narazit do koho/čeho ; udeřit se o co ;narazit na co
 • corkscrew[ˈkɔːkˌskruː] - vývrtka na zátky ; spirálovitý , vývrtkovitý , šroubovicový

20.5.2013

 • overhead costs/expenses - režijní náklady
 • trout - pstuh
 • pick Sb. up - vyzvednout
 • pre-war - předválečný
 • monastery - klášter
 • autopsy - pitva
 • pul out - vytrhnout
 • pliers - kleště
 • fun - zábava (noun i adjective)
 • loose[luːs] - adj. volný , nepřipevněný , neuvázaný; volně puštěný zvíře ap. ; rozpuštěný vlasy ap. X tight
 • wink - mrknutí; záměrné
 • blink - mrknutí oběma očima
 • intermittent[ˌɪntəˈmɪtənt] občasný , přerušovaný , nesouvislý opakovaně nastávající
 • bill[bɪl] účet , faktura , účtenka; účet v restauraci ;
 • receipt[rɪˈsiːt] stvrzenka , příjmový / prodejní doklad , paragon , účtenka , potvrzení při výdeji, nákupu ap.
 • economics - n. ekonomie (věda)
 • economy - n. ekonomika; v. akt šetření
 • shade - stín obecně, bez udání tvaru; odstín
 • shadow - stín vržený nějakým předmětem
 • shady[ˈʃeɪdɪ] stinný , (jsoucí) ve stínu chráněný před sluncem ; stín vrhající / poskytující ; pochybný , podezřelý aktivity, skupiny ap.
 • eye shadow - oční stíny

27.5.2013

 • presenter - moderátor akce, atd.
 • scatter rain / shower - dešťová krátká přeháňka
 • pick her up - “zbalit” ženu / muže
 • working hard - těžce pracovat
 • hardly - skoro / téměř ne,
 • hard - adj. těžko
 • baby horse - hříbě - ale i foal, colt
 • shrimp[ʃrɪmp] garnát mořský ráček ; v potravinářství též kreveta
 • ústřice - oyster

3.6.2013

 • splash[splæʃ] cákat , stříkat , šplíchat ve vodě; pocákat , postříkat , pošplíchat co
 • conifer , coniferous tree - jehličnan
 • greenhouse - skleník (effect / gas)
 • co2 = carbon dioxide
 • co = carbon monoxide
 • disprove , falsify - vyvrátit
 • man-made - umělý , člověkem / uměle vyrobený / vytvořený
 • convenient [kənˈviːnɪənt] praktický , pohodlný , v(ý)hodný , příhodný pro co; vyhovující čemu
 • be falling apart - sypat se, být na zhroucení, být na prášky z čeho
 • when is your baby due? - kdy se díte narodí… nahrazením baby (za invoice) lze použít i jinak
 • due date - (u faktury - invoice) - datum splatnosti
 • Libra - váhy - znamení zvěrokruhu
 • Virgo - panna - znamení zvěrokruhu
 • wannabe[ˈwɒnəˌbiː] - rádoby kdo

10.6.2013

 • tick - klíště
 • needle[ˈniːdəl] jehla ; jehlice pletací
 • to stick ST. into ST. - vpíchnout něco do něčeho…
 • overworked - přepracovaný (ie. hodně práce)
 • horseradish - křen
 • fermented - kvašený
 • firefighter, fireman/woman, fier rescue service
 • spine - páteř; hřbet knihy; ostny , bodliny , trny
 • climb [klaɪm] - (vy)lézt , (vy)stoupat , (vy)šplhat na co na horu ap. ; zvyšovat se , (vz)růst , stoupat cena ap. ; výstup , vylezení , výšlap na kopec ap.
 • oxygen tank - kyslíková “bomba” (gas tank)
 • ransom[ˈrænsəm] - výkupné za koho; vykoupit koho uneseného ap.; zaplatit výkupné za koho; požadovat výkupné za koho
 • stand , stall , (sales) booth - stánek
 • dummy[ˈdʌmɪ] - figurína , panák ve výloze; atrapa , maketa , model
 • weird - synonym to: strange
 • wellington[ˈwelɪŋtən] - holínky , gumáky
 • chubby[ˈtʃʌbɪ] - buclatý , baculatý , boubelatý
 • stool[stuːl] - stolička , sedátko
 • freckle[ˈfrekəl] - piha; (z)pihovatět , pokrýt (se) pihami
 • deteriorate[dɪˈtɪərɪəˌreɪt] - (z)horšit (se) , zhoršovat (se)
 • cuff[kʌf] - manžeta na rukávu ; záložka , manžeta kalhot ; pouta , želízka ; dát facku komu ; nasadit želízka komu policie ;
 • screwdriver -šroubovák
 • satchel [ˈsætʃəl] - (školní) aktovka , brašna hl. přes rameno
 • glamour[ˈglæmə] - půvab , přitažlivost , (osobní) kouzlo; okouzlit , očarovat , učarovat
 • glamorous[ˈglæmərəs] - okouzlující , úchvatný , oslnivý , přitažlivý , atraktivní
 • washbasin - umyvadlo
 • (monkey) wrench - (francouzský) klíč
 • bedside table → noční stolek
 • clip , clasp , fastener - sponka
 • many happy moments - phrase - říká se u narozenin… may you live much longer
 • e.g. - z latiny: exempli gratia - na příklad

17.6.2013

 • tell sb's fortune - věštit
 • fortune teller - veštec
 • stable - stálý , stabilní , ustálený; vyrovnaný povahově ; stabilizovaný stav nemocného ap. ; stáj , konírna
 • prefer sth to sth - dát přednost čemu před čím
 • blind - (okenní) roleta , žaluzie
 • plastic film; foil - fólie
 • shelf, bookshelf - polička
 • outside/wing mirror - vnější zpětné zrcátko
 • tech. fork -lift (truck) - vysokozdvižný vozík vidlicový
 • vicious[ˈvɪʃəs] - krutý , brutální , surový osoba, čin ; zlomyslný , jízlivý , uštěpačný poznámka, řeči
 • hash - # znak
 • superstition [ˌsuːpəˈstɪʃən] - pověra ; pověrčivost
 • wicked[ˈwɪkɪd] - zlý , podlý , špatný , zlomyslný počínání; šibalský , uličnický , nezbedný ; hříšný , zkažený ; hnusný , děsný , strašný počasí, vítr
 • crush[krʌʃ] - (roz)drtit , rozmáčknout , rozmačkat co ; zlikvidovat , (tvrdě) potlačit , potřít povstání ap. koho/co ; být zdrcen čím kritikou ap.

1.7.2013

 • slug - slimák
 • fiancé - snoubenec
 • edible , eatable - jedný
 • poisonous - jedovatý
 • cannibal - kanibal
 • Be in sb's shoes. Být v něčí kůži
 • bride - nevěsta
 • comparison with/to sth
 • groom - ženich
 • the maid of honor - pomáhá na svatbě nevěstě
 • the best man - svěděk
 • certainty - jistoty
 • hráz , přehrada - hráz, přehrada
 • leash , lead, guideline - vodítko
 • bargain , negotiate sth, haggle over sth - smlouvat
 • accursed - prokletý
 • curse - proklít

5.8.2013

 • to air condition - klimatizovat
 • air conditioning - klimatizovat
 • air condition unit, AC unit - klimatizace
 • ransom - výkupné
 • stagediving - skok do obecenstva na koncertě atd.
 • weed - plevel, tráva, marihuana
 • hey - seno
 • obstacle - překážka, bariéra v postupu ap.
 • tendom - šlacha
 • achilles´ tendon - achylova šlacha
 • satisfactory - uspokojivý, vyhovující
 • satisfying - uspokojující mě (někoho)
 • kneecaps - čéšky
 • (in) tangible - (ne) hmatatelný
 • it is used for + verb.ing
 • it is used to + infinitiv verb
 • it servers people to
 • structure - stavba, struktura, budova, konstrukce
 • family line - rod
 • laughing gas - rajský plyn
 • enforce - prosadit co, vynutit dodržení čeho
 • carry out - provést
 • flowerpot - květináč

12.8.2013

 • bar stool → barová židle
 • Falling star = shooting star - Falling star or shooting star is the common name for the visible path of a meteoroid as it enters the atmosphere to become a meteor. If a falling star survives impact with the Earth's surface, then it is called a meteorite.
 • chateau - zámek; plural chateaux
 • corpse - mrtvé tělo, mrtvola
 • composed of - byt tvořen “z”
 • corpse -dýha, dýhování, dekot dřeva; maska
 • wooden plate, desk
 • metal - kovový
 • chipboard -dřevotříska
 • veneer - dýha
 • glassy - hladký (jako sklo) , skelný , sklovitý připomínající sklo; skleněnka skleněná kulička
 • conical [ˈkɒnɪkəl] - kuželový , kuželovitý , kónický
 • clear, transparent - průhledný
 • opaque , non-transparent - neprůhledný
 • solid - tvrdý X soft - měkký
 • height /hajt/ - výška; its height is about…; it has a height of about…
 • width - šířka
 • depth - hloubka
 • length - délka
 • diameter - průměr
 • radius , semidiameter - poloměr
 • convex - vypouklý
 • cylindrical - válcovitý
 • prick [prɪk] - propíchnout , probodnout , proděravět; píchnout (se); bodec , hrot; píchnutí , bodnutí bolest
 • stick - tyčka
 • pointy [ˈpɔɪntɪ] špičatý , zašpičatělý
 • wide - široký; thin - tenký
 • spring - pružina
 • beige - béžový
 • paws - packa
 • antenna - tykadla
 • dot, spot - puntík
 • plaster - omítka, sádra
 • shale - břidlice

19.8.2013

 • eclectic - kombinující vlivy z vícero směrů, vybírající si vždy to pro sebe vhodné…
 • monk - mnich
 • sponge - mycí houba
 • rag, cloth - hadra
 • rag doll - hadrová panenka
 • rags of clouds - roztrhané mraky
 • tired of - unavený z
 • confirmations - potvrzení
 • clerk, white-collar (worker) - úředník
 • public servant - úředník státní správy
 • tribe - kmen indiánů atd.
 • pejorative, derogatory - hanlivý
 • residence - bydlište
 • tax office, financial office - finančí úřad (obecný termín v AJ)
 • footnotes - poznámky pod čarou
 • old habits die hard - zvyk je železná košile
 • get st. off your chest - vypovídat se
 • ladybug , ladybeetle - beruška
 • rectangle - obdélník
 • rectengular - obdélníkový
 • square (shaped) - čtverec, čtvercový, hranatý
 • edge - hrana; round edge - zaoblené hrany; sharp edge - ostré hrany
 • ceramic, porcelain
 • nigh - blízko
 • affectionately - láskyplnně, s láskou
 • generous - štědrý, velkorysý
 • stingy - skoupý , škudlivý , lakomý , skrblivý; bodavý , pichlavý
 • claw - dráp
 • dress up - vyšnořit se, nasřořit se; formálně se obléci
 • deteriorate - zhoršit, zhoršovat se
 • wear off - vyprchat , pominout , vytrácet se pocit ap.; obrousit se , odřít se užíváním
 • vaguely [ˈveɪglɪ] - nejasně , neurčitě , vágně formulovaný ap.; mlhavě , matně vzpomínat ap
 • concede [kənˈsiːd] - připustit , přiznat , uznat co fakt ap.; přiznat , poskytnout , dovolit komu co jako výsadu
 • jack ass - osel
 • barnyard - dvůr u stodoly
 • barn - stodola

26.8.2013

 • firecracker - petarda, raketa
 • talk themself out of it - “vymluvit” se z toho
 • talk out - prohovořit , prodiskutovat , probrat co
 • newsstand, newsagent('s) - trafika
 • usefulness - užitečnost , prospěšnost
 • cheeky - drzý
 • get away with sth. - projít něco
 • culprit [ˈkʌlprɪt] viník , pachatel člověk; obžalovaný , obviněný
 • before the law - před zákonem
 • viník nehody → řidič driver at fault, i chodec ap. party at fault; person at fault; guilty party, guilty person
 • side street - vedlejší ulice
 • investigator - vyšetřovatel
 • amendment [əˈmendmənt] - dodatek k ústavě ap.; doplněk , novela , novelizace zákona ap.; zlepšení , vylepšení , náprava situace ap.
 • live on - za co žít
 • marsh [mɑːʃ] močál , bažina , mokřina , mokřad; mokřadní , mokřinový , bažinný
 • spongy [ˈspʌndʒɪ] houbovitý; porézní
 • report - reportáž
 • mushroom hunter, mushroom picker - houbař
 • edible [ˈedɪbəl] - jedlý , poživatelný; jídlo , potraviny
 • derogatory, degrading - pohrdavý
 • look down on sb. - dívat se někoho z vrchu
 • each part, each of the parts - všechny části z celku
 • check(ed), chequered, checkered - kostkovaný
 • jar [dʒɑː] - (zavařovací) sklenice , zavařovačka , nádoba kuchyňská - keramická ap.
 • kitchen cloth - utěrka
 • bald spot - lysyna na hlavě (pleš)

02.9.2013

 • laptop - lepší termín pro “notebook”
 • plough - orat
 • lightning rod, lightning conductor - bleskosvod
 • rod [rɒd] prut i rybářský ; tyč(ka) , táhlo , ojnice
 • Hussite - husita
 • chill - vychladit se , úlek , chladný; uklidnit se
 • provide for (the family) - zaopatřit; I am cooking to provide for
 • reputation - reputace, renomé
 • pěšák - infantryman , foot soldier ;
 • pawn - pěšák v šachách
 • handicraft [ˈhændɪˌkrɑːft] - rukodělná / řemeslná výroba , umělecká řemesla
 • specialize in sth - specializovat se na
 • similar to sth - podobný čemu
 • different from sth - jiný než
 • extra - “křoví” ve filmu

9.9.2013

 • chimney sweep - kominík
 • boletus - hřib
 • mushroom - houba
 • spawn - podhoubí
 • toad - ropucha
 • fly amanita - muchomůrka
 • renovate - (z)renovovat , opravit , (z)modernizovat , (z)restaurovat starší budovu ap.
 • bank - břeh řeky
 • go by bus
 • attend zúčastnit se
 • participate in / také part in
 • match - sportovní zápas
 • tycoon - magnát
 • bargain - výhodná koupě
 • eliptical trainer
 • stationary bike - rotoped
 • shrunk - scvrklý
 • shrink (1 st) - shrank (2 nd) - shrunk (3 rd; + adj.)
 • plum brandy - slivovice
 • shrink - informal = cvokař
 • garbage, litter, rubbish - odpadky
 • by bike -
 • stumble over (GB.) / Trip over - zakopnout o
 • drive over sb. / run over sb. - přejet někoho autem
 • potboy , potman - pikolík

7.10.2013

 • a cavity /odborně/, a hollow - dutina
 • hollow - dutý (hollow easter egg)
 • midget [ˈmɪdʒɪt] - skrček , zakrslík , trpaslík maličký člověk
 • snow white - sněhurka
 • to dwart st. - make st. look small / insignifikant by comparism
 • amanita - mochomůrka
 • chase [tʃeɪs] pronásledovat , stíhat , honit , nahánět koho;

honit se za čím

 • infusion - výluh
 • pressure cooker - Papinův hrnec
 • cripple [ˈkrɪpəl] zmrzačit , zchromit koho; kripl , mrzák , invalida;
 • vent [vent] (větrací) otvor , průduch , výdech vzduchotechniky apod.; ventilek
 • stove - vařič
 • tomcat [ˈtɒmˌkæt] kocour
 • psychedelic - [ˌsaɪkɪˈdelɪk] psychedelický , halucinogenní; křiklavý , divoký barvy ap.

14.10.2013

 • affirmative [əˈfɜːmətɪv] - kladný , souhlasný , potvrzující; pozitivní; souhlas , kladná odpověď; odpovědět kladně
 • obligation [ˌɒblɪˈgeɪʃən] - závazek , povinnost , úkol udělat co; (dlužní) úpis
 • imply [ɪmˈplaɪ] - naznačovat , naznačit , nepřímo říkat / vyjadřovat co; znamenat , nést s sebou , zahrnovat v sobě co v důsledku
 • call off - odvolat
 • oblige [əˈblaɪdʒ] ukládat / uložit komu co za / jako povinnost , zavázat / zavazovat koho k čemu; vyhovět komu čím; prokázat komu čím laskavost; zavázán komu v poděkování ap.
 • track - koleje, trať
 • trail - stopa; stezka
 • track - koleje
 • rail - kolej, kolejnice
 • reverse - couvat
 • birch [bɜːtʃ] - bříza
 • thickle - bodlák
 • fig [fɪg] fík
 • fur [fɜː] srst; kožešina na kabát apod.; kožich i umělý
 • kettle, pot, teakettle - konvice

21.10.2013

 • spare sb of sth - ušetřit koho čeho
 • semi-dry wine, medium-dry wine - polosuché víno
 • right-winger , rightist - pravičák
 • leftist, left-winger, lefty - levičák
 • foundation stone, headstone, přen. cornerstone - základní kámen
 • fornicate [ˈfɔːnɪˌkeɪt] - smilnit , oddávat se smilstvu mít nemanželský sex
 • fornication, adultery - smilstvo

4.11.2013

 • hospitable - pohostinný
 • abundance [əˈbʌndəns] - spousta , hojnost , velké množství , nadbytek čeho
 • tile [taɪl] kachlička , kachlík , dlaždička , dlaždice , obkládačka
 • mattress - matrace
 • junkyard [ˈdʒʌŋkˌjɑːd] skládka , vrakoviště
 • going along (down) a motorway - jet po dálnici
 • ride horse, bike, motorbike
 • drive car
 • parents in-law = in-laws
 • propeller plane - vrtulové letadlo
 • fragile - křehký , nestabilní , nestálý situace; křehký , nepevný věc
 • hovercraft - vznášedlo
 • burst into tears - začít brečet
 • you managed - zvládl(a) jsi to
 • weld [weld] svářet , svařit kov; stavit plast ap.
 • hot wine - svařák
 • hand-bag - kabela
 • crotch [krɒtʃ] rozkrok část těla
 • (public) tender - výběrové řízení
 • lap - klín
 • burp - odříhnutí
 • rake; lawn rake - hrábě
 • bulky [ˈbʌlkɪ] objemný , rozměrný , velký o věci
 • heavy-set - mohutný , robustní , statný
 • swear [sweə] 1. klít, nadávat komu, mluvit hrubě, 2. přísahat , odpřísáhnout , zavázat se slavnostně apod., přísahání

11.11.2013

 • effect; impact; influence
 • to affect; impact; influence
 • I am used to doing sth. - jsem zvyklý dělat něco; “doing” v tomto případě = dělaní (subst. = podstatné jméno); “to” = na
 • I am used to beeing active during night - jsem zvyklý být aktivní během noci
 • accustomed [əˈkʌstəmd] zvyklý , navyklý na co; přivyklý , uvyklý čemu oči na tmu ap.
 • tongue-twister - jazykolam
 • compartment [kəmˈpɑːtmənt] kupé vlakové; přihrádka , prostor vymezený; oddělení oddělená část
 • blednout - (turn) pale , grow pale; fade
 • current - současný
 • customs - celnice
 • immigration officer/policy/laws - imigrační úředník/politika/zákony
 • lever - klika
 • far - further (/farther) - furthest - daleko - dále - nejdále
 • woodchuck -svišť
 • chuck [tʃʌk] - (od)hodit co kam; mrsknout , švihnout čím kam; praštit s čím prací ap.; nechat čeho; zapíchnout co; dát komu kopačky

18.11.2013

 • hijack a plan - unést letadlo
 • kidnap a person - unést osobu
 • abduct a person - unést osobu; často spojené s UFO
 • hostage [ˈhɒstɪdʒ] rukojmí; být zcela závislý , zcela záviset na čem; držet / vzít koho jako rukojmí
 • ransom [ˈrænsəm] výkupné za koho; vykoupit koho uneseného ap.; zaplatit výkupné za koho; požadovat výkupné za koho
 • hostile - [ˈhɒstaɪl] nepřátelsky naladěný , nepříznivě nakloněný postoj ap.; nepřátelský
 • wafer [ˈweɪfə] oplatka hl. ke zmrzlině; hostie , oplatek; lepicí štítek na obálky ap.
 • mutiny [ˈmjuːtɪnɪ]; rebellion - vzpoura , vzbouření (se) hl. posádky na lodi ap.; vzbouřit (se) proti komu hl. posádka ap.
 • rash [ræʃ] ukvapený , zbrklý , neuvážený , unáhlený , prudký; vlna , příval čeho nežádoucích jevů; vyrážka
 • savoury [ˈseɪvərɪ] pikantní , výrazné chuti , ostrý ne sladký
 • I will take you up on that - beru tě za slovo
 • wriggle [ˈrɪgəl] kroutit (se) , svíjet (se) , (za)vrtět (se) jako červ; protáhnout se , prolézt kam
 • do sth. on condition - udělat něco za podmínky
 • shoe cabinet; shoe rack - botník
 • put sth together , assemble sth - skládat
 • amateur actor - ochotník, amatérský herec
 • hall of residence, dormitory - internát, studentské ubytování
 • harsh [hɑːʃ] drsný , krutý , tvrdý prostředí ap.; výrazný , ostrý , křiklavý barva, světlo ap.

09.12.2013

 • spill - [spɪl] rozlít (se) , vylít (se) , přelít (se) co
 • shire [ʃaɪə] - hrabství , oblast venkovská správní jednotka; venkov , venkovské oblasti v Anglii
 • like a father = similar to father
 • as a father = in the role of father
 • virgin [ˈvɜːdʒɪn] - panna , panic; Panna Marie; panenský , nedotčený příroda ap.; neznámá situace; pole neorané
 • christmas carrols - koledy
 • snobbish , snobby - snobský
 • density - hustota
 • to by obsess with
 • crave [kreɪv] toužit , dychtit , prahnout po čem; mít hroznou chuť na co
 • gaming machine, BrE fruit machine - hrací automat
 • vending machine - prodejní automat
 • vend - to sell something
 • painkiller [ˈpeɪnˌkɪlə] lék proti bolesti , analgetikum
 • (small) thigh - stehýnko
 • carnivor - masožravec
 • herbivor - býložravec
 • omnivore - všežravec
 • porch [pɔːtʃ] krytý vchod , přístřešek nad vchodem; veranda

16.12.2013

 • virus infection - viróza
 • bohemian - bohém
 • hardening - otužování
 • inflamation - zánět
 • stake - sázka, hranice (upálení)
 • reddish - načervenalý
 • trace element - stopový prvek
 • orthopedist - ortoped
 • gelatine
 • bone marrow - kostní dřeň
 • medical assessment - lékařský posudek
 • paradigm - paradigma
 • equipment - vybavení
 • cut down - pokácet strom

06.01.2014

 • weight gain - přibrat na váze; doslova: přírůstek váhy
 • to gain weight - přibrat na váze
 • to lose weight - zhubnout

13.01.2014

 • so far so good - “zatím dobrý”
 • employee -zaměstnanec
 • lawsuit - a problem taken to a law court by an ordinary person or an organization rather than the police in order to obtain a legal decision:
 • attorney-at-law; lawyer - právník
 • power at attorney - plná moc; agent - attorney
 • civil law, criminal law - oblasti práva
 • christmas eve - štědrý den
 • eve - evening before
 • gym - fitness club
 • fur - srst
 • lap - klín (nohy), když sedíte
 • gluttony [ˈglʌtənɪ] přejídání , obžerství , nenasytnost
 • inhibition [ˌɪnhɪ-] zábrana; inhibice; (za)bránění , (z)brzdění
 • get fat - ztloustnout
 • affordable [əˈfɔːdəbəl] cenově dostupný
 • demise - uměle vytvořené slovo pro “propustit” někoho
 • to have a great tan - být dobře opálený
 • impair [ɪmˈpeə] poškodit , oslabit , narušit
 • discretionary [-ənrɪ] diskreční , ponechaný volnému uvážení , nepředepsaný
 • conceited [kənˈsiːtɪd] domýšlivý , ješitný , namyšlený
 • modest, humble - skromný
 • convenient [kənˈviːnɪənt] praktický , pohodlný , v(ý)hodný , příhodný pro co; vyhovující čemu; výhodně umístěný , blízký místo; vhodný , hodící se , příhodný čas
 • homeless person - bezdomovec
 • hitched - v chomoutu
 • incarceration - uvěznění
 • inept [ɪnˈept] neobratný , nešikovný , neschopný; nevhodný , nejapný poznámky ap.

20.01.2014

 • slander [ˈslɑːndə] - pomluva , očerňování , hanobení; pomlouvat koho; šířit pomluvy o kom; očerňovat koho
 • libel [ˈlaɪbəl] (křivé) nařčení , pomluva , urážka na cti; křivě obvinit , nařknout , očernit koho písemně, veřejně
 • cane - třtina
 • pan = pánev
 • bun [bʌn] bulka , (sladký) bochánek obvykle s rozinkami ap.
 • crisps - chipsy v UK
 • groceries, food store - potraviny
 • legal case - právní případ
 • fraud [frɔːd] podvod hl. finanční; podvodník
 • franchise [ˈfræntʃaɪz] povolení , licence , koncese , franšíza k distribuci zboží dané značky ap.; volební právo; udělit licenci komu firma k distribuci svého zboží ap.
 • it was suspicious to me - bylo to podezřelé
 • fraud [frɔːd] podvod hl. finanční; podvodník
 • labour office - úřad práce
 • funk
 • worthwhile
 • wallow(ing)
 • squander [ˈskwɒndə] - prohýřit , promarnit , rozházet hloupě - peníze, zdroje ap.
 • appreciation - ocenění
 • falter [ˈfɔːltə] ochabovat , slábnout , stagnovat , pokulhávat , zadrhávat; (za)váhat , znejistět , ztratit odvahu
 • cylinder - válec
 • yield [jiːld] podlehnout , ustoupit , podvolit se komu/čemu tlaku ap.; vzdát se čeho; přenechat , postoupit komu co řízení, odpovědnost ap. ustoupit čemu

27.01.2014

 • amendment - novela; dodatek
 • section - paragraf
 • lease - pronájem
 • usufructary lease - pacht; od usufruct z latiny
 • harvest - sebrat
 • crop - plodina, úroda
 • (lawn) mower - sekačka
 • loan - půjčka
 • free (of charge) , gratuitous [grəˈtjuːɪtəs] - bezplatný
 • gratuitous loan - výprosa
 • (im)movable thing - (ne)movita věc
 • servitude of road etc. - věcné břemeno ve starém obč. zák; služebnost cesty, služebnost okapů
 • sawdust - piliny
 • exhaust (pipe) - výfuk u auta
 • smother [ˈsmʌðə] zadusit , (u)hasit co oheň - přikrytím; (u)dusit , zadusit koho polštářem ap.
 • spacecraft [ˈspeɪsˌkrɑːft] kosmická loď , vesmírné plavidlo
 • pate [peɪt] temeno ; paštika
 • get down - ubíjet , ničit , deprimovat koho
 • point out ukázat (na) koho/co; upozornit , poukázat na co; zdůraznit co
 • common [ˈkɒmən] zvuk, běžný , obvyklý , častý příjmení, jev ap.; mít co společného
 • band - pás, pruh, obruč

03.02.2014

 • obituary [əˈbɪtjʊərɪ] nekrolog , úmrtní oznámení s krátkým životopisem zemřeléh

17.02.2014

 • syringe - injekční stříkačka
 • valve - ventil
 • trampoline - trampolína
 • ski tow - lyžařský vlek
 • stay at a hotel
 • make a trip
 • take a hike - jít na výlet, neformálně: neslušně někomu říct, ať jde pryč
 • go for a trip
 • go on trip
 • go on holiday
 • make a policy statemen - vydat programové prohlášení vlády
 • mascot - maskot
 • rigging [ˈrɪgɪŋ] zmanipulování , zfalšování voleb, loterie ap.; takeláž , lanoví
 • rig - (z)manipulovat , ovlivnit podvodně - volby ap.
 • suffering, misery - utrpení
 • (pre)condition , prerequisite for sth - předpoklad
 • round of 16 - osmifinále
 • sledge - saňky
 • track - dráha
 • place first - umístit se jako první

24.02.2014

 • at work (place) - v práci - noun
 • from work - (vrátit se) from work - noun
 • a lot of work (activity; duty) - noun
 • have to work - musím pracovat - verb.
 • a good job (employment) - dobrá práce, zaměstnání
 • i do my job well, i am good at my job - jsem ve své práci dobrý(á); noun.; specific
 • in-kind /ˈɪnˌkaɪnd/ - adj. 1. paid or given in goods, commodities, or services instead of money: in-kind welfare programs.; 2. paying or returning something of the same kind as that received or offered.
 • reference - odkaz na něco v něčem
 • hare [heə] zajíc; pelášit , mazat kam
 • in the end - na konec
 • at the end of - na konci nečeho
 • by the end - ke konci
 • reference to sth. - odkaz na něco
 • gilt , gilded, gold-plated - pozlacný
 • fotbalový klub = skupina lidí = they scored (dali gól)
 • to be appoint - být jmenován do funkce
 • news, information = uncountable; nepočitatelné podstatné jméno
 • a piece of news - jedna zpráva, novinka; two pieces of news atd.
 • crutch [krʌtʃ] berla; berlička , opora , záchrana člověk, věc; rozkrok část těla i kalhot
 • custody - vazba
 • alleged - údajný , domnělý nedoložený
 • to arrest - zatknout
 • Prague-based - compound adjective; sídlící v Praze, jednoduše: pražský
 • charge sb. with sth - obvinit někoho z něčeho
 • accuse [əˈkjuːz] obvinit , nařknout koho z čeho
 • lollipop - lízátko
 • allege - tvrdit
 • pursue [pəˈsjuː]věnovat se čemu; sledovat , provádět , provozovat co plán, činnost ap.; (dlouhodobě) usilovat o co; snažit se o dosažení cíle; pronásledovat , stíhat auto, dolézat ap.
 • prosecute - stíhat
 • publish - zveřejnit
 • report - informovat
 • start prosecution over sth. - začít stíhání díky
 • endowment [ɪnˈdaʊmənt] dotace , nadační příspěvek na chod organizace; nadání , talent , vloha
 • endowment (fund) → nadační fond (s výnosy na chod organizace)
 • file a suit → podat žalobu
 • file for divorce → zažádat o rozvod
 • file a complaint - podat stížnost
 • veracity [veˈræsɪtɪ] pravdomluvnost , čestnost osoby; pravdivost , věrohodnost výzkumu ap.
 • file a criminal complaint - trestní oznámení (? přejato z nejistého AJ zdroje)
 • prolific [prəˈlɪfɪk] plodný i autor ap.; produktivní hráč ap.

03.03.2014

 • newsstand - trafika
 • tabloid - bulvární (noviny atd.)
 • slack off - zmírnit se , polevit , přibrzdit (opak: work hard)
 • we went to a ball - byli jsme na plese
 • Fancy Dress party - maškarní ples
 • crate of beer - basa piva
 • (double) bass - basa (hudební nástroj)
 • head spinning around - až se oči točí kolem (až se hlava točí)

10.03.2014

 • bright moment - světlá chvilka
 • novel - román
 • telenovela - soap opera
 • hatred [ˈheɪtrɪd] nenávist , zášť ke komu/čemu
 • TV series - seriál (jedné číslo!)
 • sitcom - situační komedie, ala Comeback, Čtvrtá hvězda
 • talk-show - talk-show, TV pořad, kde jsou zváni zejm. známí lidé; dílem je obecné pobavení
 • episode - díl seriálu atd.
 • série - season
 • mnemonic device - mnemotechnická pomůcka
 • porridge [ˈpɒrɪdʒ] ovesná / vločková kaše
 • oatmeal [ˈəʊtˌmiːl] ovesná mouka hrubá; ovesná kaše
 • oat [əʊt] oves setý rostlina
 • fiction - beletrie
 • based on a true story - podle zkutečné události
 • true story - zkutečná událost
 • I went in-line skating - byl jsem bruslit na kolečkových bruslích
 • go skating, go shopping, go swimming, go riding, go jogging, go skiing, go running, go climbing, go drinking / dancing, go mushroom-hunting
 • I will go drinking - půjdu pít
 • I am going to go drinking - půjdu určitě pít
 • i went to the cinema - byl jsem v kině
 • v češtině to u budoucího času je jako v AJ - půjdu do kina
 • take off - sundat prsten atd.
 • platinum - platina
 • lingerie [ˈlænʒərɪ] (luxusní) dámské prádlo , prádélko
 • underwear [ˈʌndəˌweə] (spodní) prádlo dámské i pánské
 • superstition [ˌsuːpəˈstɪʃən] pověra; pověrčivost

24.03.2014

 • on time - včas
 • net [net] čistý , netto zisk ap., …mezi jinými významy…
 • gross [grəʊs] hrubý , těžký , nepřípustný přestupek ap. plat; hrubý , drsný , vulgární chování, jazyk ap.; příšerný , strašný , nevkusný
 • deduction [dɪˈdʌkʃən] závěr vydedukovaný; dedukce , dedukování , vyvození závěrů; odpočet , srážka , odečtení , odpočítání z čeho
 • get sb. rich - učinit někoho bohatým
 • applicant [ˈæplɪkənt] žadatel , uchazeč , zájemce kdo podává přihlášku
 • lichotka - compliment
 • business idea - obchodní nápad
 • boast [bəʊst] chlubit se , chvástat se , vychloubat se čím
 • show off - more negative than boast
 • go for a hike
 • make a trip
 • river bed - koryto řeky
 • demonstrative punishment
 • foundations - zákjlady, domu
 • mitigating circumstance - právně: polehčující okolnost
 • find out - zjistit
 • as usual - jako obvykle
 • practice makes perfect
 • seed - semeno
 • set sth in the ground (to grow) - sázet semena
 • budgerigar [ˈbʌdʒərɪˌgɑː] andulka (vlnkovaná)
 • gardener - zahrádkář
 • self-learner, self-taught person - samouk
 • technical books - odborná litertura
 • unsolicited [ˌʌnsəˈlɪsɪtɪd] ne(vy)žádaný , nežádoucí pozornost ap.; neobjednaný zboží

24.03.2014

 • bluming - květou
 • bud [bʌd] - pupen , poupě , očko; (roz)pučet , nasazovat pupeny , (vy)rašit; kámo , chlapče , hochu v oslovení
 • What for? - Na co?; proč
 • protection money - výpalné placené gangsterům za…
 • extortion [ɪkˈstɔːʃən] vydírání , vyděračství , vymáhání peněz čeho
 • health care - zdravotnoctví
 • expense, expenditure - výdaje
 • interior [ɪnˈtɪərɪə];vnitřek , interiér; vnitrozemí; vnitro
 • inferior [ɪnˈfɪərɪə] horší (kvality) , podřadný , nekvalitní , méněcenný; podřízený , níže postavený osoba; dolní
 • (state) prosecution - státní zastupitelství
 • social benefits - sociální dávky
 • prevention - prevence
 • tax return - daňové přiznání
 • deduction - odpočet
 • text office - finanční úřad
 • practical joke - kanadský žertík
 • prank [præŋk] rošťárna , žertík , vylomenina, vyšňořit se
 • April fools' day - 1. dubna Apríl
 • wheel clamp - botička na auto; dát botičku autu
 • come to my mind - něco mě napadne
 • If + past (condition), would + verb (result) - second conditional - druhý kondicionál, podmánková věta
 • If I had money I would spend it - kdybych měl peníze, utratil bych je
 • what would you do, if you had money - otázka v 2. condicionálu
 • would - auxiliary word

07.04.2014

 • glitch [glɪtʃ] zádrhel , problém , závada co vadí hladkému chodu
 • actual [ˈæktʃʊəl] skutečný , opravdový podle skutečnosti; NENí to aktuální (false friend)
 • topical, current , present - aktuální
 • contemporary [kənˈtemprərɪ] současný , moderní hudba, styl ap.; soudobý , žijící ve stejné době osoba
 • custom - zvyk, tradice
 • customs [ˈkʌstəmz] celní úřad; celnice; celní
 • Norwegian - norský; norština
 • (light) bulb - žárovka
 • exchange rate - směnný kurs
 • social security - sociální zabezpečení systém pojištění; sociální jistoty
 • health insurence - zdravotní pojištění
 • decimate , destroy, annihilate sb / sth - zdecimovat
 • speeding - překročení dovolené rychlosti
 • toll - mýtné , silniční mýto
 • manoeuvre - manévr
 • ransom (money) - výkupné
 • kidnap [ˈkɪdnæp] unést koho osobu; únos koho
 • welfare benefits, social (security) benefits - sociální dávky
 • increase [ɪnˈkriːs] zvýšit / zvyšovat (se) , zvětšit / zvětšovat (se) , přibývat , (vz)růst; zvětšení , zvýšení , zvyšování čeho
 • artic circle - polární kruh
 • approach - přístup , postoj k čemu k problému ap.; (při)blížit se k čemu zmenšit vzdálenost

28.04.2014

 • wine cellar
 • wine tasting
 • shuttle - raketoplán , pendlovat
 • shuttle buses - kyvadlová doprava
 • orienteering → sport. orientační běh
 • feal jealous of sb. - žárlit na někoho
 • pour out - vylít
 • dulcimer , cymbalo - cimbálový
 • degustation , tasting of sth - degustace
 • second to last - předminulý; the one before the last one
 • willow rod - karabáč
 • pass - předat; minout
 • (to be) after class - (být) po škole
 • word class - slovní druh
 • numeral - číslovka
 • conjunction - spojka
 • interjection [ˌɪntəˈdʒekʃən] citoslovce , interjekce - poznámka , zvolání přerušení mluvčího
 • preposition - předložka
 • pronoun [ˈprəʊˌnaʊn] zájmeno
 • particle - částice
 • ruthless [ˈruːθlɪs] bezohledný , bezcitný , nemilosrdný , tvrdý , krutý (without mercy)
 • ridicule [ˈrɪdɪˌkjuːl] vysmívat se , posmívat se komu; zesměšňovat koho; posměch , výsměch
 • circumspect [ˈsɜːkəmˌspekt] obezřetný , opatrný
 • gradate adjective - stupňování přídavných jmen
 • root - slovník základ; kořeny
 • stem - kmen slova, pramenit
 • quirky [ˈkwɜːrkɪ] svérázný , zvláštní , osobitý
 • decent [ˈdiːsənt] slušný , obstojný , přijatelný kvalita, částka ap.; slušný , mravný , vhodný morálně

5.05.2014

 • drag - slang. šluk; tak u letadla; otrava, opruz
 • spear - oštěp
 • lučištník - archer , bowman , bow
 • utopit - drown sb / sth
 • snail [sneɪl] hlemýžď , šnek i přen. o člověku
 • land [lænd] zem(ě) , pevnina, pozemek
 • ever after - na věky… z pohádek atd.
 • he hasnt had a movie for a long time - “nenatočil” už dlouho film
 • (cinema) screening room , cinema auditorium - kinosál
 • ridiculous [rɪˈdɪkjʊləs] směšný, komický, legrační
 • equivocal [ɪˈkwɪvəkəl] dvojznačný , nejasný , vyhýbavý postoj, výrok ap.; pochybný
 • unequivocal [ˌʌnɪˈkwɪvəkəl] jednoznačný , jasný postoj ap.; nesporný
 • worthy [ˈwɜːðɪ] hodný čeho; zasluhující co
 • doable - udělatelné…
 • audible - slyšitelný
 • summery weather - připomínající léto
 • an arty person - umělecky založená
 • studenty clothes - připomínající studentské oblečení
 • a pricey rest. - drahá restaurace
 • a hairy sweater - chlupatý
 • a showy house - ukázkový
 • tomatoey red -
 • messy
 • flowery
 • dreamy
 • cloudy
 • chocolatey
 • turisty place - místo zaplavené turisty
 • windowless room - bez oken
 • childless, cloudless, rainless, toothless, hairless
 • praiseworthy [ˈpreɪzˌwɜːðɪ] chvályhodný

12.05.2014

 • how do you do?
 • how did the match against sweden finish?
 • how long did you work in prague for?
  • I worked in Prague for 10 years.
 • dokumentary - dokumentární pořad v TV
 • I spent 2 hours there.
 • bucket - kýbl

19.05.2014

 • power of attorney - plná moc
 • condominium [ˌkɒndəˈmɪnɪəm] kondominium , společenství vlastníků , dům ve vlastnictví uživatelů
 • sidekick [ˈsaɪdˌkɪk] kumpán, pomocník, společník koho
 • deluge [ˈdeljuːdʒ] záplava , příval věcí ap.; zaplavit , zavalit koho/co čím stížnostmi ap.; zatopit , zaplavit co déšť
 • pick - sbírat ovoce ze stromů atd.
 • flood, flooding - záplava
 • smash [smæʃ] rozbít (se) , roztříštit (se) , rozmlátit co na kousky
 • rot - hnít (rotted)
 • flesh - maso
 • pensioner [ˈpenʃənə] důchodce , penzista , pobíratel penze
 • podkroví - loft , attic ; attic (apartment); attic room , garret
 • penthouse [ˈpentˌhaʊs] střešní byt luxusní na výškové budově; střešní nástavba
 • hit the roof /also/ go through the roof - to suddenly become very angry
 • subcontractor - subdodavatel
 • procure [prəˈkjʊə] obstarat (si) , získat , sehnat co - technický termín; formální
 • oval office - oválná pracovna
 • how long have you been in US - jak dlouho už žiješ v US
 • overpopulated - přemnožený
 • tender [ˈtendə] něžný , citlivý , láskyplný; měkký , křehký maso ap.
 • redneck [ˈredˌnek] venkovský buran / balík , vidlák; reakcionář , zpátečník
 • liver [ˈlɪvə] játra (orgán)

26.05.2014

 • ballot [ˈbælət] hlasovací / volební lístek
 • sultry [ˈsʌltrɪ] dusný , parný počasí
 • extract oil - těžit ropu
 • over the weekend - během víkendu
 • ground water - podzemní voda
 • shale [ʃeɪl] lupek , jílovitá břidlice
 • dam [dæm] hráz , přehrada
 • drought [draʊt] sucho , období sucha
 • hiccup, hiccough [ˈhɪkʌp] zádrhel , háček , drobná potíž; škytavka , škytání; škytnutí; škytat , mít škytavku
 • psychic [ˈsaɪkɪk] paranormální , nadpřirozený , jasnovidecký mentální schopnosti; spiritistický týkající se duchů; duševní , psychický; senzibil , jasnovidec , médium s paranormálními vjemy
 • pneumatic [njʊˈmætɪk] pneumatický , na stlačený vzduch kladivo; vzduchový plášť ap.
 • receipt [rɪˈsiːt] stvrzenka , příjmový / prodejní doklad , paragon , účtenka , potvrzení při výdeji, nákupu ap.; tržby , příjmy z prodeje, za vstupné ap.; přijetí , obdržení , příjem zboží ap.
 • pseudonym [ˈsjuːdəˌnɪm] pseudonym
 • comb [kəʊm] hřeben , hřebínek; (u)česat (si) co vlasy
 • dumb [dʌm]němý; oněmělý úžasem ap.; hloupý , natvrdlý , pitomý člověk
 • numb [nʌm] znecitlivělý , necitlivý , zdřevěnělý , strnulý končetina ap.; ochromený , strnulý , paralyzovaný šokem ap.; otupit , ochromit , paralyzovat koho/co šokem, citově ap.
 • tomb [tuːm] hrobka , hrob i přen. - tiché místo ap.
 • womb [wuːm] děloha; lůno
 • lamb [læm] jehně , beránek , ovečka; jehněčí maso
 • doubt [daʊt] pochybnost , pochyba; pochybovat , mít pochybnosti o čem
 • subtle [ˈsʌtəl] nepatrný , jemný , sotva patrný
 • debt [det] dluh
 • debter - dlužník
 • owe [əʊ] dlužit , být dlužen; viset co komu; vděčit , (moci) děkovat komu za co
 • calm before the storm
 • honour [ˈɒnə] čest; vyznamenání , ocenění za zásluhy ap.
 • honest [ˈɒnɪst] čestný , poctivý; upřímný , otevřený i v nepříjemných věcech
 • frank [fræŋk] upřímný , poctivý , přímý ke komu
 • whistle [ˈwɪsəl] (za)pískat (si) , (za)hvízdat; hvízdnutí , hvizd , písknutí;
 • fasten [ˈfɑːsən] zapnout na sponu ap.; zavázat , sepnout co; připevnit , upevnit , přivázat co k čemu; upoutat , zaměřit (se) , zaostřit (se) co pozornost, zrak ap.
 • tight [taɪt] těsný , přiléhavý , obtažený oděv ap.; pevný sevření ap.; přísný , striktní , pevný pravidla ap.; napnutý , napjatý , našponovaný provaz ap.; utažený šroub, uzel ap.
 • soften [ˈsɒfən] (z)měkčit co; (z)měknout; (z)mírnit , (z)tlumit co následky ap.
 • knob [nɒb] kulová klika , koule dveří ap.; kulovité zakončení sloupku, tyče ap.
 • knit [nɪt] (u)plést jehlicemi

2.06.2014

 • lox [lɒks] uzený losos
 • rib [rɪb] žebro kostry, též architektonické, lodní, listu ap.; žebírko jídlo
 • course - chod (jedno z jídel podávaných)
 • horn [hɔːn] klakson , houkačka , siréna
 • squeeze [skwiːz] zmáčknout , stisknout , sevřít co; vymačkat , vytlačit , vyždímat co
 • squeezing toy - pískající hračka pro děti
 • Improv - zkrácená verze od: improvisation [ˌɪmprəvaɪˈzeɪʃən] improvizace
 • hopefully [ˈhəʊpfʊlɪ] doufejme , doufám , snad
 • nordic walking sticks - nordické hůlky
 • friend of mine - můj přítel
 • trail [treɪl] stezka , pěšina , cesta lesní ap.; stopa zanechaná; yellow trail
 • follow green trail - jít po zelené stezce
 • rain - starts, stops
 • remove - odstranit
 • replant, repot - přesadit
 • satisfied , content(ed), happy with sth - spokojemný
 • woodpecker [ˈwʊdˌpekə] - datel , strakapoud , žluna
 • prophet [ˈprɒfɪt] prorok , zvěstovatel; věštec , jasnovidec , prorok předpovídající
 • conduct [kənˈdʌkt] provádět , (pro)vést , řídit činnost; chovat se , vést si jak
 • conduct - vodič
 • conduct [ˈkɒndʌkt] n. of sth provádění , provozování , vedení čeho (činnosti, politiky); conduct of business → provozování podnikatelské činnosti, podnikání; chování
 • rules of conduct → pravidla chování
 • insult [ɪnˈsʌlt] verb. urazit , (slovně) napadnout koho; [ˈɪnsʌlt] noun urážka koho/čeho
 • plough [plaʊ] pluh k orbě i na sníh; (z)orat , (z)kypřit půdu ap
 • cupboard [ˈkʌbəd] skříň s policemi; kredenc
 • sword [sɔːd] meč; zkřížit meče , dostat se do křížku s kým
 • tomb [tuːm] hrobka , hrob i přen. - tiché místo ap.
 • handkerchief [-tʃiːf] kapesník
 • subtle [ˈsʌtəl] nepatrný , jemný , sotva patrný
 • height [haɪt] výška osoby, věci ap.; vrchol , vyvrcholení , nejvyšší úroveň

9.06.2014

 • ventriloquist [venˈtrɪləkwɪst] břichomluvec
 • it is on after 10 pm - je odvysíláno po 10pm
 • calf [kɑːf] tele; mládě slona, velryby, hrocha, tuleně ap.
 • broadcast [ˈbrɔːdˌkɑːst] vysílání , pořad , relace rozhlasu,televize; vysílat rozhlasem,televizí; šířit informace
 • swell [swel] zvýšit (se) , zvětšit (se) , rozšířit (se) co počet ap.; otéct , natékat , napuchnout , (z)duřet
 • deteriorate [dɪˈtɪərɪəˌreɪt] (z)horšit (se) , zhoršovat (se)
 • tv host - moderátor pořadu
 • tv presenter - moderátor TV zpráv
 • infringement of copyright - porušení autorských práv
 • espionage [ˈespɪənɪdʒ] špionáž
 • biggest problem to me - největší problém pro mě
 • competitive [kəmˈpetɪtɪv] konkurenční tržní systém ap.; konkurenceschopný; soutěžní , závodní ne rekr
 • pâté [pɑte] paštika , paštiková pomazánka
 • unsolicited [ˌʌnsəˈlɪsɪtɪd] ne(vy)žádaný , nežádoucí pozornost ap.; neobjednaný zboží;

16.06.2014

 • relapse [rɪˈlæps] znovu upadnout do čeho do deprese ap.; vrátit se k čemu špatnému chování ap.
 • there was few people - bylo tam málo lidí
 • cable car - lanovka
 • skilift - vlek
 • undisciplined , unruly , disorderly - neukázněný
 • ground - mletý
 • paprika [pæˈpriː-] paprika hl. mletá, koření - dělaná z pepper
 • wine vinegar → vinný ocet
 • matter of habit - je to otázka zvyku
 • mayonnaise - majonéza
 • curry - kari
 • strike a bargain and strike a deal - to reach an agreement on a price or negotiation (for something)
 • condition - podmínka
 • stipulation [-pjəˈ-] vyhrazená podmínka , výminka , požadavek ve smlouvě ap.
 • convenient [kənˈviːnɪənt] praktický , pohodlný , v(ý)hodný , příhodný pro co; vyhovující čemu; výhodně umístěný , blízký místo; vhodný , hodící se , příhodný čas
 • spare part - náhradní díl (auta atd.)
 • hopefully [ˈhəʊpfʊlɪ] doufejme , doufám , snad; nadějně , slibně; plný naděje , s nadějí učinit ap.
 • indefinitely [ɪnˈdefɪnɪtlɪ] - nekonečně; na / po dobu neurčitou , na neurčito , neurčitě dlouho
 • depreciation [dɪˌpriːʃɪˈeɪʃən] znehodnocení , snížení / pokles hodnoty / ceny , depreciace měny ap.
 • rust - rez , koroze; sněť , rez houba; (z)rezivět , (z)rezavět , (z)korodovat
 • exhaust - výfuk

23.6.2014

 • lie [laɪ] ležet , spočívat; lhát
 • rejuvenate [rɪˈdʒuːvɪˌneɪt] omladit , osvěžit koho
 • masseuse [mæˈsɜːz] /masúz/ masérka
 • massage [-sɑːdʒ] masáž tělesná; masírování
 • wreath [riːθ] věnec , věneček z květin ap.
 • scholarship - stipendium, školné
 • tuition [tjuːˈɪʃən] učení , vyučování , výuka; školné na univerzitě ap.
 • graduate with honours - ukončit školu s červeným diplomem
 • cum laude [cam laude] - to praise, chválit.. ukončit školu s červeným diplomem
 • graduate from university - ukončit univerzitu
 • merge [mɜːdʒ] spojit (se) , sloučit (se) , splynout s kým/čím; splývat , splynout s čím
 • gymnasium /gɪmˈnɑːzɪəm/ A school in Germany, Scandinavia, or central Europe that prepares pupils for university entrance.
 • gymnasium /dʒɪmˈneɪzɪəm/ - tělocvična
 • (physical) fitness, (physical) condition - kondička
 • road bike - cestovní kolo
 • spelling bee - soutěž v hláskování v AJ

21.7.2014

 • commute [kəˈmjuːt] dojíždět do práce ap.
 • satellite town - satelitní městečko
 • po předložkách: in, for, at, of, by, about - následuje gerund (průběhový čas)
 • po předložce: to (nepřekládáme) - následuje infinitive
 • to err is human - chybovat je lidské
 • výjimka: look forward to seeing you - když překládáme (to) je poté gerund = exception
 • get on sb. nerver
 • replace [rɪˈpleɪs] nahradit , vystřídat koho/co kým/čím; vyměnit za nové
 • defend diploma thesis - obhajovat diplomovou práci
 • loose [luːs] volný , nepřipevněný , neuvázaný šroub; volně puštěný zvíře ap.
 • cruiser [ˈkruːzə] motorová jachta výletní; křižník
 • orderly [ˈɔːdəlɪ] spořádaný , ukázněný , řádný; úhledný , (pěkně) uspořádaný , uklizený
 • roller-coaster, BrE big dipper, switchback - horská dráha
 • lead role, main part - hlavní role
 • faint [feɪnt] omdlít , ztratit vědomí , upadnout do bezvědomí; slabý , sotva patrný , nepatrný , mírný zvuk, barva, pocit ap.

28.7.2014

 • we went to see movie
 • Christ [kraɪst] - Kristus
 • angler [ˈæŋglə] rybář lovící udicí
 • to angle - rybařit
 • fishing tackle /gear → rybářské náčiní
 • ID card - občanka
 • at the age of 15 - v 15 letech (formally)
 • at 15 (informal, colloquial language)
 • fed up - otrávený , znechucený , dožraný čím mající už dost ; mít po krk
 • out of spite → z trucu
 • truc: do sth to spite sb → udělat co komu na truc
 • engine driver; engineer , train driver - strojvůdce

4.08.2014

 • gravel - štěrk
 • fitting - výstižný
 • degree - univertní titul
 • native - domorodec , původní obyvatel hl. nebílé rasy
 • indigenous person - domorodec
 • pedestrian bridge - lávka

18.08.2014

 • stream, creek - potom
 • thunderbolt, lightning - blesk
 • rubber - guma
 • (out)sole - podrážka
 • barefoot [ˈbeəˌfʊt] bosý bez bot; naboso , bosky běhat ap.
 • tomcat - kocour
 • shelter - útulek pro
 • lead - vodítko
 • leash [liːʃ] vodítko , šňůra , řemínek na psa ap.
 • yard - dvůr
 • ferret - fretka
 • bank holiday - státní svátek , den pracovního klidu kdy jsou v Británii zavřené banky
 • quarter - městská čtvrť
 • pray [preɪ] (po)modlit se ke komu za koho/co
 • dim [dɪm] tlumený , mdlý světlo ap.; tmavý , šerý , potemnělý pokoj, chodba ap.
 • compartment - kupé ve vlaku
 • barrel, keg - sud
 • resin - pryskyřice

25.08.2014

 • corrosion [kəˈrəʊʒən]; rusting - koroze
 • rubber - guma
 • low energy building - nízkoenergetický dům
 • tin - cín, plechovka
 • facade [fəˈsɑːd] průčelí , fasáda budovy ap.
 • scarf [skɑːf] šátek , šál(a) , přehoz kolem krku, ramen
 • marble [ˈmɑːbəl] mramor
 • bunch svazek klíčů ap.; pěkných pár , hodně , spousta čeho
 • spa - lázně
 • opportunity - příležitost
 • BrE number plate / AmE AmE license plate - státní poznávací značka
 • traffic police - dopravní policie
 • toll sticker, motorway tax sticker - dálniční známka, samolepka
 • sickle [ˈsɪkəl] srp

01.09.2014

 • equinox - [ˈiːkwɪˌnɒks] rovnodennost; 20. března a podzimní 23. září
 • solstice - [ˈsɒlstɪs] slunovrat
 • clean (up) , do the cleaning , tidy (up) - uklidit se byt
 • 10 milion - 10 milionů. v AJ se nedává na konec “s” pro množné číslo
 • on the bus, tram, plane, boat - “on” kde se nasedá na palubu
 • paralegal [ˌpærəˈliːgəl] právní asistent , asistent právníka s dosud neúplným právnickým vzděláním
 • headscarf [ˈhedˌskɑːf] šátek (na hlavu) i muslimských žen
 • scarf [skɑːf] šátek , šál(a) , přehoz kolem krku, ramen
 • penitentiary [ˌpenɪˈtenʃərɪ] věznice , vězení , káznice
 • resin [ˈrezɪn] pryskyřice , smůla ze stromu; (umělá) pryskyřice
 • infusion [ɪnˈfjuːʒən] příliv , dodání čeho do čeho; výluh , nálev vyluhovaný extrakt; čaj čistě bylinný ap.; infuze
 • bolete [bəʊˈliːt] hřib , kozák , křemenáč ; boletus (v latině)
 • spruce [spruːs] smrk; elegantní , upravený , jako ze škatulky vzhled osoby
 • bay - zátoka, ale i: hnědočervený /hl. o koni/
 • fur [fɜː] srst; kožešina na kabát ap.; kožich i umělý; olemovat kožešinou co; povyk , dusno , spory , hádka
 • king boletus - pravák
 • orange birch bolete - křemenáč březový
 • birch [bɜːtʃ] bříza
 • steep - strmý
 • slope - svah
 • pillar [ˈpɪlə] sloup , sloupek , pilíř; pilíř , opora
 • mouth - lidská ústa; i tlama zvířete
 • cuff [kʌf] manžeta na rukávu; záložka , manžeta kalhot; pouta , želízka
 • bedside table /lamp → noční stolek/lampička
 • table a proposal → předložit návrh k projednání
 • paper clip - sponka na papíry
 • bless you na zdraví , pozdrav pánbůh (po kýchnutí)
 • (give a) sneeze - kýchnout
 • awful/ dreadful /horrible weather → strašné počasí
 • nuance [ˈnjuːɑːns] nuance , jemný rozdíl
 • generous [ˈdʒenrəs] štědrý , velkorysý v rozdávání ap.; šlechetný; hojný , (po)řádný , vydatný
 • tight-fisted; greedy; stingy [ˈstɪndʒɪ] - lakomý

08.09.2014

 • scrap [skræp] šrot , staré železo; kousek , kousíček utržený ap.
 • goal oriented person -
 • marital [ˈmærɪtəl] manželský manželství se týkající
 • widowed [ˈwɪdəʊd] ovdovělý , ovdovělá
 • blush , redden , flush - červenat se
 • different people different tastes
 • brag [bræg] chlubit se , vychloubat se , chvástat se; vychloubání , vytahování , chvástání
 • monotonous [məˈnɒtənəs] jednotvárný , monotónní
 • avid [ˈævɪd] náruživý , nadšený , zapálený fanda, sběratel ap.
 • grape [greɪp] víno , hrozny plod
 • vintage - starý (auto), vinobraní; vynikající
 • new (half-fermented) wine - burčák
 • sample - vzorek, např. vína
 • wine testing - koštování vína
 • at the cottage - na chalupě
 • in the cottage - být (fyzicky) uvnitř chalupy
 • at the concert
 • at a party
 • sew [səʊ] /sou/ šít jehlou a nití; ušít šaty ap.
 • sue [suː] (za)žalovat koho pro co; podat žalobu na koho za co; domáhat se žalobou čeho na kom
 • file - dodat , předložit , zaslat zprávu nadřízenému ap.
 • file a legal action
 • how look - jak vypadat
 • what look like - jak vypadat
 • beer drinker - piják piva
 • SVOMPT - word order in the sentenc - Subject Verb Object (adv. of) Manner Place Time
 • consonant - V - souhláska
 • vowel - W - samohláska, vokál
 • trainers - běžecké boty

15.09.2014

 • herd [hɜːd] stádo větších zvířat
 • peacock [ˈpiːˌkɒk] páv; nadutec , náfuka kdo se naparuje
 • goose [guːs] husa pták i maso
 • janitor [ˈdʒænɪtə] správce domu , domovník; vrátný
 • superior [suːˈpɪərɪə] lepší , nadřazený , kvalitnější; vynikající , nadprůměrný , mimořádný; nadřízený , vyšší , výše postavený
 • subordinate [səˈbɔːdɪnɪt] podřízený osoba; podřízený komu; méně důležitý než co
 • severance pay(ment) - odchodné
 • redundancy payment - odstupné při propuštění
 • department [dɪˈpɑːtmənt] oddělení , úsek , sekce , odbor , ministerstvo
 • apartment [əˈpɑːtmənt] byt
 • reinforced concrete - železobeton , vyztužený beton
 • turn down the volume - ztišit hlasitost
 • supper [ˈsʌpə] večeře hl. pozdní
 • sermon , preaching , preachment - kázání
 • Mass , service - mše
 • Sacramental wine - mešní víno
 • Jesuit [ˈdʒezjʊɪt] jezuita
 • journeyman [ˈdʒɜːnɪmən] tovaryš , (vyučený) řemeslník hl. zaměstnaný; nádeník
 • affirmative - oznamovací
 • interrogative - tázací
 • negative sentense - záporná
 • vice versa - the other way round - naopak
 • special - may, can, could, be, must, might - Can I open the window?
 • normal - speak, go, do, have, make - do you speak? How Do you do?
 • kiss of life → umělé dýchání

22.09.2014

 • tertiary [ˈtɜːʃərɪ] terciární , třetího stupně; vyšší , vyššího stupně vzdělání; třetihory
 • conscience [ˈkɒnʃəns] svědomí; mravní přesvědčení , etika; bez výčitek svědomí , s klidným svědomím
 • count [kaʊnt] hrabě titul
 • roadster [ˈrəʊdstə] dvoumístný kabriolet
 • study [ˈstʌdɪ] studovat , učit se na co na zkoušky
 • matriculation [məˌtrɪkjʊˈleɪʃən] imatrikulace , (oficiální) přijetí na VŠ
 • community centre (cultural center) → kulturní dům/středisko
 • leadership of the university - vedení univerzity
 • gown [gaʊn] (dlouhé) talár univerzitní ap.; být oblečen v čem, do čeho; šaty , róba;
 • sceptre [ˈseptə] žezlo; předat žezlo komu vládu
 • pledge [pledʒ] (oficiální) slib , přísaha
 • beadle - pedel
 • misuse [ˌmɪsˈjuːs] zneužití , zneužívání čeho; špatné / nesprávné (po)užití / (po)užívání čeho
 • abuse [əˈbjuːs] zneužívání , týrání , zneužití koho; zneužití , zneužívání čeho
 • still - stále, dosud
 • always - vždy; stále = pořád, all the time
 • diagonal [daɪˈægənəl] úhlopříčný , diagonální , šikmý; úhlopříčka , diagonála
 • propeller - vrtule

29.9.2011

 • czechs are looked at as polish by brits - britové se na čechy dívají jako na poláky
 • retirement - důchod
 • pensioner; retiree [rɪˈtaɪəˌriː] penzista , (starobní) důchodce
 • call centrum operator
 • breeding station
 • navrch v soutěži ap.- have the upper hand
 • dependent [dɪˈpendənt] závislý na kom/čem; odkázaný na koho/co; podmíněný čím; závislý na čem jedna věc na druhé
 • natural selection - přirozený výběr
 • groin [grɔɪn] slabiny , třísla , rozkrok
 • bully [ˈbʊlɪ] surovec , násilník , tyran , šikanista; zastrašováním (do)nutit koho k čemu
 • intimidate [ɪnˈtɪmɪˌdeɪt] zastrašit / zastrašovat koho

6.10.2014

 • extra lessons, catch-up lessons - doučování
 • munchies - When you get hungry after drinking alcohol / smoking weed. Usually people will eat a lot of junk food.; šílená chuť (si něco dát) , žravá či po užití drog něco k zakousnutí , dlabanec , žvanec
 • slaughterhouse - jatka
 • sanctuary [ˈsæŋktjʊərɪ] rezervace , chráněná oblast přírodní
 • electric fence
 • cut / chop down - kácet (stromy atd.)
 • council - rada; group of people
 • nature conservation - ochrana přírody
 • grouse [graʊs] tetřívek , tetřev , bělokur
 • free entry, free admission
 • maze [meɪz] bludiště , labyrint; spleť , změť o nepřehledném souboru věcí ap.
 • statuette [ˌstætjʊˈet] soška hl. maličká
 • downtown - the city center - zejména používáno v sev. americe
 • Scandinavia - skandinávie
 • nordic - severský , severní , skandinávský; nordický typ ap.
 • a lot - spoustu
 • weird [wɪəd] (po)divný , zvláštní , ujetý; tajemný , nadpřirozený
 • prom [prɒm] školní ples hl. na konci školního roku; (pobřežní) promenáda
 • pram [præm] kočárek dětský
 • electronic nanny - elektronické chůvičky
 • blackout

13.10.2014

 • notary public - notář; A person authorized to perform certain legal formalities, especially to draw up or certify contracts, deeds, and other documents for use in other jurisdictions.
 • attorney general - nejvyšší státní zástupce
 • hit - zásah, i výsledek hledání na internetu (počet výsledků)
 • do-gooder; pl. do-gooders - good guy, osoba, která koná dobro; dobroděj; kdo se snaží pomáhat, ale jeho snaha je spíše ke škodě
 • passer-by - kolemjdoucí; pl. passers-by
 • public contracts - veřejné zakázky
 • turnout - obrat, volební účast
 • assambly - zastupitelstvo
 • the bagpipes - dudy
 • seduce - svádět
 • committee - komise
 • make mistake
 • tend [tend] mít sklon , obvykle dělat co; být náchylný k čemu
 • due to = given that - vzhledem k čemu, že; kvůli čemu
 • various [ˈveərɪəs] různý , rozličný , nejrůznější
 • election committee - volební komise
 • sureness [ʃʊənɪs] jistota; pevnost kroku ap.
 • assurance [əˈʃʊərəns] ujištění , (pří)slib o pravdivosti ap.; jistota o čem; sebevědomí , sebejistota v počínání ap.; pojištění
 • assuredness - sebejistota , sebevědomí , suverénnost

20.10.2014

 • invite to a party - pozvat na párty
 • blush , redden , flush - červenat se
 • on a cottage - “na” (fyzicky) chalupě, “na jako na střeše”
 • invite to - pozvat na
 • discriminate rozlišovat , dělat rozdíl , rozeznávat mezi čím; diskriminovat , znevýhodňovat koho
 • be at (in) - být na (in - alternativně)
 • at a exhibition, at a concert… - být na výstavě, koncertě
 • at school, at work, at home - neznamená přímý odkaz na fyzickou stavbu.
 • neglect - opomenout (z nedbalosti) co domácí úkol ap.; zanedbávat , zanedbat koho/co nevěnovat dostat péče
 • pitch a tent - postavit stan
 • i am in college - jsem na univerzitě (spíše hovorově v US)
 • I am a student at a university in the New York City area. - jsem student té a té Univ. info: http://library.columbia.edu/help/faq/lio/nyc_student_access.html
 • colloquial , informal, spoken - hovorový
 • on a trip, on a holiday, on honeymoon
 • on the way - být na cestě, cestovat
 • on the road - být fyzicky na silnici
 • in the mountains - na horách
 • go to a mountain
 • hiking on the mountain Kněhyně
 • on the ship, on board, on a deck - na palubě atd.
 • mast, pole - stožár
 • on a bus - means of mass (public) transport
 • in a car, in a taxi, in a tank - v autě, v tanku atd.
 • on the bike - na kole
 • on a wall - na steně; on a ceiling
 • on a tree - na stromě
 • (motor) scooter - skútr
 • ditch [dɪtʃ] příkop u silnice ap.; strouha , škarpa
 • midst [mɪdst] uprostřed , během , v průběhu čeho

27.10.2014

 • stove - kamna , sporák
 • scratch - škrábanec
 • scuff - oděrka , ošoupané / odřené místo
 • beige [beɪʒ] béžový
 • marshmallow [ˌmɑːʃˈmæləʊ] žužu pěnová sladká hmota
 • eggings [ˈlegɪŋz] legíny , přiléhavé kalhoty
 • conduct - provádět , (pro)vést , řídit činnost; řídit , dirigovat orchestr ap.
 • convenient [kənˈviːnɪənt] praktický , pohodlný , v(ý)hodný , příhodný pro co; vyhovující čemu
 • chandelier [ˌʃændɪˈlɪə] lustr
 • below [bɪˈləʊ] pod čím/co úrovní či hodnotou; níž(e) , méně hodnota ap.
 • under - pod čím v prostoru, i o pohybu ap.
 • beneath [bɪˈniːθ] pod čím hned pod; pod úroveň koho
 • underneath [ˌʌndəˈniːθ] (hned) pod čím bezprostředně; vespod , na spodní straně čeho; pod , za čím skryté chování, povaha ap.; pod tím , vespod , dospod
 • aircraft - more formal, sg. i pl.
 • plane - více neformální temín než aircraft; countable
 • what is better - z neomezených možností
 • which is better - z předem daných možností
 • posh [pɒʃ] nóbl , fajnový , šik moderní a drahý
 • next lessson: issue of too / neither

3.11.2014

 • All Souls' Day - svátek Všech svatých
 • pass away
 • cemetery [ˈsemɪtrɪ] hřbitov , pohřebiště
 • wreath [riːθ] věnec , věneček z květin ap.
 • illuminate [ɪˈluːmɪˌneɪt] osvětlit , osvítit co; iluminovat co rukopisy ap.
 • family tree - rodokmen vyobrazení
 • ancestor [ˈænsestə] předek rodinný; předchůdce něčeho moderního
 • of royal ancestry → královského původu
 • matrika - register (of births and deaths); parish register; register office
 • cannot see well - nevidí dobře
 • steamed-up [stiːmdʌp] orosený , zamlžený , opocený brýle, sklo; vytočený , dopálený , naštvaný
 • blinded by sun - být oslněn Sluncem
 • oncoming [ˈɒnˌkʌmɪŋ] blížící se , protijedoucí auto ap.; nadcházející rok
 • grieve [griːv] truchlit , cítit zármutek nad čím; zarmucovat , trápit koho
 • sadness [sædnɪs] smutek , zármutek , žal; smutnost
 • Middle Ages - středověk
 • poppy [ˈpɒpɪ] mák plodina; jasně rudý
 • dont you like it? - nelíbí se ti to? - ale ve významu: mě se to líbí a tobě ne??; překvapení
 • shall we go to the cinema? - nepůjdeme do kina?
 • shall we not go to the cinema? = ve významu: cožpak nepůjdeme do kina; překvapení
 • did you go shopping? - bylas dnes nakoupit? i nebylas dnes nakoupit?
 • když se negativní otázky doplní o WHY již nevyjadřují překvapení
 • shall - old-fashioned, dnes spojováno zejm. s první osobou j. a m. čísla + v otázkách
 • shall we - suggestion / request for a command
 • what shall we do? - request for suggestion

10.11.2014

 • (paper is running low) running low - je ho již málo (třeba papíru v tiskárně)
 • crackling - škvarek
 • mashed potatoes - šťouchané brambory
 • bank holiday - státní svátek
 • conspiracy [kənˈspɪrəsɪ] - komplot, spiknutí
 • neologism [nɪˈɒləˌdʒɪzəm] neologismus , novotvar
 • fraud [frɔːd] podvod hl. finanční
 • nail it - uhodit hřebíček na hlavičku
 • parasitism - příživnictví
 • polling booth - plenta pro volení
 • cadre [ˈkɑːdə] kádr , tým odborníků ap.
 • —–
 • statement - agreement - disagreement
 • I like beer - me too - I dont
 • I dont like beer - Me neither - I do
 • —–
 • me neither - já taky ne
 • I dont like beer either - já taky nemám rád pivo.
 • tenderloin [ˈtendəˌlɔɪn] panenka , (vepřová) svíčková maso
 • poppy [ˈpɒpɪ] mák plodina; jasně rudý

24.11.2014

 • sold out - vyprodáno
 • subsidiary company - dceřiná společnost
 • sketch [sketʃ] - náčrt(ek) , črta , skica; nástin situace ap.; skeč , číslo komediální
 • have butterflies (in one's stomach) - být nervózní , mít trému , třást se (z nervozity či vzrušení)
 • high expectation - velká očekávání
 • mixed feelings - smíšené pocity
 • hand over - předat (budovu, něco)
 • train connection - vlakové spojení
 • locomotive [ˌləʊkəˈməʊtɪv] lokomotiva
 • hangar [ˈhæŋə] hangár
 • fault - chyba. It is you fault.

1.12.2014

 • scratcher - škrabka
 • black ice - náledí na vozovce
 • carrier - bacilonosič
 • patriarch [ˈpeɪtrɪˌɑːk] stařešina , praotec; patriarcha
 • incline [ɪnˈklaɪn] přiklánět se , tíhnout , mít sklon k čemu; přimět koho k čemu názoru ap.; naklonit rovinu ap.; sklonit , naklonit hlavu; svah , stráň , úbočí
 • slippery [-prɪ] kluzký mýdlo ap.; klouzavý chodník ap.; prohnaný , úskočný , záludný mazaný a nečestný; šikmá plocha , nebezpečná situace
 • slip [slɪp] uklouznout , sklouznout v chůzi ap.; proklouznout , protáhnout se , vklouznout kam
 • slide [slaɪd] klouzat (se) , sklouznout (se) (postupně); vsunout co kam; vklouznout , proklouznout kam; vyklouznout odkud hladce a potichu; zvolna upadnout do čeho; zvolna propadnout čemu depresi ap.; sklouznout kam o stavu
 • in the picture - na obrázku
 • release balloons - vypustit balonky
 • audition [ɔːˈdɪʃən] zkušební výstup herce při konkurzu; konkurz na roli ap.; sluch , slyšení
 • gazebo [gəˈziːbəʊ] altán , besídka
 • envy [ˈenvɪ] závist; předmět závisti koho; závidět komu co
 • open days, doors open days - dny otevřených dveří
 • after class - po vyučování
 • expel [ɪkˈspel] být vyloučen / vyhozen / vykázán / vypovězen odkud ze školy ap.; vyhnat , vypudit koho odkud
 • grades - známky
 • My condolences - upřímnou soustrast
 • blush [blʌʃ] začervenat se , zrudnout , (za)rdít se studem ap.; (u)zardění , začervenání se , ruměnec studem
 • loose [luːs] volný , nepřipevněný , neuvázaný; volně puštěný zvíře ap.; rozpuštěný vlasy ap.
 • content [ˈkɒntent] spokojený s čím ; obsah nádoby ap.; náplň výuky ap.;
 • sensible [ˈsensɪbəl] rozumný čin, postup ap.; praktický oděv, obuv; znatelný; vnímatelný (smysly)
 • blink - reflexní mrkání
 • wink - mrknout na někoho
 • recipe [ˈresɪpɪ] recept na co kuchařský; návod na co
 • receipt [rɪˈsiːt] stvrzenka , příjmový / prodejní doklad , paragon , účtenka , potvrzení při výdeji, nákupu ap.; tržby , příjmy z prodeje, za vstupné ap.

8.12.2014

 • constipation [ˌkɒnstɪˈpeɪʃən] zácpa střevní
 • miscellaneous [ˌmɪsəˈleɪnɪəs] různý , různorodý , rozmanitý , rozličný mnoha odlišných druhů
 • faeces [ˈfiːsiːz] výkaly , fekálie
 • stool [stuːl] stolička , sedátko; stolice výkaly; stolec , stolice symbol autority ap
 • liqueur [likœr] likér nápoj; (čokoládové) likérové bonbony
 • thoroughly [ˈθʌrəlɪ] důkladně , podrobně , do detailu; úplně , absolutně , naprosto
 • dissuade [dɪˈsweɪd] odradit koho od čeho; rozmluvit komu co; zrazovat koho od čeho
 • Caucasian [-ʒən] bělošský , bílý rasa; kavkazský; běloch; Kavkazan
 • the Caucasus (Mountains) - Kavkaz

15.12.2014

 • learn - dozvědět se něco
 • get to know - poznat lidi
 • upstart povýšenec , namyšlenec; zbohatlík; parvenu; zbohatlický , povýšenecký
 • love bite [ˈlʌvˌbaɪt] cucflek , cucák
 • Scopperloit - Rude or rough play
 • Widdiful /ˈwɪdɪfʊl/ Somebody who was widdiful deserved to be hanged. One how deserves hanging
 • selcouth - strange, unusual, rare; unfamiliar
 • rastaquouère (plural rastaquouères) - A social upstart, especially from a Mediterranean or Latin American country; a smooth untrustworthy foreigner.
 • junkie [ˈdʒʌŋkɪ] feťák , závislák , narkoman
 • dump [dʌmp] (po)hodit , položit nedbale; vyhodit , odložit , pohodit co kde; zbavit se čeho nepotřebného; opustit , zavrhnout co
 • whisker [ˈwɪskə] vousy kočičí ap.; licousy , kotlety; jen tak tak , (jen) o chlup / chloupek / fous / kousíček; knír
 • bumblebee [ˈbʌmbəlˌbiː] čmelák
 • oath [əʊθ] přísaha , slib; (za)klení , nadávka
 • trinket [ˈtrɪŋkɪt] cetka , tretka , laciný šperk
 • infatuation [ɪnˌfætjʊˈeɪʃən] pobláznění , poblouznění , posedlost kým/čím
 • romp [rɒmp] velice snadno dosáhnout čeho; skotačit , dovádět; nezávazný sex , sexuální hrátky; skotačení , dovádění; snadné vítězství
 • fatigue [fəˈtiːg] únava , vyčerpání , vysílení i duševní; pracovní / bojová uniforma; únava materiálu; unavit / vyčerpat (se)

5.1.2015

 • pastry [ˈpeɪstrɪ] těsto na koláče, dorty ap.; (sladké) pečivo , cukroví
 • sprout [spraʊt] výhonek , klíček; (vy)rašit , (vy)klíčit , (vy)pučet
 • conviction [kənˈvɪkʃən] přesvědčení , nevyvratitelný názor (víra)
 • feasibility [ˌfiːzəˈ-] proveditelnost , realizovatelnost
 • A proof of concept (POC) - or a proof of principle is a realization of a certain method or idea to demonstrate its feasibility,[1] or a demonstration in principle, whose purpose is to verify that some concept or theory has the potential of being used. A proof of concept is usually small and may or may not be complete. - 1. důkaz existence původně jen teoreticky předpokládané vlastnosti nějakého systému, 2. schopný využití, schopný realizace. Funkční model nějakého návrhu prokazující jeho komerční využitelnost.
 • any [ˈenɪ] kterýkoli , jakýkoli , každý z dané skupiny; nějaký v otázce a omezující podmínce; žádný v záporné větě; lze spojit s: -body, -thing, -one, -where, -how
 • any bus - jakýkoliv bus
 • competitor; contestant - soutěžící
 • susceptible [səˈseptəbəl] (snadno) podléhající komu/čemu; (snadno) ovlivnitelný kým/čím; náchylný k čemu o nemoci ap.

12.1.2015

 • amendment [əˈmendmənt] dodatek k ústavě ap.; doplněk , novela , novelizace zákona ap.

19.1.2015

 • teaching aid - výuková pomůcka
 • smash hit - (velký) hit , šlágr
 • cover - mezi jiným… obal , přebal, vazba knihy
 • potty, chamber pot - nočník
 • engraved [enˈ-] vrytý , hluboko vtisknutý do paměti ap.; vyrytý
 • pheasant [ˈfezənt] bažant
 • petrol, gas(oline) - benzín
 • carrier of sth - přenašeč, např. nemoci
 • tonsillitis [ˌtɒnsɪˈlaɪtɪs] tonzilitida , angína , zánět mandlí
 • disease [dɪˈziːz] vážnější choroba , onemocnění u lidí, zvířat i rostlin
 • illness - nemoc
 • runny nose - rýma
 • hay fever - senná rýma
 • cavity - dutina; zubní kaz
 • pneumonia [njuːˈməʊnɪə] zápal / zánět plic
 • diarrhoea [ˌdaɪəˈrɪə] průjem
 • temperature [ˈtemprɪtʃə] teplota, zvýšená teplota
 • fever - horečka
 • cough - kašel
 • throat [θrəʊt] hrdlo , krk vnitřek
 • I am all ears - Jsem jedno velké ucho. poslouchám
 • phlegm [flem] hlen; klid(nost) , nevzrušenost
 • (become) get ill - onemocnět
 • sick - AmE ill
 • get better - něco jako vyléčit se / uzdravit se
 • nausea [-sɪə] žaludeční nevolnost , zvedání žaludku , nutkání k zvracení
 • sick leave - volno z práce, nemocenská
 • drop - kapky
 • pills - léky, pilulky
 • (wet) pack - zábal
 • pharmacy - lékárna (AmE: Drug store)
 • treatment [ˈtriːtmənt] léčení , ošetření lékařské; léčba čeho
 • cure [kjʊə] vyléčit nemoc
 • ointment [ˈɔɪntmənt] mast(ička) , mazání; háček , zádrhel , vada na kráse kdo či co brání úspěšnému průběhu
 • symptom [ˈsɪmptəm] příznak , symptom čeho choroby
 • General practitioner (zkrat. GP) - všeobecný lékař
 • influenza [ˌɪnflʊˈenzə] chřipka , chřipkové onemocnění; influenza

26.1.2015

 • Russian doll - matrjoška do sebe vložené dřevěné panenky
 • badge of rank - odznak hodnosti
 • badge; pin badge - odznak
 • country -
 • price incease - zdražování
 • building - budova, dům, kde bydlím
 • on behaf of - jménem koho, ve jménu koho
 • custody [ˈkʌstədɪ] péče (o dítě) , výchova (dítěte) svěřeného soudem; opatrovnictví osoby; vazba , zadržování koho; ve vazbě
 • to file a application with - podat žádost ke komu
 • to apply for st with sb.
 • file / propose a motion - podat formálně žádost
 • (bone) marrow → kostní dřeň
 • specimen - vzorek
 • pelvis [ˈpelvɪs] pánev (anatomie)
 • defense of thesis - obhajoba (závěrečné práce ve škole)
 • vowel - samohláska
 • consonant - souhláska
 • ə about /əˈbaʊt/
 • ʌ cup /kʌp/
 • ɒ got /ɡɒt/ (British English)
 • æ cat /kæt/
 • uː too /tuː/
 • ɑː father /ˈfɑːðə®/
 • ʊ put /pʊt/
 • ŋ sing /sɪŋ/
 • e ten /ten/
 • Cupid [ˈkjuːpɪd] Amor(ek)
 • fiend [fiːnd] zloduch , zrůda krutý člověk; ďábel , démon , zlý duch; nadšenec , blázen do čeho
 • rein [reɪn] otěže , opratě k ovládání koně; dát volnou ruku komu; nijak neomezovat koho/co jednání lidí
 • pseudonym - /sjudonym/
 • psychiatry / sajkajatry/
 • psychic [ˈsaɪkɪk] paranormální , nadpřirozený , jasnovidecký mentální schopnosti; spiritistický týkající se duchů
 • numb [nʌm] znecitlivělý , necitlivý , zdřevěnělý , strnulý končetina ap.; ochromený , strnulý , paralyzovaný šokem ap.; otupit , ochromit , paralyzovat koho/co šokem, citově ap.
 • womb [wuːm] děloha; lůno
 • tomb [tuːm] hrobka , hrob i přen. - tiché místo ap.
 • tombstone - náhrobek
 • subtle [ˈsʌtəl] nepatrný , jemný , sotva patrný; rafinovaný , mazaný , vychytralý osoba; jemný , decentní , slabounký , lehounký vůně ap.
 • debtor - dlužník
 • heir [eə] dědic čeho trůnu, majetku
 • heritage [ˈherɪtɪdʒ] dědictví , odkaz
 • knob [nɒb] kulová klika , koule dveří ap.; kulovité zakončení sloupku, tyče ap.; otočný knoflík / regulátor , kolečko; čudlík ovládací - rádia ap.; (malá) hrudka cukru ap.; oříšek másla ap.

2.2.2015

 • pastry [ˈpeɪstrɪ] těsto na koláče, dorty ap.; (sladké) pečivo , cukroví
 • bread(stuff) - jakékoliv slané pečivo
 • Bachelor party, stag party, stag night, stag do - rozlučkový večírek ženicha před svatbou
 • bachelorette party, hen(s) party, hen(s) night or hen(s) do - rozlučková párty nevěsty
 • tabloid is a newspaper with compact page size smaller than broadsheet
 • broadsheet is the largest of newspaper formats and is characterized by long vertical pages
 • crime (rate) - kriminalita, zločinnost
 • whose were the days
 • labor union - odbory
 • (BrE) dustman; (AmE) garbage man - popelář
 • schizophrenic [ˌskɪtsəʊˈfrenɪk] schizofrenik; schizofrenní , schizofrenický
 • tireless - neúnavný

16.2.2015

 • out of the blue - zčista jasna
 • undeniable thruth - nevyvratitelná pravda
 • disprove [dɪsˈpruːv] vyvrátit , dokázat nesprávnost čeho tvrzení ap.
 • refute [rɪˈfjuːt] vyvrátit co; dokázat nesprávnost čeho; popřít , odmítnout co tvrzení
 • weld [weld] svářet , svařit kov; stavit plast ap.; stmelit koho
 • laundry [ˈlɔːndrɪ] prádlo na praní ap.; (veřejná) prádelna firma; prádelna místnost
 • migratory birds, birds of passage - stěhovaví ptáci
 • poison - jed, otrávit
 • digestive system - trávicí ústrojí
 • selection procedure - výběrové řízení (pro zaměstná i jinak)
 • competitive tendering - výběrové řízení na zakázku
 • crotch [krɒtʃ] rozkrok část těla, klín
 • flank [flæŋk] bok , slabina; křídlo armády; strana hřiště; úbočí hory
 • goose bumps/pimples/flesh → přen. husí kůže
 • quill [kwɪl] brk(o) , pero ptačí; bodlina , osten dikobraza; špulka , cívka na nitě
 • grease [griːz] mazivo , mazací olej , mazadlo; maz kožní
 • dissolve [dɪˈzɒlv] rozpustit (se) / rozpouštět (se) co vosk ap.; rozpustit , zrušit co organizaci ap.
 • stare [steə] zírat , civět , dívat se upřeně na koho/co dlouze; stát , ježit se chlupy ap.; (dlouhý) upřený pohled
 • give sb. a long stare - vrhnout na někoho upřený pohled
 • glance - (letmo) pohlédnout , vrhnout letmý pohled , mrknout se na koho/co; prolétnout , přelétnout (pohledem) , prolistovat co; odrazit se šikmo; sjet , sklouznout po povrchu po nárazu
 • cast - vrhnout, odevzdat
 • balk [bɔːlk] ucuknout , couvnout před čím; odmítnout co; zarazit se prudce zastavit; zarazit , zastavit koho v úmyslech ap.; zmařit co; překážka , zábrana , zklamání; dřevěný hranol , vazný trám(ek) v krovu
 • typo [ˈtaɪpəʊ] tisková chyba
 • spasm [ˈspæzəm] ;křeč; záchvat , nával čeho hněvu, bolesti
 • rake - hrábě, hrabat

23.2.2015

 • disembowel [ˌdɪsɪmˈbaʊəl] vykuchat , vyvrhnout zvíře ap.
 • raffle [ˈræfəl] tombola , věcná loterie; rozdávat co v tombole , dát co do tomboly jako výhru
 • win a raffle - vyhrát v loterii
 • toss - hodit si mincí , losovat hozením mince
 • draw - vylosovaný soupeř pro zápas; los soupeře ap.; los(ování) , tah , tombola; ale i kreslit
 • facility [fəˈsɪlɪtɪ] zařízení , vybavení , příslušenství , možnost(i) služby ap.
 • friar's lantern - a pale light sometimes seen at night over marshy ground; bludička
 • brick-and-mortar store/shop - kamenný obchod atd.
 • that is where I work - zdůraznění, že právě zde pracuji; či obecně
 • zdůraznění něčeho již řečeného: That/this(1), is/was(2), wh…(3)
 • demonstrative pronoun - ukazovací zájméno
 • behead [bɪˈhed] setnout komu hlavu , stít koho
 • penitentiary [ˌpenɪˈtenʃərɪ] věznice , vězení , káznice; kajícný
 • that is the place where - se dá zkrátit na = that's where

16.3.2015

 • I can do without - obejdu se bez
 • grow older - zestárnout
 • genre [ˈʒɑːnrə] žánr
 • screenwriter [ˈskriːnˌraɪtə] scénárista
 • molar [ˈməʊlə] stolička zub
 • canned laughter - nahravý smích, který se pouští do sitcomů a humorných seriálů
 • stir [stɜː] (za)míchat , promíchat , rozmíchat co tekutinu, směs ap.
 • a quote [kwəʊt] (o)citovat koho ; udat , sdělit , určit si cenu; citát , citace
 • a line - krátký citát z filmu atd.
 • stupid is as stupid does - pro hlupáka každý hloupý (a line from Forrest Gump)

30.3.2015

 • competition, competitor, rival companies - konkurence
 • to ground - dát domácí vězení komu dítě; uvíznout , uváznout na mělčině; drcený
 • cheat sheet - tahák
 • toe - prst na noze
 • little finger - malíček
 • deodorant [diːˈəʊdərənt] deodorant

13.4.2015

 • outvote sb. - přehlasovat někoho
 • consolation [ˌkɒnsəˈleɪʃən] útěcha , utěšení
 • occasional smoker - příležitostný kuřák
 • on the same page - thinking in a similar way
 • Have you lived your whole life in Ostrava?
 • my daughter - u rodinných příslušníků říkáme vždy čí je… “my”
 • plant [plɑːnt] rostlina; závod výrobní; výrobní zařízení, závod
 • rodent [ˈrəʊdənt], gnawer [ˈnɔːə] - hlodavec
 • 1st condidional: future, real; if + present, will
 • 2nd cond: present, unreal; IF + past, would
 • dash [dæʃ] uhánět , hnát se , řítit se kam; letět , běžet , spěchat

27.4.2015

 • head of department - vedoucí oddělení
 • chief - náčelník, hlavní šéf, vedoucí
 • boss = superior [suːˈpɪərɪə] - nadřízený
 • chief of staff - vedoucí všech podřízencýh, vedoucí kanceláře
 • ticket inspector - revizor
 • tax inspection, tax audit - daňová kontrola
 • supreme audit office - nejvyšší kontrolní úřad
 • passport control - pasová kontrola; je to výjimka
 • quality control - kontrola kvality (výjimka)
 • inspection, audit - většinou kontrola
 • check up - zdravotní kontrola
 • plight [plaɪt] tíživá / kritická / neutěšená / vážná situace , těžký úděl; (při)slíbit
 • vocational [vəʊˈkeɪʃənəl] pracovní školení ap.; profesní
 • comprehensive [ˌkɒmprɪˈhensɪv] vyčerpávající , komplexní , úplný popis ap.; všeobecný střední škola v Británii; všeobecné gymnázium , všeobecná střední škola v Británii
 • sympathetic - soucitný , soucítící , účastný s kým; nakloněný komu/čemu; podporující koho/co
 • pleasant, lik(e)able , nice - sympatická osoba
 • teachers' room - kabinet učitelů
 • cabinet [ˈkæbɪnɪt] skříň(ka) , vitrínka přihrádková; kredenc
 • vánoční tabule - Christmas table
 • action - čin , akce , krok , jednání

27.4.2015

 • penalty shootout - penaltový rozstřel
 • lard [lɑːd] (vepřové) sádlo , vyškvařený špek; prošpikovat co čím
 • keep fire, maintain fire - udržovat oheň
 • bike trail, bicycle path, trail - cyklostezka
 • height [haɪt] výška osoby, věci ap.; vrchol , vyvrcholení , nejvyšší úroveň; vrchol čeho kvality, drzosti ap.
 • odbourávat - degrade , eliminate; metabolize sth
 • hair bulb, bulb of the hair - anat. vlasová cibulka
 • wig [wɪg] paruka; sprdnout , seřvat , sjet koho
 • consolation [ˌkɒnsəˈleɪʃən] útěcha , utěšení
 • musculoskeletal (locomotor) system - pohybové ústrojí
 • toe [təʊ] prst na noze
 • weight - činka, závaží, free weight = činka
 • dumb-bell [ˈdʌmˌbel] (činka) jednoručka
 • accelerate [ækˈseləˌreɪt] zrychlit (se) , urychlit (se) , vzrůst inflace ap.; zrychlit , přidat rychlost vozidlo, řidič; urychlit , zrychlit , uspíšit co proces ap.
 • intake - příjem
 • curd [kɜːd] tvaroh hrudky; sražené mléko
 • combover [ˈkəʊmˌəʊvə] přehazovačka vlasy
 • grease [griːz] mazivo , mazací olej , mazadlo; maz kožní
 • broad sholders - široká ramena
 • lot - parcela, pozemek
 • plot [plɒt] spiknutí , komplot , tajný plán proti komu/čemu; děj , zápletka , dějová linie filmu; (malý) pozemek , parcela , políčko
 • (chicken) coop, henhouse [ˈhenˌhaʊs] kurník
 • henchman [ˈhentʃmən] kumpán , přisluhovač; nohsled , (věrný) stoupenec

11.5.2015

 • sparrow [ˈspærəʊ] vrabec (domácí)
 • insulation [ˌɪnsjʊˈleɪʃən] izolace , odloučení , separace; izolace , izolační materiál
 • ring a bell - Fig. [for something] to cause someone to remember something or for it to seem familiar.
 • headbutt - hlavička
 • bullying [ˈbʊlɪɪŋ] šikana , šikanování , zastrašování
 • offence - útok ve sportech
 • opponent [əˈpəʊnənt] oponent , protivník politický; soupeř , protihráč v zápase
 • hundreds of thousands - stovky tisíců
 • get a goal - dostat gól
 • fixed date - daný termín; set date
 • sb. placed 1st - umístil se první

18.5.2015

 • ain't (slangové) = isnt, arent, i am not - negative forms of to be in the present; sometimes even past form
 • gonna (inform. abbrv) = going to- musí následovat sloveso, protože končí s TO
 • wanna (inform. abbrv) = want to - musí následovat sloveso
 • gotta (inform. abbrv) = got to = I have to
 • to nail sth. - uhodit hřebíček na hlavičku
 • idiom - ustálené slovní spojení
 • sleepwalker, somnambulist - náměsíčný
 • walk in one's sleep - být náměsíčný
 • bring up - vychovat; přijít s nápadem a přednést ho
 • hold your horses - no rush, take it slowly
 • crop up - come up - něco se stalo, což změnilo mé plány
 • go on - pokračovat
 • phrasal verbs - verb + preposition
 • sober up - vystřízlivět
 • get over - překonat
 • break up - end a relationship
 • break down - to stop working (of machine)
 • go off - vybuchnout
 • go down - jít dolů, snížit se
 • give in - vzdát se , poddat se nevědět jak dál
 • give up - přestat
 • knock up - narychlo udělat , zplichtit , zpytlíkovat co; probudit , vzbudit , vyburcovat koho klepáním na dveře - v noci, ráno; zbouchnout koho, přivést do jiného stav
 • drive off - zahnat , odrazit útočníka ap.; odjet , ujet řidič
 • take off - odlétnout, svléci se
 • get by - vystačit (si) , vyžít s čím s malými zásobami, zdroji ap. (manage)
 • run out - dojít, např. mléko
 • turn down - odmítnout

18.5.2015

 • uterus [ˈjuːtərəs] děloha , uterus
 • defect [ˈdiːfekt] vada , nedostatek , kaz čeho; zběhnout , přeběhnout , přejít k jiné straně ap.
 • nausea [-sɪə] žaludeční nevolnost , zvedání žaludku , nutkání k zvracení

1.6.2015

 • book work, bookaholic - zanícený čtenář knih
 • bird of prey - dravec u ptáků
 • predator - dravec
 • prey - kořist
 • carnivor - masaožravec
 • herbivor - býložravec
 • omnivor - všežravec
 • famine - hladomor
 • grate - (na)strouhat co
 • grater [ˈgreɪtə] struhadlo , struhátko , strouhač kuchyňské
 • hoarse [hɔːs] chraptivý , chraplavý , křaplavý , ochraptělý hlas
 • illiterate [ɪˈlɪtərɪt] negramotný neznalý čtení a psaní
 • jury [ˈdʒʊərɪ] porota u soudu ap.
 • knuckle [ˈnʌkəl] kloub na prstech ruky
 • ladybird [ˈleɪdɪˌbɜːd] slunéčko; beruška , sluníčko
 • mean - nepříjemný, skoupý
 • stingy [ˈstɪndʒɪ] skoupý , škudlivý , lakomý , skrblivý; bodavý , pichlavý
 • necklace [ˈneklɪs] náhrdelník
 • peckish - trochu hladový (informal , chiefly British)
 • fruit tree → ovocný strom
 • groats - kroupa
 • quilt [kwɪlt] prošívaná deka; péřová přikrývka; spojit prošíváním , prošít co přikrývku
 • blanket, cover - deka
 • salmon [ˈsæmən], /ˈsamən/ losos ryba i pokrm
 • treason [ˈtriːzən] zrada
 • rhino, rhinoceros [-ˈnɒsrəs] nosorožec
 • unicorn - jednorožec
 • widower - vdovec
 • mallet [ˈmælɪt] palička , palice dřevěná ap.
 • menagerie [mɪˈnædʒərɪ] zvěřinec zvířata i místo
 • xylophone [ˈzaɪləˌfəʊn] xylofon

1.6.2015

 • womanizer - [ˈwʊməˌnaɪzə] sukničkář , proutník , záletník
 • Caucasian [-ʒən] /kokéšn/ bělošský , bílý rasa; kavkazský; běloch
 • convenient [kənˈviːnɪənt] praktický , pohodlný , v(ý)hodný , příhodný pro co; vyhovující čemu; výhodně umístěný , blízký místo
 • magnifying glass , magnifier - lupa
 • cowardly - adjektivum zbabělý
 • crunchy [ˈkrʌntʃɪ] křupavý
 • crispy [ˈkrɪspɪ] křupavý , křehký o potravinách; vlnitý , kudrnatý , kadeřavý
 • blunt - tupý
 • stale - okoralé pečivo
 • depict [dɪˈpɪkt] vyobrazit , zobrazit , znázornit malbou ap.; (vy)líčit , vykreslit , popsat koho/co slovy ap.
 • spring , source , headspring - pramen
 • subject question - who led that expedition - kdo vedl tu expedici; bez Did

13.7.2015

 • university canteen - menza, univerzitní jídelna
 • mountaineer [ˌmaʊntɪˈnɪə] horolezec
 • helter-skelter, water-slide - skluzavka, tobogán
 • commission for/on sth - provize
 • full board - plná penze v hotelu
 • half board , demi-pension - polopenze
 • carriage - kočár
 • headband [ˈhedˌbænd] čelenka
 • twig [twɪg] větvička , proutek , prut větev
 • coniferous [kɒ-] jehličnatý strom, les
 • deciduous [dɪˈsɪdjʊəs] opadavý strom ap.; shazovaný paroží ap. dočasný chrup

21.7.2015

 • ovary [ˈəʊvərɪ] vaječník; semeník
 • indian summer - babí léto
 • in women - u žen…. in jako u nějaké skupiny
 • benign [bɪˈnaɪn] laskavý , vlídný , dobrotivý člověk; neškodný , bezpečný , mírný lék; nezhoubný , benigní nádor
 • malignant [məˈlɪgnənt] zhoubný , maligní nádor ap.; zlý , zlomyslný , zlovolný chování
 • university hospital - fakultní nemocnice
 • University Elementary School - fakultní základní školy
 • by the sea - u moře
 • mosque [mɒsk] mešita
 • one more time, once more - ještě jednou
 • ridiculous [rɪˈdɪkjʊləs] směšný , komický , legrační
 • weary [ˈwɪərɪ] unavený , vyčerpaný , znavený; mající už dost čeho; otrávený čím trváním ap.; únavný činnost
 • twice as cheap as - 2x levnější než; three times as expensive as (3x dražší než)
 • deacidification - odkyselení
 • crab [kræb] krab korýš
 • Pubic Lice - crabs - muňka
 • louse [laʊs] veš, lice - množné
 • scabies [-bɪˌiːz] svrab , prašivina
 • pincer [ˈpɪnsə] (štípací) kleště , kleštičky vytahovací ap.; klepeto
 • claw - lepší pro klepeto
 • i am being taught - jsem učen
 • she is being operated - ona je oprávě teď operována
 • interrogate [ɪnˈterəˌgeɪt] vyslýchat , dotazovat se koho
 • sponge [spʌndʒ] houba mycí; (mořská) houba
 • when the sun would set, I would go to the party ← posazeno v milulosti, mluvit o minulosti; would = used to

23.11.2015

 • tiresome [ˈtaɪəsəm] otravný , obtížný , protivný
 • tiring - únavný , vyčerpávající , unavující
 • physics - fyzika
 • physician - terapeut
 • physicist - expert in the field of physics
 • bother - otravovat; něco podobného: tease
 • torture - mučit
 • threat [θret] ;hrozba pro koho/co; ohrožení koho/čeho; výhrůžka , pohrůžka komu
 • rudimentary [ˌruːdɪˈmentərɪ] rudimentární , primitivní; nejzákladnější , základní znalost ap.; zakrnělý , nevyvinutý , rudimentární
 • midget [ˈmɪdʒɪt] skrček , zakrslík , trpaslík maličký člověk ; miniaturní , maličký , trpasličí
 • Baby Jesus - ježíšek
 • Slavic [ˈslɑːvɪk] slovanský
 • Slav [slɑːv] Slovan(ka)
 • people - ve významu národ - je countable - people, peoples
 • slavic peoples - slovanské národy
 • a noise - zvuk
 • noise - hluk (uncountable)
 • contradictory - portichůdný; rozporuplný

30.11.2015

 • lightning of a christmas tree - rozsvěcování vánočního stromu
 • court room - soudní síň
 • besiege [bɪˈsiːdʒ] obtěžovat koho; dotírat na koho novináři ap.; (začít) obléhat co město ap.
 • be/get busted - Be caught in the act of doing something wrong: I sneaked up on them and told them they were busted.
 • sound engineer, soundman - zvukař
 • warm-up band - předkapela
 • does it takes place / is your TV series set in NY
 • reptile [ˈreptaɪl] plaz
 • rodent [ˈrəʊdənt] hlodavec
 • beaver [ˈbiːvə] bobr; bobří kožešina
 • egg laying, oviparous - vejcorodý
 • scale - mezi jiným: šupiny u ryb
 • bedbug - štěnice

7.12.2015

 • cabinetmaker - truhlář, stolař
 • rewarding = fulfilling
 • restful [ˈrestfʊl] uklidňující , utišující dojem ap.; klidný , pokojný
 • beggar - žebrák
 • half-time - poločas přestávka
 • nativity scene - betlém
 • name day - jmeniny
 • commission - mezi jiným: poplatek; odměna, provize z prodaného zboží
 • popis obrázku - present continuos - there is standing lamp in the corner.
 • in the picture - na obrázku
 • straw [strɔː] sláma , stéblo slámy; brčko , slámka na pití
 • rag [ræg] hadr hl. k úklidu; (staré) hadry oblečení i sběrná surovina; plátek noviny
 • propel [prəˈpel] pohánět , hnát co kam kupředu ap.; hnaný , poháněný čím

14.12.2015

 • shootign star - létavice , meteor
 • (astronomical) observatory - hvězdárna
 • telescope - teleskop; hovorově: scope
 • get off the train - vystoupit z vlaku
 • punch [pʌntʃ] - punč , horký koktejl; ale i: praštit koho
 • above average
 • shipping [ˈʃɪpɪŋ] doprava , přeprava obchodní, zboží - hl. lodní
 • postage - poštovné
 • store(house), warehouse - sklad
 • punishment - trest
 • downside - nevýhoda
 • bath salts - koupelová sůl
 • heads or tails - hlava nebo panna u mince
 • assignment [əˈsaɪnmənt] úkol , úloha
 • make an error - udělat chybu
 
slovicka_-_anglicky_klub_ostrava.txt · Last modified: 2016/01/04 17:10 by radim
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki