Již dvě vydařená čtvrteční setkání Anglického klubu

Již máme za sebou dvě setkání Anglického klubu ve čtvrtek. A již se dostáváme do normálního fungování. Na prvním setkání se nás sešlo opravdu dost, na tom druhém jsme se již domluvili v rozumném počtu 10 osob.

První setkání AJ klubu ve čtvrtek můžeme brát jako skvělý úspěch. Sešlo se nás 16 (či snad ještě více) a vyhraženou místnost jsme doslova a do písmene zcela zaplnili. Večer se nesl zejména ve vzájemném seznámení a testování své angličtiny. Trochu nás trápily holé zdi místnosti, kteřé vše rezonovaly – to jsme se již perfektně vyřešili – setkáváme se již na novém místě v samém cetru Ostravy.

Druhé setkání na novém místě již bylo v normálním pojetí. Měli jsme tabuli, více ticha a tak byla možnost se jen a jen soustředit na angličtinu 🙂 .

Sejmuté tabule najdete jako vždy přes danou stranu.