Nově pojatá “galerie” sejmutých tabulí

V minulosti jsme vkládali fotografie tabulí z našich setkání přímo do příspěvků na tomto webu. Nyní došlo ale již ke snad finálnímu řešení.

Nově pojatou foto galerii sejmutých tabulí naleznete na nové „pěkné“ adrese www.anglickyklub.cz/tabule

Je to adresa, která je doufejme snadno zapamatovatelná a přitom přináší i  nový systém, který nám umožní snímky snadněji vkládat. To znamená rychleji po setkání a i pružněji.

Tak trochu tím i poodhalujeme, na jaké pěkné webové adrese v budoucnu náš klub najdete 🙂

Kromě toho naše setkání samozřejmě průběžně probíhají i nadále. Pokud se jich z jakéhokoliv důvodu nemůžete zúčastnit, určitě doporučujeme se dívat na slovíčka, se kterými se setkáme (viz anglická slovíčka)  + již výše zmíněné sejmuté tabule.

Have a nice day! 🙂