Setkání pokračují i v listopadu a prosinci + doplňujeme sejmuté tabule

Setkání našeho anglického klubu se i nadále konají pravidelně vždy ve stejný čas a den. Protože nové webové stránky, které připravujeme ještě stále nejsou dokončené, dáváme zde odkaz na galerii, kde naleznete prozatím sejmuté tabule z našich setkání.

Vyfotografované tabule s poznámkami jsou vedle slovíček nástrojem pro lepší zapamatování s čím jsme se na setkáních zaobírali. Následně dle nich můžeme také opakovat slovní zásobu,ustálená slovní spojení atd.

Aktuálně budete moci sejmuté tabule nacházet ve fotogalerii na této adrese: http://tabule.uzdroje.com .

I nadále platí pozvání, kdy setkání našeho klubu se můžete zúčastnit jako hosté. Klub je v tomto otevřen i novým zájemcům o anglický jazyk a procvičování se zejména v konverzaci.