Doplněné slovíčka ze setkání + sejmuté tabule (1203, 1204)

Aktualizovali jsme zapsaná slovíčka z našich setkání č. 1203 a 1204. Stejně tak jsou níže připojeny sejmuté tabule.

Sejmutá tabule ze setkání č. 1203:

Sejmuta tabule 1203

Sejmutá tabule ze setkání č. 1204:

Sejmuta tabule 1204

Jako vždy platí, že kdokoliv může přijít na naše setkání jako host.