Informace a slovíčka z 14. a 21.11.

Do naší sekce slovíček jsme přidali slovíčka ze setkání 14. a 21. 11. Brzy také doplníme domácí úkol (HW), který jsme dostali. Můžete se tedy na něj těšit 🙂 .

Na setkáních s naším lektorem pracujeme i na rozšiřování slovní zásoby a znalosti synonym pro rozličné anglické slova. Prozatím jsme se zaměřili na běžná slovíčka „good“ a „big“. Je až překvapivé, kolik každé z nich může mít v Angličtině synonym.

Naše setkání jsou jinak otevřená všem zájemcům o zdokonalování se v anglickém jazyce. Můžete kdykoliv přijít rovnou na naše setkání, případně se na cokoliv dotázat.