Odkaz na slovíčka k tisku + slovíčka ze setkání 24.11.11

Na internetu je pro potřeby našich členů našeho klubu systém, kde mohou procházet a uspořádávat slovíčka, slovní spojení i gramatiku. Odkaz na tuto stranu najdete zde níže.

Na stránce: http://anglictina.uzdroje.com/slovicka_-_anglicky_klub_ostrava jsou a vždy budou všechna dosud neznámá anglická slovíčka, se kterými jsme se setkali při našich setkáních. Jsou veřejně přístupná, takže i pokud nenavštěvujete náš klub můžete si je pravidelně ukládat nebo tisknout.

Právě pro potřeby tisku je výše uvedený seznam slovíček vhodný. Doplňujeme jej vždy na konec,starší strany nemusíte tedy tisknout znovu.

Zde jsou slovíčka na která jsme narazili při našem setkání 24.11.11:
* meadow – louka (black meadow)
* row [raʊ] – hádka, (row with sb)
* row [rəʊ] – veslovat, řada
* cherish – (v srdci) co památku ap.; dělat si naději; opatrovat , střežit , opečovávat koho/co milovaného, dům ap.
* comfort – utěšovat
* keep eye on it –
* loathed /ləʊð/ – mít odpor k čemu, nenávidět, nesnášet
* glottal stop – a speech sound produced by closing the vocal cords and then opening them quickly so that the air from the lungs is released with force ((http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/glottal-stop?q=glottal))
* vocal cords – hlasivky
* jaunty /ˈdʒɔːn.ti/ adj., živý, energický, elegantní, šik – showing that you are happy and confident; light-hearted, full of confidence and energetic