Na chalupě (anglicky)

Leckteré obraty se v angličtině říkají jinak. Jedním z příkladů může být i termín „na chalupě“.

V zásadě, pokud chceme v AJ říci na chalupě (ve významu byli jsme na chalupě), správné je říci at the cottage.

Chybné překlady zde raději ani nebudete uvádět.

Alternativě je možno říci in the cottage, což ale významově již znamená „v chalupě“, tedy že jste nikam nevycházeli a zůstali pouze uvnitř.

Příklady:

  • We stayed at the cottage.
  • I am staying in my cottage these days.
  • Gloves that I gave to you when we stayed at the cottage.