Náhradní místo setkávání Pondělní skupiny již jen do 23.11.2015

Pondělní skupinka se bude scházet až do 16.11.2015 (včetně) na náhradním místě. Poté se vše vrátí do starých kolejí.

Učebna prochází ještě finální rekonstrukcí po havárii vodovodu. 2.11., 9.11. a 16.11.2015 se tak ještě pondělní skupina sejde na náhradním místě. V případě potřeby nás kontaktujte.

V pondělí 23.11.2015 se již sejdeme na našem tradičním místě, v učebně Moravskoslezské vědecké knihovny. Viz. Pondělní místo setkávání.

Pokud byste naše setkání chtěli navštívit, neváhejte nás kontaktovat.

autumn tree

Autumn tree, November is here.